נועם שצלקה, מנכל אינרום תעשיות קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אינרום: גידול בהכנסות וברווח הנקי ברבעון הרביעי

ההכנסות צמחו בכ-17% והסתכמו בכ-259 מיליון ש"ח לעומת כ-221.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-36.8 מיליון ש"ח; החברה תחלק דיבידנד של כ-7.6 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 22/03/2021 12:12

א+א-

חברת אינרום תעשיות בנייה מפרסמת היום את תוצאות הרבעון הרביעי של 2020 ושל השנה כולה. החברה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (62.2%).

 

יצוין כי אמש הודיעה החברה על חתימת הסכם מותנה לרכישת מלוא אחזקות המיעוט 37.8% בחברת הבת נירלט צבעים בתמורה להקצאת מניות לקיבוצים ניר עוז ונירים, בשיעור של 13% מהון מניות אינרום.

 

המכירות ברבעון הרביעי צמחו בכ-17% והסתכמו בכ-259 מיליון ש"ח לעומת כ-221.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, כשבמהלך הרבעון המדווח הורגשה מגמת שיפור בכל תחומי הפעילות של הקבוצה ובעיקר בתחומי מוצרי הצבעים ומוצרי גמר לבנייה, בין היתר, בהתחשב בעיתוי חגי תשרי אשר חלו בשנת 2020 במהלך הרבעון השלישי בעוד שבשנה המקבילה אלו חלו במרביתם ברבעון הרביעי.

 

בשנת 2020 מכירות החברה הסתכמו בכ-936.7 מיליון ש"ח, קיטון קל של כ-1.8% לעומת מכירות בסך של 953.4 מיליון ש"ח בשנת 2019. הקיטון במכירות נבע בעיקר בשל ההתמתנות בענף הבנייה בו ממוקדת הקבוצה בצל משבר הקורונה ובכלל, כמו גם על רקע ריבוי ימי הגשם ועוצמת השפעתם בתחילת שנת 2020.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ-102.1 מיליון ש"ח (39.4% מהמכירות), גידול בשיעור של כ-21.4% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ-84.1 מיליון ש"ח (38.0% מהמכירות). הרווח הגולמי בשנת 2020 הסתכם בכ-369.6 מיליון ש"ח (39.5% מהמכירות) בדומה לרווח הגולמי בשנת 2019 אשר הסתכם בכ-370.3 מיליון ש"ח (38.8% מהמכירות).

 

ה-EBITDA הסתכם ברבעון הרביעי בכ-65.2 מיליון ש"ח (25.2% מהמכירות), המהווה גידול של כ-38.1% בהשוואה לכ-47.2 מיליון ש"ח (21.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA בשנת 2020 הסתכם בכ-225.3 מיליון ש"ח (24.1% מהמכירות), המהווה גידול של כ-5.8% לעומת כ-213 מיליון ש"ח (כ-22.3% מהמכירות) בשנת 2019.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-36.8 מיליון ש"ח (14.2% מהמכירות), מזה כ-30.5 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, בהשוואה לרווח נקי ברבעון המקביל שהסתכם בכ-37.6 מיליון ש"ח (17.0% מהמכירות), מזה כ-34.3 מיליון ש"ח שיוחס לבעלי מניות החברה.

 

בשנת 2020 כולה הסתכם הרווח הנקי בכ-125.0 מיליון ש"ח (13.3% מהמכירות), מזה כ-104.2 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, זאת בהשוואה לרווח נקי בשנת 2019 בסך של כ-131.5 מיליון ש"ח (13.8% מהמכירות), מזה כ-116.1 מיליון ש"ח שיוחס לבעלי מניות החברה. ברבעון הרביעי בשנת 2019 נכללו הכנסות מס משנים קודמות בסך של כ-11.1 מיליון ש"ח.

 

בנטרול הכנסות המס ורישום לראשונה של הוצאות בגין אופציות לעובדים בשנת הדוח, צמח הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2020 בשיעור של כ-3.8% לעומת השנה המקבילה, וברבעון הרביעי זינק רווח זה בשיעור של כ-40.1% לעומת הרבעון המקביל.

 

במסגרת אישור הדוחות לשנת 2020 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-7.6 מיליון ש"ח (כ-0.07 ש"ח למניה), המהווה בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה החברה, 25% מהרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה ברבעון הרביעי. דיבידנד זה עומד לתשלום ביום ה-21 באפריל 2021. בגין תוצאות שנת 2020 חלקה החברה דיבידנדים בסך כולל של כ-15.6 מיליון ש"ח.

 

נועם שצ’לקה, מנכ"ל החברה, מסר: "בסיכום השנה החולפת המאתגרת, אשר נפתחה בסערה הן מבחינת ריבוי ימי הגשמים ועוצמת השפעתם והן מבחינת משבר הקורונה והשלכותיו על שווקי פעילותנו, הצלחנו לשמור על יציבות בהכנסות תוך גידול בנתוני הרווח והרווחיות, כשהרבעון הרביעי של השנה היה חזק ביותר.

 

אנו גאים מאוד בכך שלמרות מגבלות הקורונה והשלכותיה, כל מפעלי הקבוצה כחלק משרשרת הערך של ענף הבנייה "כענף חיוני" המשיכו גם לאורך תקופות הסגרים, לעבוד באופן שוטף ולייצר ולספק את מגוון מוצרי הקבוצה השונים לקשת לקוחותיה במהלך כל השנה. אנו עם הפנים קדימה אל מול המטרות והיעדים שסימנו, נאמנים לתכניות העבודה שלנו להמשך הרחבת פעילות הקבוצה וביסוסה".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה