דוחות כספיים

אבוג’ן סיימה שנה של הישגים וזינוק במניה, אך העמיקה את ההפסד

נשיא ומנכ"ל החברה: "2020 היתה שנה של הבשלה עבור אבוג’ן, וזוהי רק ההתחלה; אנו נרגשים לקראת המשך ההתקדמות להשגת היעדים והרחבת השימוש בטכנולוגיה שלנו לתחומי פעילות חדשים"

פולי טל 03/03/2021 15:43

א+א-

חברת הביולוגיה המיחשובית אבוג’ן הדואלית, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020 כולה. החברה מציגה התקדמות בתחומי המחקר והפיתוח בהם היא עוסקת באמצעות חברות הבת שלה, אך גם העמקה של ההפסד בשורה התחתונה.

 

נשיא ומנכ"ל החברה עופר חביב אמר עם פרסום הדוחות: " שנת 2020 היתה שנה של הישגים משמעותיים עבור אבוג’ן, שנה בה התאמנו בהצלחה את המבנה הארגוני ויכולות הליבה שלנו לטובת האצה דרמטית בהתקדמות ויצירת ערך עבור החברה.

 

ההתלהבות שלנו כיום נובעת משני מוקדים עיקריים ליצירת ערך שהם תוצר של המחויבות ארוכת השנים שלנו לביולוגיה מחישובית (CPB) לטובת פיתוח מוצרים לתעשיות מדעי-החיים. הראשון, הנו הקבוצה הגדלה של חברות בנות הממוקדות במגוון שוקי מפתח, לכל אחת מוצרים אטרקטיביים שהיא מפתחת ויכולת יחודית לקדם באופן מהיר את מוצריה לקראת מסחור.

 

השני, הוא המערך הטכנולוגי העוצמתי של אבוג’ן הכולל את פלטפורמת ה- CPB שלנו וכן שלושה מנועים יעודיים: MicroBoost AI, ChemPass AI ו- GeneRator AI, לפיתוח מוצרים המבוססים על שלושה רכיבי ליבה: מיקרובים, מולקולות קטנות ואלמנטים גנטיים, בהתאמה. מערך טכנולוגי זה מאפשר לנו, בנוסף לתמיכה בחברות הבנות, גם התרחבות והקמה של פעילות פיתוח מוצרים בתחומי פעילות חדשים.

 

אבוג’ן מבצעת הערכת כדאיות בנוגע לכניסה לתחומי פעילות חדשים בהם לטכנולוגיה שלנו עשוי להיות יתרון תחרותי משמעותי כגון פיתוח מוצרים מבוססי מיקרובים כמענה למגוון צרכי שוק בתעשיית הדגה, באמצעות- MicroBoost AI, אופטימיזציה של מולקולות כימיות המועמדות לתרופות לבני אדם, באמצעות ChemPass AI, ופיתוח מזון איכותי מבוסס-צמחים בהתבסס על עריכה גנומית, באמצעות GeneRator AI.

 

שנת 2020 היתה שנה של הבשלה עבור אבוג’ן, וזוהי רק ההתחלה. אנו נרגשים לקראת המשך ההתקדמות שלנו להשגת היעדים שהגדרנו, והרחבת השימוש בטכנולוגיה הייחודית שלנו אל תחומי פעילות חדשים." סיכם מר חביב.

 

ב-31 בדצמבר 2020 הסתכמה יתרת המזומנים המאוחדים (מזומנים ופיקדונות קצרי המועד בבנקים) לסך של כ-48.2 מיליון דולר. כ-13 מיליון דולר מהמזומנים המאוחדים של אבוג’ן מיוחסים לחברת הבת, לביא ביו.

 

יתרת המזומנים בסך כ-48.2 מיליון דולר אינה כוללת סכום של 28 מיליון דולר שהחברה גייסה בדרך של ATM שנחתם בינואר 2021 והסתיים בפברואר 2021. הממוצע המשוקלל של מחיר המניה תחת גיוס ה- ATM עמד על 7.36 דולר למניה. עם סיום גיוס זה ניצלה החברה את יתרת סכום תשקיף המדף שהוגש ביולי 2020.

 

השימוש במזומן נטו בדוח המאוחד ברבעון הרביעי הסתכם בכ-6.1 מיליון דולר, או בכ-5.1 מיליון דולר בניכוי השימוש במזומן של לביא ביו. בשנת 2020 השימוש במזומן נטו בדוח המאוחד הסתכם בכ-19.3 מיליון דולר, או בכ-14.7 מיליון דולר בניכוי השימוש במזומן של לביא ביו. סכום זה נמצא בטווח של שימוש במזומנים שהחברה העריכה לשנה זו.

 

בשנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2021 אבוג’ן צופה גידול בשימוש במזומנים מכיוון שחברות הבנות שלה הגיעו לשלב מתקדם בפיתוח מוצריהן. חברת ביומיקה עתידה להתחיל ניסוי הוכחת היתכנות ראשונית בבני אדם; אגפלנוס עתידה לערוך ניסויי שדה נרחבים בחו"ל במסגרת תכנית קוטלי עשבים לקראת השגת שלב ’Optimized Lead’ וחברות קאנוניק ולביא ביו נערכות להתחלת מכירות ראשונות במהלך 2022.

 

תחזית השימוש במזומן נטו של החברה בדוח המאוחד לשנת 2021 הינה בטווח של 26-28 מיליון דולר. תחזית השימוש במזומן נטו של החברה לשנת 2021 בניכוי השימוש במזומן של חברת הבת לביא ביו הינה בטווח של 20-22 מיליון דולר. כדאי לציין שלחברה אין חוב לבנקים.

 

כתבי אופציה - סעיף זה במאזן החברה היינו חדש ומתייחס לכתבי אופציה שהונפקו כחלק מגיוס בסך 12 מיליון דולר בנובמבר 2020. לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים International Financial Reporting Standards, כתבי האופציה נרשמו במאזן כהתחייבות ליום 31 בדצמבר 2020. כתבי האופציה מומשו למניות בתחילת ינואר 2021, ולכן לא יופיעו במאזן החברה ברבעון הבא.

 

הוצאות המו"פ של החברה הסתכמו ברבעון הרביעי בכ-4.8 מיליון דולר לעומת כ-5.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2019. הקיטון בהוצאות מו"פ ברבעון הרביעי מיוחס בעיקר למענקים שהתקבלו מהרשות לחדשנות ברבעון זה.

 

בשנת 2020 הסתכמו הוצאות המו"פ בכ-17.3 מיליון דולר בהשוואה לכ-15.8 מיליון דולר בשנת 2019. הגידול בהוצאות המו"פ בשנת 2020 מיוחס בעיקר להוצאות בגין ניסויי שדה שנעשו עבור לביא ביו וניסויים פרה-קליניים עבור ביומיקה שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. בנוסף היה גידול בהוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים בסך של כ-1.4 מיליון דולר בגין תשלום מבוסס מניות.

 

ההפסד ברבעון הרביעי הסתכם לסך של כ-8.8 מיליון דולר בהשוואה להפסד בסך של כ-6.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2019. ההפסד בשנה כולה הסתכם בכ-26.2 מיליון דולר לעמת הפסד של כ-19.1 מיליון דולר בשנת 2019. הגידול בהפסד ברבעון הרביעי ובשנת 2020 מיוחס בעיקר לגידול בהוצאות התפעוליות כאמור ולגידול בהוצאות המימון בגין שיערוך כתבי האופציה, שהוזכרו לעיל, על סך של כ-1.9 ממיליון דולר.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה