IBI: תמהיל האינפלציה צפוי להשתנות, אך היא צפויה להישאר בסביבה אפסית

עיקר ההפתעה במדד ינואר נבעה מעלייה בסעיף הדיור; ההידרדרות בשוק העבודה מהווה גורם שיוביל להמשך מגמת ההתמתנות במחירי השכירות

חדשות ספונסר 16/02/2021 16:44

א+א-

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית השקעות IBI מתייחס היום בסקירת המאקרו השבועית למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר שירד בשיעור של 0.1% והשלים ירידה של 0.4% בשנה האחרונה.

 

גוזלן מסביר כי התפתחות האינפלציה בחודשים האחרונים משקפת בעיקר את התרומה הפוחתת לירידת המדד מצד המוצרים הסחירים וזאת לעומת התמתנות העלייה במדד הבלתי סחירים. מגמות אלו משקפות את ההשפעות המתמשכות של המשבר המתאפיינות בפגיעה ניכרת בענפי השירותים לעומת פגיעה מתונה בתעשייה, במקביל לעלייה במחירי הסחורות בעולם.

 

מדד ינואר הושפע משילוב של גורמים עונתיים, משינויי תעריפים, מיסוי ומהשפעת הסגר, כאשר את עיקר ההפתעה ביחס להערכות המוקדמות סיפק סעיף הדיור. עיקר התרומה לירידת המדד בינואר הגיעה מירידה חדה בהלבשה והנעלה בשיעור של כ-10%, שברובה עונתית אך הושפעה גם מעיתוי הסגר.

 

את עיקר ההפתעה במדד ינואר סיפק סעיף הדיור שעלה בשיעור של 0.3%, תוך עלייה של 0.4% בסעיף מחירי הדירות בבעלות. סעיף מחירי הדירות בבעלות התאפיין בשנים האחרונות בינואר בירידה של 0.6%-0.8%, וזאת לעומת עליה של 0.4% במדד האחרון, ופער זה מספק את עיקר ההסבר להפתעה כלפי מעלה במדד ינואר. העלייה המפתיעה בינואר הובילה לעלייה בקצב השנתי ל-1.2%.

 

למרות זאת, במבט קדימה אנו ממשיכים להעריך כי ההידרדרות בשוק העבודה תומכת בהמשך מגמת ההתמתנות במחירי השכירות. בפעם האחרונה שבה נרשמה פגיעה בסדר גודל זהה בשוק העבודה שבאה לידי ביטוי בשיעור אבטלה דו ספרתי (המשבר של 2001-2003), נרשמה ירידה במחירי השכירות (אז היו נקובים ברובים דולרית, כך שהשינוי מתייחס למחירים הדולריים) בפיגור מסוים להרעה בשוק העבודה. הערכה זו קיבלה ביטוי חלקי בחודשים האחרונים ואנו מצפים לירידה של כ--1% בסעיף זה במהלך השנה הקרובה.

 

סעיף המזון עלה בינואר בשיעור של 0.3% והשלים עלייה מתונה של 0.2% בשנה האחרונה. במבט קדימה, אנו מצפים לעלייה מסויימת במחירי המזון בהשפעת העלייה במחירי הסחורות החקלאיות וההתבססות המסתמנת ברמות גבוהות מאלו שנרשמו לאורך 2020. עם זאת, חשוב לציין כי העלייה במחירי הסחורות החקלאיות נתמכה עד כה בעלייה חדה בפעילות הספקולטיבית, וניסיון העבר העלה כי התפתחות שכזו מובילה לירידת מחירים מהירה יחסית בהמשך, ומכאן להתמתנות מחודשת במחירי המזון. 

 

עוצמת הפגיעה בשוק העבודה מהווה את אחד הגורמים המרכזיים לתחזית האינפלציה הנמוכה שלנו לשנה הקרובה. הקושי של המשק הישראלי בהתמודדות עם משבר הקורונה המשיך לתת אותותיו בשוק העבודה בחודש ינואר, חודש עם מגבלות רחבות יותר על הפעילות.

 

נתוני התעסוקה לחודש זה הצביעו על שיעור אבטלה רחב של 18%, כאשר במחצית השניה של ינואר טיפס שיעור זה לכ-19%. בדומה ליציאה מהסגרים הקודמים, סביר שהפתיחה ההדרגתית של המשק במהלך פברואר תוביל לירידה באבטלה, אך כפי שעלה מהסיבובים הקודמים הירידה הייתה מוגבלת לכדי שיעור גבוה של 12%-10%.

 

במבט קדימה, סימן השאלה הוא סביב שיעור האבטלה המייצג, כאשר ככל שהמשבר מתארך, שיעור זה נוטה לעלות, וזאת על רקע ירידה בהשתתפות בכוח העבודה (ירידת מדרגה מאז הכניסה לסגר השני), סגירת עסקים והתייעלות של עסקים קיימים. תהליך התחסנות האוכלוסייה עד כה מהווה התפתחות חיובית, אך הוא מלווה בלא מעט סימני שאלה בעיקר סביב שיעור חיסון העדר וכמובן הסיכון מהתפתחות מוטציות חדשות.

 

עוד מתייחס גוזלן בסקירה לנתוני השכר האחרונים לחודש נובמבר ממשיכים לשקף פגיעה ניכרת בהכנסה משכר עבודה, עם ירידה של כ-9% בהכנסה הממוצעת משכר עבודה בחודשים מרץ-נובמבר בהשוואה לזו שנרשמה בחודש פברואר טרום המשבר. העלייה בתשלומי ההעברה מקזזת אמנם את הפגיעה בהכנסה משוק העבודה, אך השפעת גורם זה נותרת שלילית והיא צפויה להכביד בהמשך על הביקושים ולפעול להתמתנות האינפלציה.

 

מלבד הפגיעה בהכנסה, בחינת התפתחות האשראי הצרכני שלא לדיור מעלה כי גם גורם זה תומך בהתמתנות בסביבת האינפלציה. הפגיעה החריפה בשוק העבודה ובסנטימנט הצרכני באים לידי ביטוי בירידה באשראי הצרכני שלא לדיור, כאשר הנתון האחרון לחודש נובמבר 2020 הצביע על ירידה קלה נוספת, והוא נמוך בכ-5% ביחס לרמתו ערב המשבר.

 

לסיכום אומר גוזלן, אנו מצפים שהאינפלציה בשנה הקרובה תהיה אמנם גבוהה יותר מאשר ב-2020, אך היא צפויה להישאר בטריטוריה אפסית-שלילית, ולהערכתנו תסתכם בירידה של כ-0.1%. מכלול הגורמים שתוארו ובראשם הפגיעה בשוק העבודה, הירידה באשראי הצרכני שלא לדיור, אינפלציה עולמית מתונה ושקל חזק תומכים בסביבת אינפלציה נמוכה גם בשנה הקרובה.

 

לכך יש להוסיף גם את הגורם המבני (יוקר המחייה) שמוביל לסביבת אינפלציה מקומית נמוכה בשנים האחרונות מאשר זו שבמדינות המובילות בעולם. מנגד, התייקרות מחירי הסחורות והתאוששות הדרגתית במצב הבריאותי שתתורגם לשיפור בביקושים יפעלו לעלייה בסביבת האינפלציה.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה