רבל: הכנסות של 71 מיליון אירו ברבעון הרביעי, וכ-240 מיליון אירו בכל שנת 2020

הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה ב-87% והסתכם בכ-8.6 מיליון אירו; דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 18 מיליון אירו

חדשות ספונסר 21/03/2021 12:12

א+א-

חברת רבל, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של חלקי פלסטיק בטכנולוגיות הזרקה, מדווחת על חזרה לצמיחה ומפרסמת תוצאות שיא לרבעון הרביעי של 2020 אותו היא מסכמת עם שיא בהכנסות, שהסתכמו ב-71 מיליון אירו, עלייה של 15% לעומת ההכנסות ברבעון הקודם של 2020 ושל 3% לעומת הכנסות הרבעון המקביל ב-2019.

 

בכל שנת 2020, הסתכמו הכנסות רבל בכ-240 מיליון אירו, וזאת בהשוואה להכנסות של כ-268 מיליון אירו בשנת 2019.

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-22.7 מיליון אירו, עלייה של 44% בהשוואה לרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 שהסתכם הגיע ל-15.7 מיליון אירו, וגידול של 17% לעומת הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2019, שהסתכם ב-כ-19.4 מיליון אירו.

 

בשנת 2020 כולה, הסתכם הרווח הגולמי של רבל ב-61.2 מיליון אירו, לעומת רווח גולמי של 64.8 מיליון אירו בשנת 2019.

 

ה- EBITDA ברבעון הגיע לשיא של כ-18.9 מיליון אירו (כ-26.5% מסך ההכנסות), עלייה של 60% בהשוואה ל-EBITDA של כ-11.8 מיליון אירו (כ-19.2% מסך ההכנסות) ברבעון השלישי של 2020. הגידול ב-EBITDA ביחס לרבעון הרביעי של 2019, בו הסתכם ה-EBITDA בכ-15.6 מיליון אירו (כ-22.5% מסך ההכנסות), נאמד בכ-21%.

 

בכל שנת 2020 הסתכם ה-EBITDA של רבל בכ-47.5 מיליון אירו (כ-19.8% מסך ההכנסות), לעומת EBITDA של 50 מיליון אירו (כ-18.6% מסך ההכנסות) בשנת 2019.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-8.6 מיליון אירו, עלייה של 87% ביחס לרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 שהסתכם בכ-4.6 מיליון אירו, וגידול של 26% לעומת הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2019, בו הסתכם הרווח הנקי ב-6.8 מיליון אירו.

 

ב-2020 הרוויחה רבל 17.3 מיליון אירו, בדומה לרווח הנקי בשנת 2019, בה הסתכם הרווח הנקי של החברה ב-17.8 מיליון אירו.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הרביעי בכ-17 מיליון אירו, וזאת לעומת תזרים מזומנים של כ-10 מיליון אירו ברבעון השלישי של 2020, ותזרים של כ-13 מיליון אירו ברבעון הרביעי של 2019. בשנה כולה, ייצרה רבל תזרים מזומנים בגובה של 50 מיליון אירו, עלייה של 39% בהשוואה לתזרים המזומנים בשנת 2019, שהסתכם בכ-36 מיליון אירו.

 

צבר הסכמי המסגרת של החברה, במועד פרסום הדוח מסתכם בכ-1.3 מיליארד אירו. צבר הסכמי המסגרת בהם קשורות חברות הקבוצה לשנת 2021 (נכון ל-31 בדצמבר 2020), מסתכם בכ-297 מיליון אירו. דירקטוריון החברה החליט על ביצוע חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, בסך של כ-18 מיליון אירו.

 

שמוליק וולודינגר, יו"ר רבל: "אנו מסיימים את שנת 2020 עם רבעון שיא בהכנסות, ב-EBITDA וברווח הנקי, על רקע התאוששות שוק הרכב העולמי לאחר ההאטה שנרשמה בתחילת השנה בעקבות מגיפת הקורונה. הפיזור הגיאוגרפי הרחב של פעילות הקבוצה הוכיח את עצמו בשנה זו, ובסין, שהפכה להיות אזור הפעילות הגדול ביותר של הקבוצה, סיימנו את השנה עם גידול במכירות ביחס לשנת 2019, למרות הקורונה.

 

רווחי השיא של החברה ברבעון הרביעי נובעים בין היתר משיפור בשיעורי הרווחיות לאורך שנת 2020, פועל יוצא של מהלכים שביצענו בחברה שמטרתם הייתה להתאים את היקף פעילות החברה למצב המשתנה בשוק הרכב. תזרים המזומנים ורמת החוב הנמוכה מאפשרת לנו לחלק דיבידנד לבעלי המניות בגובה מלוא הרווח בשנת 2020"

  1. מניות בכתבה
  2. רבל

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה