לאומי שוקי הון על הסכם מנורה פנסיה וגמל עם אלייד: ”מניית מנורה מבטחים החזקות, זולה במידה בלתי סבירה”

"התמיהה לא צריכה להיות לגבי המחיר בו בוצעה העסקה, אלא לגבי המחיר בו נסחרת כיום מנייתה של חברת האם, מנורה מבטחים החזקות"

מערכת ספונסר 15/02/2021 16:48

א+א-

חברת מנורה מבטחים החזקות דיווחה לפני שעה קלה על הבנות שהושגו עם "אלייד החזקות", לגבי השקעה של 128.8 מיליוני שקלים בחברת הבת "מנורה מבטחים פנסיה וגמל", בתמורה להקצאת 4.9% מהון המניות של החברה.

אייל דבי, מנהל דסק אנליזה בלאומי שוקי הון, מגיב לפני זמן קצר לפרסומים על ההשקעה הצפויה של אלייד החזקות במנורה מבטחים פנסיה וגמל:

"תמורה זו משקפת שווי כלכלי של 2.5 מיליארדי שקלים לחברת הבת (לפני הכסף), כאשר לאלייד החזקות ניתנה גם אופציה, למשך שנתיים וחצי, לרכישת 4.9% נוספים מהון מניות חברת הבת – לפי שווי של 2.8 מיליארדי שקלים, לפני הכסף. בהנחה שהאופציה האמורה תמומש במלואה, אזי אלייד החזקות תחזיק בסופו של יום 9.56% מהון המניות של מנורה מבטחים פנסיה וגמל.

אלייד היא חברת החזקות, שבראשה עומד פרופסור יצחק סוארי, ולמרות שהיא יחסית "נחבאת אל הכלים", שווי נכסיה מוערך בלמעלה מחמישה מיליארדי שקלים (בהערכה שמרנית), בתחומים רבים ומגוונים - רכב, נדל"ן, פיננסים, תשתיות ועוד. על פי רב, זהות המשקיע מעידה על טיב ההשקעה.

כאשר מביטים על שווי השוק של חברת האם, שעמד בתחילת היום על 3.7 מיליארדי שקלים, קשה לא לתהות אם המחיר לפיו בוצעה ההשקעה בחברת הבת לבדה, אינו גבוה. התשובה, לדעתנו, שלילית. הרווח הנקי האחרון של מנורה מבטחים פנסיה וגמל (חברת הבת) עמד על 146 מיליוני שקלים, כלומר שווי חברה של 2.5 מיליארד שקל משקף תשואה שוטפת של כמעט 6% לשנה - ברמת סיכון נמוכה, ומבלי להביא בחשבון את פוטנציאל ההשבחה. האם ברמת הריביות הנוכחיות זו יכולה להיחשב תשואה נמוכה? נדמה לנו שההיפך הוא הנכון. להשקעה בסיכון נמוך, כמו זה של קרן פנסיה, זו בהחלט תשואה נאה. משכך, התמיהה לא צריכה להיות לגבי המחיר בו בוצעה העסקה, היא צריכה להיות מופנית למחיר בו נסחרת כיום מנייתה של חברת האם – מנורה מבטחים החזקות.

מחיר הפתיחה של מניית מנורה מבטחים החזקות שיקף שווי של 3.7 מיליארד שקלים, לחברת האם כולה. על פי הסכם ההשקעה, שווי חברת הבת, שמרכזת את פעילות הפנסיה והגמל, מוערך בסך של 2.5 מיליארדי שקלים בלבד. אם מביטים על הדוח השנתי האחרון שהחברה פרסמה, זה של שנת 2019, מגלים כי הרווח הנקי של חברת הבת הסתכם לכדי 146 מיליוני שקלים, בעוד שהרווח הכולל של חברת האם עמד על 537 מיליוני שקלים, המשקפים תשואה על ההון של 13.4%. מאחר ויהיו מי שיטענו שהרווחיות בשנת 2019 הייתה גבוהה, הנחנו תשואת הון מייצגת של 9.5% לחברה כולה, וניסינו לחץ על בסיסה את מכפיל הרווח המשתמע ליתר פעילויות החברה. איך הגענו דווקא ל- 9.5%? זו תשואת ההון הממוצעת שהייתה בעשור האחרון, בשלוש השנים האחרונות, וגם בתשעת החודשים הראשונים של 2020 התוצאה הייתה דומה (9.1%).

מכאן, הדרך קצרה לחישוב מכפיל הרווח הנגזר ליתר פעילויות החברה (מנורה מבטחים ביטוח, שומרה, אמפא, ERN). איזו תוצאה התקבלה? לעניות דעתנו בלתי סבירה.

אין בכוונתנו לבצע כעת הערכת שווי לחברה, אבל פשוט להציג את הטווח הנגזר ממחיר העסקה. כל מה שיש להניח, זה מה הוא המכפיל הראוי ליתרת הפעילויות של החברה, אלה שלא נכללו בהסכם ההשקעה. אנו הרי יודעים מה הוא הרווח הנקי הנורמלי של אותן פעילויות (420 - 430 מיליוני שקלים לשנה), כך שאם כופלים אותו במכפיל הראוי ומוסיפים את שוויה הכלכלי של מנורה מבטחים פנסיה וביטוח - כפי שנקבע בהסכם ההשקעה (2.5 מיליארדי שקלים) – מגיעים על נקלה לשווי מנורה מבטחים החזקות כולה.

בשורה התחתונה: הסכם ההשקעה עם אלייד החזקות הציף עובדה מובהקת וידועה - מניית מנורה מבטחים החזקות זולה, במידה מוגזמת ובלתי סבירה".

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה