להב אל.אר קיבלה דירוג של A3.il מחברת מדרוג עם אופק יציב

הדירוג הינו לחברה, לסדרת איגרות החוב הקיימת ולסדרת איגרות חוב חדשה שתנפיק החברה בהיקף של עד 180 מיליון שקל

מערכת ספונסר 15/03/2021 13:02

א+א-

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, מודיעה על קבלת דירוג לראשונה מחברת מדרוג. החברה דורגה בדרוג A3.il עם אופק יציב. הדירוג הינה לסדרת איגרות חוב חדשה שתנפיק החברה בהיקף של עד 180 מיליון שקל ולסדרה ב’.  אופק הדירוג היציב משקף את הערכת מידרוג כי החברה תשמור על יציבות תזרימית מנכסיה ורמת המינוף וכן, על יתרות נזילות מספקות ביחס לשירות אגרות החוב. על פי מדרוג, מנפיקים או הנפקות המדורגים A3.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי גבוה מאד יחסית למנפיקים מקומיים אחרים. תהליך הדירוג של החברה לווה על ידי ווליו בייס.

 

במדרוג כתבו כי "שיעור המינוף של החברה, חוב נטו ל- CAP נטו, בולט לחיוב ביחס לרמת הדירוג וצפוי לנוע בטווח הקצר-בינוני בכ- 57%-60% בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג". עוד נכתב כי "לחברה יתרות נזילות של כ- 109 מיליון ש"ח בעוד שסך פירעונות האג"ח הצפויים בשנתיים הבאות הינן כ- 6.5 מיליון ש"ח. יתרות נזילות אלו בולטות לחיוב ביחס לפירעון החוב. להערכת מידרוג, יתרות הנזילות צפויות להיוותר מספקות ביחס לפירעון האג"ח בהתאם לאסטרטגיית החברה לצמיחה".

 

עוד כתבו כי " פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב למסחר בגרמניה תורמת ליציבות סביבת הפעילות. פעילות החברה בתחום זה כוללת ברובה החזקה במרכזים שכונתיים המשרתים את צרכי האוכלוסייה  המקומית שסביבם, אשר מציגים עליה מתמשכת בהיקפי הפעילות על אף משבר הקורונה". במדרוג הוסיפו כי "הפרופיל העסקי של החברה נתמך בנכסי החברה מאופיינים בשיעורי תפוסה גבוהים ובשוכרי עוגן יציבים עם מח"מ חוזים ארוך יחסית". בנוגע לתחום האנרגיה המתחדשת בו פעילה החברה נכתב כי התחום "מאופיין ביציבות וודאות רגולטורית גבוהות"

 

באשר לפעילות דלק ישראל נכתב כי "ענף שיווק הדלקים בו החלה החברה לפעול לאחרונה באמצעות דלק ישראל, מאופיין, להערכת מידרוג, בסיכון עסקי נמוך-בינוני, בביקושים יציבים ובחסמי כניסה גבוהים יחסית". עוד נכתב כי "השלכות משבר הקורונה על פעילות דלק ישראל נובעת, בין היתר, מהטלת מגבלות תנועה לפרקי זמן קצובים בניסיון לבלום את התפשטות המגיפה, הפוגעים באופן ניכר בהיקף הנסועה בעיקר בחודשי המגבלות מרץ-אפריל וספטמבר-אוקטובר 2020, וכן בחודשים ינואר-פברואר בשנת 2021, ומובילים לירידה בצריכת בנזין וסולר בחודשים אלו, כאשר בחודשים מאי עד ספטמבר חלה התאוששות".

 

באשר למאזן החברה נכתב כי " היקף מאזן החברה הולם את רמת הדירוג וצפוי להסתכם בטווח הקצר-בינוני בכ- 1.2-1.4 מיליארד ש"ח. בנוסף, שיעור תפוסה גבוה בנכסים יחד עם איכות שוכרים חזקה וחוזי שכירות לטווח ארוך, תומכים גם הם בפרופיל העסקי של החברה. כמו כן, פיזור הפעילות טוב לאור גיוון תחומי פעילות הכולל נכסי נדל"ן מניב למסחר בגרמניה, אנרגיה מתחדשת וכן, מכירת דלקים והפעלת חנויות נוחות לצד החזקות נדל"ן בתחנות הניתנות לפיתוח והשבחה באמצעות החזקה בחברת דלק ישראל".

 

באשר להתפשטות הקורונה, נכתב כי "פעילותה השוטפת של החברה לא נפגעה בצורה מהותית כתוצאה מהתפרצות הנגיף, בין היתר, לאור העובדה כי מרביתם המוחלט של נכסי הנדל"ן של החברה מושכרים לבתי עסק המוגדרים כבתי עסק שמעניקים שירותים חיוניים לצרכי האוכלוסייה כגון סופרמרקטים, בתי פארם וכיו"ב אשר נותרו פתוחים לציבור הרחב. להערכת מידרוג, המרכזים הפתוחים והשכונתיים נהנים ממגמה מהירה של חזרה לפעילות וכן, ההשלכות של המשבר מוגבלות ככל ומדובר במרכזים המעניקים שירותים חיוניים". בנוסף, נכתב כי "להערכת החברה, תחום האנרגיה המתחדשת אינו מושפע מהתפרצות הנגיף שכן כל הכנסות התחום מקורם מתקבולים מחברת החשמל בהתאם לחוזים ארוכי טווח".

 

אבי לוי, יו"ר דירקטוריון להב: "אנו שמחים לקבל את הדירוג הגבוה שניתן בפעם הראשונה ללהב לחברה ולסדרות האג"ח הקיימות והעתידיות. דוח הדירוג של חברת מידרוג הינו נקודת ציון דרך חשובה בהתפתחותה של להב וציון לשבח להנהלה, לביצועים, לתוכניות, לאסטרטגיה ולחוזקה הפיננסית של החברה. אנו נמשיך לעבוד לטובת המשקיעים ולפתח את תחומי הנדל"ן המניב, האנרגיה הירוקה המתחדשת, הקמעונאות והאנרגיה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה