אורי לוין, מנכל בנק דיסקונט קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

הרווח הנקי של בנק דיסקונט ב-2020 הסתכם ב-975 מיליון ש״ח

בניטרול רכיבים חד פעמיים הרווח ברבעון הרביעי הראה גידול של 16.6%; האשראי לעסקים גדולים צמח ב-2020 ב-15.6% והאשראי לדיור ב-14.8%

חדשות ספונסר 16/03/2021 12:12

א+א-

בנק דיסקונט מפרסם היום את תוצאות הרבעון הרביעי של 2020 ושל השנה כולה, בצל משבר הקורונה, ומציג כמו שאר הבנקים תוצאות חלשות מבשנה שעברה, עם שיפור מהותי ברבעון הרביעי וצמיחה באשראי לציבור, שיפור ביחס היעילות וצמיחה באשראי לעסקים ולדיור.

 

במהלך השנה הוציא הבנק לפועל תוכנית פרישה שהיתה הגדולה בתולדות הקבוצה, במסגרתה פרשו 656 עובדים מדיסקונט, מרכנתיל וכאל. היקף העובדים שפרשו מסתכם ב-8% מכח העבודה של הקבוצה.

 

הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם ב-975 מיליון ש"ח, לעומת 1,702 מיליון ש"ח בשנת 2019, והתשואה להון הסתכמה ב-5.1%. הרווח הושפע בעיקר ממשבר הקורונה ומתוכנית הפרישה בקבוצה. בניטרול הרכיבים החד פעמיים, הרווח הנקי בשנת 2020 היה מסתכם ב-1,287 מיליון ש"ח והתשואה להון ב-6.7%.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי ירד ב-18.8% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019 והסתכם ב-264 מיליון ש"ח. בניטרול רכיבים מסויימים, הרווח הנקי ברבעון הרביעי מסתכם ב-421 מיליון שקל, עליה של 16.6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019, והתשואה על ההון ב-9.1%.

 

הרכיבים החד פעמיים ברבעון הרביעי (לאחר מס) כוללים הוצאה של 243 מיליון ש"ח בגין פרישת עובדים (85% מההוצאה בגין פרישת עובדים בכל 2020). ברבעון זה נרשמה גם הכנסה חד פעמית של 112 מיליון ש"ח בשל הכנסות מביטוח. סך הרכיבים החד פעמיים ברבעון הרביעי מסתכם ב-157 מיליון ש"ח.

 

ההכנסות מריבית נטו הסתכמו בשנת 2020 ב-5,898 מיליון ש"ח, עליה של 0.1% בהשוואה לשנת 2019. ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו בשנת 2020 ב-4,007 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של 6.3% לעומת 2019. מתוך זה, ההכנסות מעמלות הסתכמו ב-2,826 מיליון ש"ח, ירידה של 4.9% בהשוואה לשנת 2019.

 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בסך של 1,718 מיליון ש"ח בשנת 2020 לעומת סך של 690 מיליון ש"ח בשנת 2019. העליה נובעת בעיקר, מהשלכות משבר הקורונה, ובפרט מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בשנה זו עמד על 0.91% בהשוואה ל-0.40% בשנת 2019.

 

יחס היעילות בשנת 2020 עמד על 67.5% לעומת 65.2% בשנת 2019. בניטרול הרכיבים החד פעמיים, יחס היעילות בשנת 2020 היה עומד על 62.5% בהשוואה ליחס יעילות מנוטרל של 64.0% בשנת 2019.

 

סך ההון צמח בשיעור של 2.8% מתחילת השנה והגיע לכ-19.7 מיליון ש"ח. פיקדונות הציבור הסתכמו ב-226.1 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של 12.2% מתחילת השנה. 

 

האשראי לציבור ברוטו הסתכם ב-192.5 מיליון ש"ח, עליה של 5.2% בהשוואה לסוף שנת 2019. האשראי העסקי לסוף 2020 הסתכם ב-58.6 מיליארד ש"ח, עליה של 12.3% בהשוואה לסוף 2019. האשראי לדיור הסתכם ב-42.7 מיליארד ש"ח, עליה של 14.8% בהשוואה לסוף 2019. האשראי הצרכני (ללא הלוואות לדיור) הסתכם ב-30.4 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של 6.3% בהשוואה לסוף שנת 2019.

 

יחס ההון העצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2020 עמד על 10.20%. יחס כיסוי הנזילות עמד על 147.5% ויחס המינוף בסוף שנת 2020 עמד על 6.3%.

 

במהלך המשבר ועד לסיום 2020 איפשרו דיסקונט ומרכנתיל דחיית תשלומי הלוואות בהיקף של כ-17.7 מיליארד ש"ח, המהווה כ-11% מתיק האשראי הכולל, מתוכם הלוואות לדיור, בהיקף של כ-8.5 מיליארד ש"ח, המהווה כ-20% מתיק האשראי לדיור, הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של כ-5.2 מיליארד ש"ח והלוואות למשקי בית ופרטיים בהיקף של כ-1.7 מיליארד ש"ח.

 

כ-68.8% מהיקף ההלוואות שנדחו חזרו להיות משולמות, מהן כ-63.7% מההלוואות לדיור, כ-80.6% מההלוואות לעסקים הקטנים וכ-66.2% מההלוואות למשקי בית ופרטיים. יתרות אשראי בהיקף של כ-5.5 מיליארד ש"ח נותרו בדחייה, ובהן בין היתר, הלוואות לדיור בהיקף של 3.1 מיליארד ש"ח, עסקים קטנים בהיקף של 1.0 מיליארד ש"ח, עסקים גדולים בהיקף של 0.7 מיליארד ש"ח והלוואות למשקי בית ופרטיים בהיקף של 0.6 מיליארד ש"ח.

 

אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "התוצאות הכספיות של קבוצת דיסקונט מעידות על איתנותה הפיננסית ועל מחויבותה להגברת התחרותיות במערכת הפיננסית גם בתקופה מאתגרת זו. במהלך 2020 השקנו אסטרטגיית צמיחה רב-שנתית חדשה והאצנו את תהליכי החדשנות הטכנולוגיים והארגוניים, שיבטיחו כי נהיה הבנק הטוב ביותר ללקוחותיו ונייצר ערך מקסימלי לבעלי המניות.

 

בצד ההתמודדות עם השפעות משבר הקורונה, הצלחנו בשנה החולפת להוציא לפועל את תכנית הפרישה הגדולה ביותר בתולדות הקבוצה, אשר תביא להשפעה משמעותית על בסיס ההוצאות והתרבות הארגונית. צמחנו משמעותית באזורי המיקוד, שיפרנו את השירות ללקוחותינו וזאת, במקביל להאצה משמעותית של מהלכי חדשנות תחרותיים ובהם הכרזה על שיתוף הפעולה עם שופרסל להקמת מיזם אשר יציע בעתיד שירותים פיננסיים מתקדמים ממגוון ספקים.

 

גם בשנים שלפנינו, קבוצת דיסקונט תמשיך לפעול בעוצמה להשגת צמיחה מקסימלית וקידום התחרות במערכת הבנקאית תוך מיקוד בלקוח". 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה