דוחות כספיים

הרווח הנקי של הבינלאומי הסתכם ב-2020 ב- 750 מיליון ש”ח

התשואה להון עמדה על 8.6%; ההוצאות להפסדי אשראי הגיעו ל-464 מיליון ש"ח, לעומת 138 מיליון ש"ח בשנת 2019; הבנק מציג צמיחה של 5% באשראי לציבור

חדשות ספונסר 17/03/2021 09:48

א+א-

הבנק הבינלאומי מצטרף היום לשאר הבנקים ומדווח על תוצאותיו לרבעון הרביעי של 2020 ולשנה כולה, המסתיימת בצל משבר הקורונה. על רקע התפשטות המשבר ואי הוודאות שנוצרה בעקבותיו, הבנק הגדיל  את ההוצאות בגין הפסדי אשראי.

 

סך הוצאות אלה הסתכמו בשנת 2020 ב-464 מיליון ש"ח, לעומת 138 מיליון ש"ח בשנת 2019, גידול בסך של 326 מיליון ש"ח. ההוצאות להפסדי אשראי נובעות כולן מגידול בהפרשה הקבוצתית. שיעור ההוצאות להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור עמד בשנת 2020 על 0.52% לעומת 0.16% בשנת 2019. 

 

ההתאוששות מהמשבר ניכרת בהיקף הדחיות של באשראי לציבור שנמצא במגמת ירידה חדה, ובתקופה שבין  30.6.2020 ועד 31.12.2020 ירד בשיעור של 75% ועד 31.1.2021 בשיעור של 86%. שיעור הדחיות הגיע בסוף דצמבר ל-1.9% מסך האשראי, ואילו בסוף ינואר ל-1%, שיעור נמוך ביחס למערכת הבנקאית.

 

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בשנת 2020 ב- 750 מיליון ש"ח בהשוואה ל-865 מיליון ש"ח בשנת 2019. התשואה להון הגיעה ל-8.6%. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי ב-210 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 201 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של השנה והתשואה להון הגיעה ל - 9.6%.

 

הכנסות הריבית נטו גדלו ב-1.3% בהשוואה לשנת 2019 והסתכמו ב-2,637 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מעלייה בהיקפי הפעילות. בהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 6.6% בשנת 2020 והן הסתכמו ב-1,371 מיליון ש"ח. עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות מפעילות שוק ההון ומהפרשי המרה, עלייה המוסברת בגידול בפעילות.

 

צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים, הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות: היתרה הממוצעת של האשראי לציבור גדלה ב-5% והגיעה ל- 89,742 מיליון ש"ח. הצמיחה המואצת מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר העסקים הגדולים שצמח בשיעור של 5%, העסקים הקטנים שצמחו ב- 7% וההלוואות לדיור שצמחו ב- 8.4% .

 

היתרה הממוצעת של פקדונות הציבור גדלה ב-13.1% ל- 129,859 מיליון ש"ח . היתרה הממוצעת של פקדונות הלקוחות הפרטיים צמחה ב- 15.9% ל-67,817 מיליון ש"ח. תיק נכסי הלקוחות צמח בשיעור של 14.7% ביחס לסוף 2019 ל-530 מיליארד ש"ח.

 

בנוסף, נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח ב-6.7% (573 מיליון ש"ח) ל-- 9,141 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1 עלה ל- 11.18% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש של 8.3% .

 

יחס היעילות של הבנק השתפר בשנת 2020 ל-61.8% בהשוואה ל-64.4% בשנת 2019. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2020 ב-2,569 מיליון ש"ח, ירידה של %3.2 ביחס לשנת 2019. הירידה בהוצאות היא תוצאה של מהלכי התייעלות שהבנק מיישם והיא ניכרת בכל סעיפי ההוצאות. 

 

מגמת ההתייעלות ניכרת בירידה במצבת המשרות שירדה בשנת 2020 בשיעור של 5.3% וזאת תודות למהלכי התייעלות, הכוללים, בין היתר, תכנית פרישה מרצון שבוצעה לקראת תום השנה. הוצאות הסילוק בגין תכנית זו נרשמו ברבעון הרביעי, ותוצאותיה יבואו לידי ביטוי בירידה בהוצאות בשנים הבאות. 

 

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי אמרה כי: "מועד פרסום דוחות הבנק לשנת 2020 הוא בסימן של שנה למשבר הקורונה, משבר בריאותי עולמי שהשפעתו על הכלכלה והחברה היא משמעותית ביותר. למרות המפנה שמביא עימו מהלך החיסונים המשמעותי כאן בישראל, עדיין אי הוודאות גדולה.

 

לאורך כל תקופת המשבר העניק הבנק תמיכה ושירות ללקוחות בכל תחומי הפעילות וכן העניק אשראי בערבות המדינה ואיפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות ומשכנתאות. הבנק פעל החל מתחילת המשבר, לטובת הלקוחות הפרטיים והעסקיים, איתר וזיהה את אלה שנפגעו מהמשבר וייצר להם פתרונות שיסייעו בידם לצלוח את התקופה.

 

סממן נוסף של השלכות מגיפת הקורונה הוא האצת השימוש בדיגיטל. הבינלאומי שידרג בשנים האחרונות את המערך הטכנולוגי, מה שאפשר מובילות במתן שירותים דיגיטליים בכל התחומים הבנקאים. הבנק הגיע למשבר, שייצר דרישה גוברת והולכת לשירותים בנקאיים דיגיטליים , עם יכולות דיגיטליות מתקדמות. יכולות אלה אפשרו לנו לייצר השנה שורה של פיתוחים פורצי דרך בכל תחומי הפעילות, חלקם ראשוניים ובלעדיים לרבות בתחום שוק ההון בו אפשרנו ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני ומסחר עצמאי באמצעים דיגיטליים, שסייעו בידי הלקוחות לפעול בשווקים בנוחות וביעילות".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה