משרד התקשורת: סוף עידן תשתית וספק בשוק האינטרנט

המשרד מפרסם שימוע לגבי ביטול ההפרדה בין ספק לתשתית; כל פי המתווה ספקיות התשתית יגיעו להסכמים עם ספקיות האינטרנט ויקבעו בעצמן את התנאים ואת הפיצוי במקרה של הפרתם

חדשות ספונסר 24/02/2021 15:08

א+א-

משרד התקשורת מפרסם שימוע בנושא בחינת ההפרדה בין תשתית לספק בשוק האינטרנט. השינוי המתוכנן, המפורט בשימוע, יביא לטענת משרד התקשורת לשיפור ניכר בשירות שיקבל צרכן הקצה בתחומי האינטרנט, באמצעות מתן אפשרות ליצירת "כתובת אחת" לשירותי הספק והתשתית.

 

המשרד יפעל לחיזוק המנגנונים המבטיחים אי אפליה ומתן תנאים נאותים למתחרים ופיצוי מוסכם במקרה של הפרתם. הנושא הוצג לשר גנץ שאישר את קידום השימוע. לצרכן הישראלי תהיה כתובת אחת לקבל את שירות האינטרנט ויחסכו ממנו עוגמת הנפש בשירות המפוצל ועלויות מיותרות. זאת, לצד הבטחת התחרות בשוק הסיטונאי שתטיב עם הצרכן במגוון ובמחיר השירותים. משרד התקשורת מחויב להשלמת הרפורמה, לסיום עידן פיצול תשתית-ספק ולמעבר למוצר אחד – אינטרנט.

 

הרפורמה תטפל אחת ולתמיד בתופעת "זריקת האחריות" שהתאפשרה בגלל ההפרדה בין ספקית התשתית לספקית ה-ISP בנושאי תקלות, מה שיחייב את החברה שמספקת למנוי את השירותים לעמוד בסטנדרט שירות גבוה יותר. עוד תבטל הרפורמה אחת ולתמיד את תופעת המנויים הכפולים המוערכת בכ-50 מיליון ₪ בשנה תשלומים עודפים על הצרכן.

 

תהליך המעבר לאסדרה החדשה יהיה הדרגתי, במטרה לחזק את מנגנוני השוק הסיטונאי באופן שייתן מענה תחרותי לאחר ביטול ההפרדה בין תשתית לספק.

 

לאחר שמיעת בעלי העניין קובע המשרד כי עם ביטול ההפרדה בין ספק לתשתית, שיש בה כדי לחזק את שחקני התשתית, יש לייצר מנגנונים המבצרים את השוק הסיטונאי ומבטיחים כי גם שחקנים קטנים ושחקנים חדשים יפעלו במסגרתו באופן אפקטיבי ובשוויון מהותי אל מול בעלי התשתית.

 

לפיכך ייקבעו מדדים תוצאתיים, בדומה למקובל בשוק הסיטונאי באירופה, המשווים בין איכות השירות הניתן למנויי בעל הרשת למנויי המתחרות. סטיות ברמות השירות שיימדדו יגררו תשלום פיצוי מוסכם.

 

על פי האסדרה המוצעת יוגש למשרד הסכם מדף במסגרתו ייקבעו מדדי התוצאה והפיצוי המוסכם במקרה של סטייה. במודל זה יש פוטנציאל למשטור עצמי של השוק הסיטונאי, למזעור הפרות ולמניעת פגיעה בשחקנים קטנים. מדיניות זו תחול בנחושת ובסיבים כאחד.

 

המשרד החליט לפרסם שימוע משני שיכלול את מתווה הביטול הכולל הגעה להסכם בין בעלי תשתית לבין ספקים אודות מדדי תוצאה ומנגנוני פיצוי מוגדרים ומוסכמים מראש – עד 2 חודשים. בנוסף, בעלי התשתית יציגו למשרד "הצעת מדף" (או הסכם עם ספקי ISP) הכוללים מדדי תוצאה ופיצוי מוסכם מראש.

 

המשרד יאשר את ההסכם כהצעת מדף מחייבת או ידרוש בו שינויים, ומציע תקופת כיול של 3 חודשים, במהלכה תהיה העברה ופרסום של המדדים ללא פיצוי כספי תוך בחינה של עבודת המנגנון.

 

תקופת ההערכות של 3 חודשים, נועדה לאפשר לספקי הגישה מעבר הדרגתי לאספקת שירות סיטונאי, כאשר בסוף תקופת ההיערכות יבוטל האיסור על מכירת מוצר אחוד על-ידי בעלי התשתית.

 

לאחר ביטול האיסור מציע המשרד פרסום של מדדי התוצאה מדי חודש בחודשו. המדדים המוצעים בין היתר הם זמינות טכנאים, הגעת טכנאים בפועל, זמן טיפול בתקלה, אחוז התקלות – סך התקלות, תקלות המצריכות הגעת טכנאי ותקלה חוזרת.

 

לאחר פרסום השימוע הראשון ווהיוועצות עם בעלי עניין שונים, בתקופת המעבר ימשיכו בעלות התשתית למכור באנדל הפוך במטרה לא להעמיק את היקף המנויים במודל המפוצל שתעמיק את הפגיעה הצרכנית.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה