סולגרין מדווחת על הסכם עם חברה יזמית לפיתוח פרויקטים קרקעיים באיטליה

יקימו שותפות מוגבלת איטלקית לצרכי פיתוח, הקמה, מימון והפעלה של פרויקטים פוטו-וולטאיים באיטליה, אשר תוחזק על ידי סולגרין בשיעור של 85%

מערכת ספונסר 20/01/2021 16:32

א+א-

 סולגרין מודיעה כי בהמשך לדיווחים קודמים של החברה, בקשר לניהול משא ומתן עם חברה יזמית באיטליה לפיתוח פרוייקטים קרקעיים בתחום האנרגיה המתחדשת, היום חתמה החברה על הסכם להקמת המיזם המשותף. כמו כן נחתם הסכם למתן שירותי פיתוח על ידי היזמית האיטלקית לפרויקטים פוטו - וולטאיים קרקעיים באיטליה. זאת, לצד התקשרות של סולגרין עם אותה יזמית, לאיתור, רכישה, השבחה וניהול מימון מחדש של נכסים מניבים בהיקף של עד 70 מגה-וואט.

בהמשך, בכוונת החברה להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה בהתאם להסכם הפיתוח, לשותפות ייעודית שתוקם.

בהתאם להסכם המיזם המשותף, סולגרין והיזמית יקימו שותפות מוגבלת איטלקית לצרכי פיתוח, הקמה, מימון והפעלה של פרויקטים פוטו-וולטאיים באיטליה, אשר תוחזק על ידי סולגרין בשיעור של 85%, ו- 15% על ידי החברה האיטלקית, לה ניתנו זכויות מיעוט בהסכם. במסגרת הסכם המיזם המשותף, היזמית האיטלקית התחייבה שלא להעביר את זכויותיה בשותפות למשך תקופה בת 3 שנים, שתחל במועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט הראשון שיפותח.

השירותים במסגרת הסכם הפיתוח יעסקו בקידום פרוייקטים פוטו - וולטאיים קרקעיים באיטליה, בהיקף של כ - 100 מגה - וואט, כאשר קיימת אופציה הניתנת למימוש עד לינואר 2022 ,להרחבת השירותים, בהסכמת הצדדים, להיקף כולל של עד כ - 200 מגה-וואט. במסגרת הסכם הפיתוח, היזמית האיטלקית התחייבה לבלעדיות במתן שירותי הפיתוח עבור 100 מגה - וואט הראשונים, ואם שתמומש האופציה, גם בגין נכסים פוטנציאליים שיובאו בגדר שיתוף הפעולה.

סולגרין תממן את פעילות השותפות על ידי העמדת הלוואות בעלים בשיעור ריבית שנקבע בהסכם המיזם המשותף. ההלוואות תפרענה במלואן מרווחי השותפות, ותהיינה קודמות לכל חלוקה של רווחי השותפות לשותפים.

עבור שירותי הפיתוח, תשלם השותפות תשלום על בסיס ההספק המותקן של הנכסים שיפותחו, בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה