סלע נדלן מדווחת על יישום המלצות בתחום הממשל התאגידי

במסגרת יישום המלצותיה של חברת אנטרופי, תאמץ סלע נדל"ן פעולות כמו שקיפות במינוי דח"צים, מיסוד תהליכי התקשורת מול שוק ההון ועיגון מדיניות השקעות פורמאלית

מערכת ספונסר 24/02/2021 12:12

א+א- 1

חברת סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, מדווחת היום כי התכנסה ודנה בדוחות ובהמלצות שניתנו על ידי חברת שירותי הייעוץ אנטרופי וחברת הדירוג הבינלאומית ISS, במטרה לשפר ולהטמיע בחברה את התהליכים לממשל תאגידי גבוה.

במסגרת ההחלטות שהתקבלו בישיבת הדירקטוריון, החברה מיישמת את המלצות אנטרופי בנושאים כמו: חיזוק תהליך שקוף למינוי דירקטורים חיצוניים, חיזוק וגיוון תמהיל הדירקטוריון, מיסוד תהליכי התקשורת מול שוק ההון וחיזוק השקיפות, מיסוד תהליכי עבודת הדירקטוריון וועדותיו, הגדרה ומיסוד תחומי האחריות של נושאי המשרה ותהליך זרימת המידע בארגון ועוד.

בנוסף, החברה החליטה לאמץ ולבצע את יתר ההמלצות של אנטרופי לנושאים כגון: בחינת משך כהונת "שומרי הסף" של החברה, עיגון מדיניות השקעות פורמאלית, שיפור עצמאות הדירקטוריון, חיזוק תהליכי ניהול סיכונים ועיגון פורמלי של תהליכי זרימת מידע בחברה.

שמואל סלבין, יו"ר דירקטוריון סלע נדל"ן: "אנו מודים לאנטרופי ול- ISS על הסקר שביצעו בסלע נדל"ן. בתום ישיבת הדירקטוריון, הוחלט על אימוץ ההמלצות שהובאו, לטובת שמירה על המשך תקינות הממשל התאגידי בחברה. הנחתי את הנהלת החברה להכין תוכנית מפורטת לעבודה מול שוק ההון והגופים המוסדיים ולצורך זה, שכרנו את שירותי גוטליב קשרי משקיעים שיהווה את המנגנון לחיזוק הקשר בין החברה לגופים המוסדיים".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אז מה עשית/עשיתם עד עכשיו?

    מנחם 25/02/2021 18:04