דוחות כספיים

עדיקה: ההכנסות עלו בכ-30% והסתכמו ב-59.3 מיליון ש”ח ברבעון הרביעי

ההכנסות בשנה כולה גדלו ב-41% לכ-193 מיליון ש"ח; ההכנסות מהפעילות הבינלאומית ברבעון הרביעי מתקרבות לראשונה להיקף ההכנסות מפעילות החברה בישראל

חדשות ספונסר 21/03/2021 12:12

א+א-

חברת האופנה עדיקה מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2020 ולשנה כולה. רועי הסל, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים את שנת 2020 עם תוצאות חזקות, זאת על אף האתגרים איתם התמודדה החברה בשנה זו ובכללם השינויים בהנהלת החברה והשפעות משבר הקורונה.

 

במהלך השנה פעלנו לקידום מהלכים עסקיים ותפעוליים הן בחנויות הפיזיות והן בפעילות האון ליין בארץ ובחו"ל, בין היתר, על ידי אופטימיזציה בפעילות השיווק, הידקנו את מדיניות התמחור והמשכנו לייעל את הפלטפורמה הטכנולוגית תוך התייעלות בכל תחומי הפעילות.

 

כמו כן, פעלנו לחיזוק הפעילות הבינלאומית בארה"ב, אשר נמצאת במגמת צמיחה מואצת ומהווה נדבך משמעותי בהתפתחותה העסקית של החברה. בנוסף, התמקדנו בפיתוח מנועי צמיחה נוספים ובתוך כך במהלך חודש ינואר השקנו את פלטפורמת המסחר המקוונת הבינלאומית של החברה גם בבריטניה.

 

אנו שבעי רצון מהעובדה שהיקף ההכנסות ברבעון הרביעי מפעילות המגזר הבינלאומי מתקרב לראשונה להיקף ההכנסות מפעילות החברה בישראל. אנו מאמינים כי כלל המהלכים שאנו מובילים יהוו בסיס איתן להמשך הצמיחה החזקה של עדיקה בשנים הבאות."

 

ההכנסות מפעילות Adika ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-59.3 מיליון ש"ח, עלייה של כ-30%, לעומת כ-45.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מצמיחה בפעילות השוטפת של החברה הן בפעילות עדיקה ובעיקר במגזר הבינלאומי, אשר מתורגמת בין היתר לגידול בלקוחות הפעילים באתר. ההכנסות בשנת 2020 כולה גדלו בכ-41% והסתכמו לסך של כ-193.9 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 136.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מספר הלקוחות הפעילים באתר עדיקה ישראל בלבד צמח ברבעון בכ-45% והסתכם ל-90 אלף לקוחות בהשוואה ל-62 אלף ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-1.3 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ-184 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ-4.4 מיליון ש"ח, גידול של 193% לעומת רווח של כ-1.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לסך של כ- 7.1 מיליון ש"ח, קיטון של 1% לעומת 7.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ובשנה כולה עמד על כ-27 מיליון ש"ח, גידול של כ-16% לעומת 23.3 מיליון ש"ח תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2020 הסתכם לסך של כ-23.7 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים חיובי בסך של כ-6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מזומנים ושווי מזומנים שבידי החברה בסוף 2020 הסתכמו לסך של 17.8 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 9.3 מיליון ש"ח בסיומה של 2019. ההון העצמי הסתכם לכ-51.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-45 מיליון ש"ח ליום ה-31.12.2019 

 

הגידול נובע מרווח כולל בין התקופות בסך כ-4.4 מיליון ש"ח ומתגמול מבוסס מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה בסך 2.1 מיליון ש"ח.בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע מגידול משמעותי בהכנסות ביחס לגידול בהוצאות המכירה והנהלה וכלליות.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה