דוחות כספיים

מגדל מסכמת את הרבעון הרביעי ברווחי שיא של 552 מיליון ש”ח

עליות שערים בשוקי ההון שבעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-772 מיליון ש"ח יחד עם צעדי התייעלות ופיטורי 600 עובדים עזרו למגדל לצלוח את משבר הקורונה

חדשות ספונסר 22/03/2021 10:29

א+א-

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים, מדווחת היום על תוצאותיה ברבעון הרביעי של שנת 2020 ובשנה כולה, על רקע העימותים הקשים בהנהלת החברה ובסיומה של שנת הקורונה המאתגרת.

 

ברבעון הרביעי 2020  רשמה החברה רווח כולל בסך של כ-552 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ-68 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע מעליות שערים משמעותיות, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-772 מיליון ש"ח לפני מס. בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-505 מיליון ש"ח, לאחר שכיסתה את הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים במהלך השנה.

 

הרווח בשנת 2020 כולה הסתכם ל-540 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-640 מיליון ש"ח בשנת 2019. בשנת 2020 נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-1.7 מיליארד ש"ח .

 

במהלך השנה, המשיכה החברה בצעדי ההתייעלות שהחלו ב-2019, ורשמה ירידה משמעותית של כ-600 עובדים המהווים 11% בהיקף כח האדם בשנים אלה. כמו כן, רשמה החברה ירידה בהוצאות אחזקת נדל"ן בשל ההתייעלות. בשל כך קטנו הוצאות הנהלה וכלליות של הקבוצה (בנטרול תגמול משתנה בגין שנת 2019 ויחוסו לשנת 2019) בשנת 2020 בכ-107 מיליון ש"ח לעומת שנת 2019.

 

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-314 מיליארד ש"ח ליום 31.12.2020, לעומת כ-292 מיליארד ש"ח ליום 31.12.2019. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, עלה היקף הנכסים המנוהלים לכ-328 מיליארד ש"ח.

 

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.8 מיליארד ש"ח ברבעון המדווח ובכ-22.8 מיליארד ש"ח בתקופה המדווחת, ירידה של כ-5% לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים בשנת 2020 נרשם בעיקרו במוצרי ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך וביטוחי רכב ועסקים ומיוחס ברובו למשבר הקורונה.

 

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: "במהלך השנה, נמשכה מגמת הצמיחה בפרמטרים המרכזיים, המבטאת יישום נכון של תכנית העבודה ותהליכים אותם הובלנו לאורך השנה. מגמה זו מקבלת משקל יתר בראי משבר הקורונה העולמי.

 

התשואות שלנו מוסיפות להשתפר באופן משמעותי ובכך לחזק את מעמדנו כגוף ההשקעות המוביל מבין חברות הביטוח, וזאת הודות למהלכים חדשניים ופורצי דרך שהובלנו במערך ההשקעות שלנו. במהלך הרבעון, הודענו על התחייבותנו לנהל את תיק החיסכון ארוך טווח הגדול בישראל (חיים, פנסיה וגמל), על-פי תפיסת ESG (אחריות סביבתית וחברתית), מדיניות השקעות אשר אנו מאמינים שתהפוך להיות סטנדרט להשקעות אחראיות בעולם ובמשק הישראלי.

 

אנו ממשיכים להתמקד, להרחיב ולשפר את הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו ואת נוכחותנו בזירה המקוונת. גם בתחום זה, אנו החברה החדשנית והמובילה בענף הביטוח. בנוסף, על מנת לשקף למשקיעים את פעולותינו אלה, ביצענו שינוי משמעותי באופן הדיווח והגדלנו באופן ניכר את שקיפות והנגשת הנתונים. אנו מקווים שכלל הענף יאמץ מדיניות דומה".

 

בחלוקה למגזרי פעילות, ניתן לראות שבתחום החיסכון ארוך הטווח, סיכמה החברה את הרבעון האחרון עם רווח של 674 מיליון ש"ח לעומת כ-320 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2020 כולה נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-369 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ-208 מיליון ש"ח בשנת 2019.

 

בביטוח חיים,  הפרמיות השוטפות הסתכמו בכ-1,860 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-1,975 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-6%. בקרנות הפנסיה דמי הגמולים הסתכמו בכ-1,907 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-1,956 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3%. ובקופות גמל הסתכמו דמי הגמולים בכ-574 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-613 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-6%.

 

במגזר ביטוחי הבריאות  נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-16 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך כ-273 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ברווח ההשקעתי, בשל גידול בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות. כמו כן, ירידה של עקום הריבית ועדכון הנחות אקטואריות אחרות, הביאו לגידול בהפרשות בביטוח סיעודי בסך של כ-116 מיליון ש"ח לפני מס, וזאת לעומת גידול בהפרשות בסך של כ-340 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

 

בשנת 2020, נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-193 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך כ-438 מיליון ש"ח בשנת 2019. הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לשנת 2019. כמו כן, חל קיטון ברווח ההשקעתי לעומת שנת 2019 בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו אשתקד. בביטוח הסיעודי חל קיטון בעתודות בשנת הדו"ח בסך של כ-34 מיליון ש"ח לפני מס.

 

חטיבת ההשקעות של החברה ביצעה מספר מהלכים בשנת 2020, ביניהם השקעה של 1.6 מיליארד שקל בקרן קופנהגן לאנרגיות מתחדשות, השקעה של כ- 300 מיליון שקל בBayWa Renewable Energy הגרמנית, ו- 32 מיליון שקל בהום ביוגז.

 

בנוסף הודיעה החברה על הקמת זרוע השקעות פינטק ועל השקעה של כ-2 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות, ונמצאת בתנופת השקעות בתחום. כמו כן העמיקה מגדל את פעילותה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות וההשקעות הישירות להיקף של כ-10 מיליארד שקל במהלך השנה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה