קליל תעלה את שיעור הדיווידנד מ - 30% ל - 50% לפחות, מתוך הרווח השנתי

החלוקה תהיה כפופה גם לצרכי המימון, תזרים המזומנים, תכניות ההשקעה ולתכניות העסקיות של החברה. המדיניות החדשה תהיה בתוקף עד תום שנת 2022

מערכת ספונסר 18/01/2021 16:34

א+א-

 קליל מדווחת כי היום אישר דירקטוריון החברה לעדכן את מדיניות חלוקת דיבידנד הקיימת, כך שהחברה תבצע חלוקה לבעלי מניותיה (בתשלום אחד או יותר), בשיעור של לפחות 50% (במקום 30%) מתוך הרווח הנקי לאחר מס כל שנה.

יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד כפוף לחוק החברות במועד כל חלוקה. בנוסף, החלוקה תהיה כפופה גם לצרכי המימון, תזרים המזומנים, תכניות ההשקעה ולתכניות העסקיות של החברה, על מנת שחלוקת הדיווידנד לא תמנע מהחברה את יכולת ביצוע תכניותיה ועמידה בצרכיה הקיימים והצפויים.

המדיניות החדשה תהיה בתוקף עד תום שנת 2022, אלא יחליט דירקטוריון החברה אחרת; דירקטוריון החברה שומר לעצמו את הזכות לבחון מעת לעת את הנושא ולבטל, לשנות או לעדכן את מדיניות החלוקה.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה