כפיר נבון, מנכל סופרגז קרדיט: אלדד רפאלי

דוחות כספיים

הרווח הנקי של סופרגז ב-2020 עלה ל-68 מיליון ש”ח

ה-EBITDA בשנת 2020 עלה בכ-4.2% לכ-160.6 מיליון שקל; דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך כ-15 מיליון שקל

חדשות ספונסר 08/03/2021 12:12

א+א-

חברת סופרגז שהונפקה בבורסה בתל אביב ביוני 2020, פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2020 ולשנה כולה, אותה היא מסכמת עם שיפור ברווחיות התפעולית וגידול קל ברווח הנקי.

 

ההכנסות לשנת 2020 הסתכמו לכ-559.9 מיליון שקל, לעומת כ-571.5 מיליון שקל בשנת 2019. חלק מהותי מהכנסות החברה צמודות למחירי האנרגיה, כאשר למחיר הנפט השפעה על מחירי המכירה של גפ"מ למגזר העסקי. במהלך שנת 2020 חלה ירידה חדה במחירי הנפט בעקבות משבר הקורונה, והדבר תרם לקיטון בהיקף ההכנסות של החברה. ברבעון הרביעי ההכנסות הסתכמו ל-144.9 מיליון ש"ח בהשוואה ל-144.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

בתחום הגפ"מ הסתכמו ההכנסות בתקופה בכ-422.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-438.3 מיליון שקל בשנה הקודמת. הירידה בהכנסות נובעת מירידה בכמויות הגפ"מ שנמכרו כתוצאה מהסגרים וההגבלות שהוטלו בעקבות נגיף הקורונה, שהשפיעו על צריכות הגפ"מ במגזר העסקי, בעיקר בענפי המזון, ההסעדה, המלונאות ותרבות הפנאי.

 

ירידה זו התקזזה בחלקה ע"י גידול בכמויות שנמכרו למגזר הפרטי עקב חורף קר יותר שפקד את ישראל ברבעון הראשון של שנת 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעלייה בצריכת המגזר הפרטי בתקופות הסגר.

 

בתחום הגז הטבעי עלו ההכנסות בכ-3% לכ-137.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-133.2 מיליון שקל בשנה הקודמת. העלייה נובעת מגידול בכמויות הנמכרות (בעיקר ברבעון הרביעי) שהתקזזה בחלקה על ידי הירידה שנרשמה במחיר הנפט הממוצע השנה לעומת 2019.

 

הרווח הגולמי ב-2020 עלה בכ-3% לסך של כ-217.2 מיליון שקל (כ-38.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-211.2 מיליון שקל (כ-37% מההכנסות) בשנה הקודמת. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-52.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-52.7 ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי בשנה עלה בכ-4.6% לכ-108.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-103.9 מיליון שקל בשנת 2019. העלייה ברווח התפעולי נובעת מעליה ברווח מפעילות הגפ"מ שקוזזה בחלקה על ידי ירידה ברווח מפעילות הגז הטבעי. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-25.4 מיליון שקל, לעומת כ-26.6 ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA השנתי עלה בכ-4.2% לכ-160.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-154.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA של החברה ברבעון הרביעי הסתכם לכ-39.2 מיליון שקל, לעומת כ-40.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברה רשמה בשנת 2020 גידול ברווח הנקי לכ-68.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-67.3 מיליון שקל בשנת 2019. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה בכ-6.5% לכ-17.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2020 עלה בכ-6.5% לכ-17.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

כפיר נבון, מנכ"ל סופרגז אנרגיה: " שנת 2020 התאפיינה, בין היתר, בירידה בצריכת הגפ"מ מצד הלקוחות העסקיים שלנו, בעיקר מסעדות ומלונות, שפעלו באופן חלקי ביותר ברקע למגפת הקורונה, ומנגד גידול בצריכה מצד משקי הבית. לאורך אירוע הקורונה פועלת החברה לצמצם את השפעותיו על פעילותה, ובמקביל אנחנו ממשיכים לפתח מנועי צמיחה חדשים.

 

במסגרת זו, חתמנו בחודשים האחרונים על 3 הסכמים נוספים להקמת 4 מתקני קוגנרציה, כך שנכון למועד הדוח לחברה 11 הסכמים להקמה בהיקף של כ-40 מגה וואט, ולהערכתנו חלקם צפויים להתחיל לספק חשמל וקיטור כבר במהלך השנה הנוכחית. בהמשך לכך, אנו מנהלים מגעים עם מספר גורמים לקראת חתימה על הסכמים נוספים.

 

בנוסף, החברה פועלת לחדש את פעילותה בתחום האנרגיה הסולארית ובהקשר זה פועלת לאיתור הזדמנויות בארץ ובחו"ל. במסגרת התוכנית האסטרטגית שאימצה החברה לשנים הקרובות, היא שמה לה למטרה להמשיך ולבסס את מעמדה כספקית אנרגיה מובילה ורב תחומית בחצר הלקוח. לשם כך פועלת החברה להרחבת מגוון פתרונות האנרגיה שהיא מספקת ומציעה ללקוחותיה ולהפוך ל-Energy Service Provider הראשון בישראל."

 

 

 

 

  1. מניות בכתבה
  2. סופרגז

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה