יוגב שריד, מנכל שיח מדיקל קרדיט: מור ברנשטיין

דוחות כספיים

שיח מדיקל מציגה צמיחה של 28% בהכנסות ל-37 מיליון ש”ח

הרווח הנקי בשנת 2020 עמד על 12 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של 22.6 מיליון ש"ח בשנת 2019; הרווח המתואם הסתכם לכ-18 מיליון ש"ח, המשקף שיעור רווחיות של 49%

חדשות ספונסר 21/03/2021 12:12

א+א- 2

שיח מדיקל גרופ חברת הקנאביס הרפואי בבעלות משפחת שריד מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2020, אותה היא מסכמת עם צמיחה של 28% בהכנסות לכ-37 מיליון ש"ח וזינוק של 95% ברווח המתואם לכ-18 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח מתואם של כ-9 מיליון ש"ח בשנת 2019.

 

שיעור הרווח המתואם מתוך ההכנסת היווה כ-49%. שיח ממשיכה לפעול להגדלת נתח השוק ולמכירת מוצריה בדגש על סדרת ’ניצן’ והמוצרים ’קוש-דן’, ’תכלת’ ו’בלאק’ אשר הושקו מחדש לאחרונה.

 

בשנת 2020 הציגה שיח גידול במכירות נוכח האסדרה החדשה ומותגי החברה זוכים לביקוש גבוה בקרב צרכנים בישראל. כמו כן שיח ביצעה לראשונה יצוא קנאביס רפואי למספר מדינות בעולם ובהן אוסטרליה, גרמניה ובחודש הקרוב צפויה לייצא גם לקפריסין.

 

לאחרונה דיווחה שיח על יצוא מסחרי בהיקף של 120 ק"ג תפרחות קנאביס רפואי מזן "בלאק" ומזן "קוש-דן" לאוסטרליה. שיח מאמינה כי תוכל להמשיך ולהרחיב את היקף היצוא לאוסטרליה בשל הביקוש למוצריה ובהתאם לכך נערכת החברה לביקושים הגוברים בשוק הישראלי עם מלאי של תוצרת.

 

ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בשיא של כ-36.8 מיליון ש"ח, זינוק של כ-28% בהשוואה להכנסות של כ-28.8 מיליון ש"ח בשנת 2019. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה בפעילות העסקית. שיח מעריכה כי מגמת היצוא למדינות בהן פועלת החברה כיום שהחלה ברבעון האחרון לשנת 2020, וכן מדינות נוספות, תימשך ותביא לגידול נוסף בהכנסות במהלך שנת 2021.

 

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי הסתכם בכ-21.1 מיליון ש"ח (57.3% מההכנסות) ומהווה צמיחה של כ-52% בהשוואה לרווח הגולמי בשנת 2019, אשר הסתכם בכ-13.9 מיליון ש"ח (48.0% מההכנסות). הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקרו משיפור של שיעורי הרווחיות ביחס לשנת 2019.

 

הרווח הנקי בשנת 2020 עמד על 12.0 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של 22.6 מיליון ש"ח בשנת 2019. הרווח בשנת 2020 צמח בכ-93% בהשוואה לרווח בנטרול הוצאות רישום למסחר (עקב הטיפול החשבונאי במיזוג) בגובה 28.8 מיליון ש"ח, אשר הסתכם בכ-6.2 מיליון ש"ח בשנת 2019.

 

יתרות המזומנים ושווי המזומנים של החברה ליום ה-31.12.2020 עומדות על כ-25.5 מיליון ש"ח ויאפשר לחברה לממש את המשך אסטרטגית הצמיחה.

 

יו"ר דירקטוריון שיח מדיקל גרופ, ניר זיכלינסקי, אמר: "אנו מסיימים שנת שיא במונחי הכנסות ורווחיות. במהלך 2020 המשכנו לבסס את מעמדה של שיח כמובילת שוק. בנוסף לפעילות הליבה שלנו, ההשקעות בחברות המוחזקות החלו להבשיל וביניהם רישום למסחר של פלנטארק וכן השלמת גיוס מוצלח בטריכומשל. אנו מאמינים שגם פעילויות אלו יאפשרו לשיח להציף ערך.

 

בשנת 2021 אנו נפעל לאימוץ מדיניות ESG כחלק מערכי חברת שיח לשמירה על איכות הסביבה, קיימות, וממשל תאגידי. בדוח התקופתי הנוכחי נתנו את הדעת לתחום הממשל התאגידי ודיווחנו באמצעות השאלון של הרשות לניירות ערך בנושא על אף שאיננו מחויבים לדיווח כאמור. לתאריך המאזן, לשיח איתנות פיננסית משמעותית ויתרת מזומנים של 25.5 מיליון ש"ח המאפשרת לנו לתור אחר רכישות אסטרטגיות שהינן סינרגטיות לפעילות החברה".

 

מנכ"ל שיח מדיקל גרופ, יוגב שריד אמר: "לאחרונה דיווחנו על מספר הסכמי יצוא משמעותיים כאשר העיקרי ביניהם הוא יצוא של 120 ק"ג תפרחות קנאביס רפואי לאוסטרליה. אנו מעריכים כי מגמת היצוא תימשך נוכח ההכרה בניסיון ובאיכות המשמעותית ששיח מביאה למטופלים במוצריה ושמחים להיות החלוצים בייצוא קנאביס מישראל.

 

לצד היצוא, שיח מצליחה לשמור על נתח שוק משמעותי למרות תחרות גוברת בבתי המרקחת בישראל. במהלך השנה השקענו במותגים שלנו תוך הרחבת תשתית המכירה והשיווק, וכן עיבינו את מערך סוכני המכירות של החברה. אנו נמשיך לפעול להגדלת כוחנו בישראל ובשווקים נוספים בעולם, תוך השאת ערך למשקיעים".

 1. מניות בכתבה
 2. שיח מדיקל

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  נסחרת במכפיל 20

  זה לא מציאה למניית חלום? אני מפספס פה משהו.. (מחזיק 0.7% מהתיק)
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  amit1242 21/03/2021 16:36

 2. 2
  ועדיין ירדה לא ברור למה

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  davlaw 21/03/2021 16:08