דוחות כספיים

הרווח הנקי של רני צים הוכפל ברבעון הרביעי ל-20.9 מיליון ש”ח

בצל אירועי הקורונה, הכנסות החברה עלו בשנת 2020 בכ-7.8% לכ-44.5 מיליון ש"ח; החברה רשמה ברבעון האחרון עליית ערך נדל"ן להשקעה של כ-28.8 מיליון שקל

חדשות ספונסר 22/03/2021 10:03

א+א-

חברת ’רני צים מרכזי קניות’, בניהולו של רני צים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020 כולה, אותה היא מסכמת בצל משבר הקורונה עם גידול ברווח הנקי והמשך תנופת פעילות.

 

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-26% לכ-13.5 מיליון שקל, לעומת כ-10.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. עיקר הגידול מיוחס להכנסות מהנכס בנוף הגליל שנבעו לראשונה מסוף פברואר 2020, מאיחוד לראשונה של ההכנסות מהנכסים במגזר הלא יהודי (באום אל פאחם ובירכא) החל מהרבעון האחרון של שנת 2020, בקיזוז הקלות שנתנה החברה לשוכריה בגין התקופה ברבעון שבה המרכזים היו סגורים בשל הנחיות הממשלה לאור אירועי הקורונה.

 

ההכנסות כולל תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעור האחזקה בהן, הסתכמו ברבעון הרביעי בכ-14.7 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות החברה ב-2020 עלו בכ-8% לכ-44.5 מיליון שקל לעומת כ-41.2 מיליון שקל בשנת 2019. הכנסות החברה כולל תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, הסתכמו בכ-55 מיליון שקל, לעומת כ-56.6 מיליון שקל בשנת 2019.

 

ה-NOI ברבעון הרביעי עלה בכ-5% לכ-10.5 מיליון שקל, לעומת כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ברבעון בכ-8.6 מיליון שקל, לעומת כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי מיוחס להקלות שניתנו לשוכרים בגין אירוע הקורונה.

 

ה-NOI בשנת 2020 הסתכם בכ-38.6 מיליון שקל, לעומת כ-39.3 מיליון שקל בשנת 2019. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם בשנת 2020 בכ-33.2 מיליון שקל לעומת כ-39.3 מיליון שקל בשנת 2019.

 

בהתאם לדוח המורחב הכולל את תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, רשמה החברה עליית ערך נדל"ן להשקעה בשנת 2020 בסך של כ-44.2 מיליון שקל לעומת עליית ערך של כ-31 מיליון שקל בשנת 2019. עליית הערך מיוחסת בעיקרה לעליית ערך הנכס בנוף הגליל, לשערוך נכס בהקמה בכפר סבא, לשערוך המרכזים המסחריים המניבים ולשערוך לראשונה של הנכס בהקמה בטירה. עליית הערך בתקופה מקבילה ב-2019 יוחסה בעיקר לשערוך הקרקע בשדרות.

 

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, ברבעון היה שלילי בסך כ-0.7 מיליון שקל לאור אירוע הקורונה וסגירת המרכזים, לעומת FFO חיובי בסך כ-3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.

 

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי זינק לכ-20.9 מיליון שקל, לעומת כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2020 עלה בכ-12% לכ-36.8 מיליון שקל, לעומת כ-32.8 מיליון שקל בשנת 2019. יצוין כי הרווח לפני מיסים ב-2020 עלה בכ-23% לכ-49 מיליון שקל, לעומת כ-39.8 מיליון שקל ב-2019.

 

נכון לסוף שנת 2020, לחברה מזומנים ושווי מזומנים, והשקעות לזמן קצר בסך של כ-30.4 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בסוף השנה עלה לכ-451.8 מיליון שקל, לעומת הון עצמי בסך כ-355.1 מיליון שקל בסוף 2019. שיעור המינוף כמתבטא ביחס החוב הפיננסי נטו ל-CAP נטו עומד על כ-60%.

 

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "אנחנו מסכמים את שנת 2020 שהייתה שנה רבת אתגרים ברקע משבר הקורונה עם גידול ברווח הנקי והמשך תנופת פעילות. לאורך השנה החולפת ביצענו צעדים רבים להשבחת נכסינו הקיימים תוך ניצול פרקי הזמן בהם הנכסים היו סגורים, ובמקביל המשכנו לקדם באופן מואץ את תוכניותינו העסקיות להרחבת פעילות החברה.

 

עד סוף השנה הנוכחית אנחנו צפויים לפתוח את המרכזים החדשים בגני תקווה ובטירה, את שלב א’ בפרויקט בכפ"ס ואת ההרחבה במרכז בבית שאן. כל זאת כאשר אנחנו עדים כיום לתנועת מבקרים גדולה במרכזים המסחריים שלנו מאז נפתחו מחדש לאחר הסגר האחרון. 

 

בשנה המורכבת שעברנו התחדדו היתרונות של המודל העסקי הייחודי של רני צים מרכזי קניות, המבוסס בעיקר על מרכזים מסחריים פתוחים בעלי תמהיל מוטה צריכה בסיסית וחווית קניה איכותית, פעילות באזורים שאינם רוויים במסחר, שמירה על הוגנות תמידית מול השוכרים ואיתנות פיננסית גבוהה.

 

כל אלו תמכו ביכולתנו לצלוח בצורה מיטבית את המשבר, ולהמשיך בהרחבת פעילות החברה, תוך ניצול הזדמנויות ברקע המשבר, ובהם פעולות שביצענו להרחבת נוכחותנו במגזר הלא יהודי שאנו רואים בו פוטנציאל רב להצפת ערך.

 

תוצאות 2020 הושפעו ממתן הקלות מסוימות לשוכרים, זאת בגין התקופות במהלכן המרכזים היו סגורים לאור הנחיות הממשלה על רקע אירועי הקורונה, ועם זאת אנחנו מסיימים את השנה עם גידול של כ-12% ברווח הנקי לכ-36.8 מיליון שקל, זאת לאור פעולות שונות שביצענו להצפת ערך בנכסינו.

 

נמשיך לפעול לפיתוח והרחבה של פורטפוליו הנכסים של החברה במגזר היהודי והלא יהודי, תוך קידום התוכניות העסקיות של החברה וביצוע פעילות מתמדת לאיתור עסקאות חדשות בעלות פוטנציאל השבחה והצפת ערך. כל זאת כחלק מביסוס מעמדה של חברת רני צים מרכזי קניות כשחקן ייחודי ומשמעותי בשוק הנדל"ן המניב בישראל". 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה