דוחות כספיים

נייר חדרה מסכמת את 2020 עם שיפור ברווח הגולמי והתפעולי

ה-EBITDA ברבעון הרביעי גדל בכ- 22% ביחס לרבעון המקביל, והסתכם בכ- 49 מיליון ש"ח; הרווח הנקי נותר כשהיה; החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון שקלים

חדשות ספונסר 04/03/2021 09:58

א+א-

נייר חדרה, שבשליטת קרן פימי (כ-60%) מפרסמת את תוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי ושנת 2020, אותה היא מסכמת עם ירידה קלה בהכנסות, יציבות ברווח ושיפור במדדים התפעוליים.

 

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 363 מיליון ש"ח לעומת כ- 373 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון במחזור המכירות נבע בעיקר מירידה במגזר ניירות כתיבה והדפסה בהיקף של כ- 27 מיליון ש"ח שנובע בעיקר מירידה משמעותית בכמות שיוצרה ונמכרה, עקב ההגבלות והסגרים הכלליים שהוטלו, שבאו לידי ביטוי בעבודה מהבית ובסגירת מוסדות חינוך רבים – שני מגזרים שבימים כתיקונם צורכים כמות גדולה יחסית של ניירות כתיבה והדפסה.

 

כמו כן, ההכנסות במגזר שיווק צרכי משרד ירדו בסך של כ-4 מיליון ש"ח, גם הן על רקע ההגבלות והסגרים שהוטלו. ירידת ההכנסות במגזר ניירות כתיבה והדפסה האפילה על הגידול בהכנסות המגזרי שרשרת הערך, בדגש על מכירות מגזר אריזות קרטון שגדלו בכ- 14 מיליון ש"ח ובמגזר גלילי נייר לקרטון, בסך של כ- 22 מיליון ש"ח. הגידול בשני מגזרים אלה, בהשוואה לאשתקד, הושג הודות לגידול בתפוקות הייצור וחרף ירידת מחירי המכירה. ההכנסות בשנת 2020 כולה הסתכמו בכ- 1,480 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,617 מיליון ש"ח, אשתקד.

 

הרווח הגולמי צמח ברבעון הרביעי בכ- 41% והסתכם בכ- 62 מיליון ש"ח, שהם כ- 17% מההכנסות, בהשוואה לכ- 44 מיליון ש"ח, המהווים כ- 12% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור הוא פרי הבשלתו של מאמץ ניהולי בן מספר שנים שבא לידי ביטוי בעיקר בגידול בתפוקות הייצור ויעילותו. הרווח הגולמי צמח בשנת 2020 כולה בכ- 10% והסתכם בכ- 233 מיליון ש"ח (כ- 16% מההכנסות) בהשוואה לכ- 212 מיליון ש"ח, (כ- 13% מההכנסות), אשתקד.

 

ה- EBITDA הרבעוני צמח בכ- 22% והסתכם לכ- 49 מיליון ש"ח (כ- 13% מההכנסות) לעומת כ- 40 מיליון ש"ח (כ- 11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA בשנת 2020 הסתכם לכ-194 מיליון ש"ח (כ- 13% מההכנסות) לעומת כ-192 מיליון ש"ח (כ- 12% מההכנסות) אשתקד. הגידול הושג על אף הקיטון במחזור המכירות.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-1 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד. הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ- 5 מיליון ש"ח לעומת כ- 24 מיליון ש"ח אשתקד. ירידת הרווח הנקי השנתי, על אף השיפור בתוצאות הפעילות, מיוחסת לעובדה כי בשנה שעברה היו לחברה הכנסות חד פעמיות של כ- 20 מיליון ש"ח. כ- 10 מיליון ש"ח הכנסות מימון, כ- 6 מיליון ש"ח הכנסות מיסים וכ- 5 מיליון ש"ח הכנסות אחרות חד פעמיות.

 

ההון העצמי של החברה בסוף השנה הסתכם ב-1.01 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.1 מיליארד בסוף שנת 2019.

 

גדי קוניא, מנכ"ל קבוצת נייר חדרה מסר: "את שנת 2020, שאת תוצאותיה הכספיות פרסמנו היום אפיינו שתי מגמות מרכזיות. הראשונה, שיפור תפעולי ניכר בכל מגזרי שרשרת הערך של הקבוצה והשנייה, גידול בביקוש למוצרי החברה, על אף משבר הקורונה.

 

בשנת 2020 הקבוצה שיפרה את תפוקות הייצור, לרמתן הגבוהה ביותר אי פעם ובנוסף לכך, התייעלה. השיפור חוצה את כל שרשרת הערך, מאמניר ועד כרמל, שכל אחת מהן הגדילה את תפוקתה השנה בהיקף ניכר. גולת הכותרת היא, הגידול בתפוקת הייצור של מכונה 8, המייצרת גלילי נייר ממוחזרים לקרטון, שייצרה השנה את הכמות הגדולה ביותר שיוצרה בה מיום הקמתה לפני כעשר שנים, למעלה מ- 220,000 טון, נתון שנחשב עד לא מזמן כ"תקרת הזכוכית" של המכונה.

 

באשר לחוסנו של השוק בו פועלים שלושת מגזרי שרשרת הערך, אציין כי הביקוש למוצרי הקבוצה, שכמפעל חיוני עבד מסביב לשעון לכל אורך ימות השנה, לא רק שלא נפגע, אלא שבחודשים האחרונים ניכרת בו ובעולם כולו, צמיחה חדה. בכל העולם היקפי הייצור של גלילי הנייר לקרטון ומוצרי האריזה מקרטון מטפסים והם ברמתם הגבוהה ביותר מזה שנים.

 

גם מגמת המחירים השתנתה לחיוב בסוף שנת 2020. הגידול בביקוש לאריזות קרטון מונע להערכתנו, בין היתר, מגידול ניכר בתנועת המוצרים והסחורות בעולם וכן, מקפיצת מדרגה בהיקפי ה- e-commerce השנה, שנת הקורונה.

 

אנו מאמינים כי השיפור התפעולי והיעילות הגבוהה שהוצגו במפעלי הקבוצה, מציבים את החברה בעמדת זינוק מצוינת לשנת 2021 ואנו כמובן ערוכים בצורה מיטבית לספק את הביקוש הגדל."

 

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נייר חדרה הוסיף: "איתנות החברה בהיבט הפיננסי ובהיבט התפעולי-עסקי כאחד, בלטו לחיוב במהלך השנה שהסתיימה. את הביטוי הכספי לשיפור התפעולי ניתן לראות היטב בשיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות, שהשתפר השנה באופן ניכר.

 

בנוסף, אנו גאים כי חרף אתגרי "שנת הקורונה" הצלחנו להמשיך להשקיע באמצעי ייצור, לטובת המשך השיפור התפעולי ובמקביל, להוריד את רמת החוב והמינוף. איתנות זו תאפשר לנו להמשיך בפיתוח החברה ובשיפור רווחיותה. חלוקת הדיבידנד בסך 10 מיליון שקלים, עדות נוספת לחוסנה של נייר חדרה, מבוצעת אף היא תוך הקפדה על שמירת רמת מינוף נמוכה"

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה