לאומי: האינפלציה בשנה הקרובה צפויה לנוע סביב 1% ועשויה לרדת שוב ב-2022

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר ירד ב-0.1% ובמהלך שנת 2020 ירד המדד ב- 0.7%; זוהי אחת הירידות השנתי החדות במדד בשני העשורים האחרונים

חדשות ספונסר 17/01/2021 12:50

א+א-

הבוקר בסקירת המקרו ושוקי הריביות והאג"ח ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג הריביות בלאומי שוקי הון מתייחסים למגמה החיובית בשוק האגח הממשלתי ואומרים כי היתרון שהיה בהשקעה בצמודי המדד בתקופה האחרונה קרוב מאוד למיצוי.

 

בפמן ורזניק מסבירים כי נמשכה מגמת העלייה בציפיות האינפלציה לאורך כל העקום כמעט בדגש על החלק הקצר–בינוני. למעשה ציפיות האינפלציה נמצאות מעל רמה של מעל לאחוז לאורך כל העקום (למעט בטווח של שנה) ולמעשה הן ברמתן הגבוהה מאז פרוץ משבר הקורונה. במהלך החודש האחרון נרשמה עלייה של 30 – 50 נ"ב בציפיות האינפלציה לטווח של 1–5 שנים.

 

בלאומי סבורים כי סביבת האינפלציה בשנה הקרובה צפויה לנוע סביב 1 אחוז ועשויה לרדת שוב בשנת 2022; לפיכך, נראה כרגע כי ציפיות האינפלציה מצויות ברמה המשקפת נאמנה את סביבת האינפלציה החזויה לשנים הקרובות.

 

כמו כן, מתייחסים בפמן ורזניק לנתוני מדד המחירים לצרכן שפורסמו ביום שישי האחרון ואומרים שמדד המחירים לצרכן הפתיע במעט וירד ב-0.1%, זאת לעומת תחזית קונצנזוס לאי-שינוי במדד. במבט קדימה, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות במהלך 2021 בסדר גודל של כ-1%, כלומר שינוי של ממש לעומת הירידה בשנת 2020. מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2021 צפוי לרדת בשיעור קל של מינוס 0.0-0.2%.

 

באשר לגירעון בתקציב המדינה בשנת 2020 יצוין כי בשנת 2020 הסתכם הגירעון בתקציב המדינה בכ-160.3 מיליארד ₪ (כ-11.7% תוצר) לעומת גירעון של כ-52.2 מיליארד ₪ (3.7% תוצר) בשנת 2019. גידול חד זה בגירעון מקורו במשבר הבריאותי אליו נקלע העולם כולו ובתוכו ישראל החל מראשית השנה שחלפה.

 

בהשוואה בינלאומית ניתן לראות כי היקף הגירעון בישראל הוא מן הגבוהים בקרב המדינות המתקדמות (advanced economies), מצב המשקף תמיכה תקציבית ניכרת, אך גם "נקודת מוצא" גבוהה- דהיינו, גירעון תקציבי בסיסי גבוה יחסית למדינות רבות, כולל לישראל, עוד בטרם פרץ משבר הקורונה.

 

במבט קדימה, משבר הקורונה מקשה על יכולת החיזוי של הגירעון התקציבי. בנק ישראל העריך לאחרונה כי בשנה הקרובה הגירעון בתקציב צפוי להסתכם בטווח של 8% ועד 11% תוצר, על בסיס שני תרחישי התפתחות שונים של המצב הכלכלי. תחזית לאומי, בתרחיש המרכזי, מצויה אף היא בטווח זה. על רקע זה, נראה כי חזרה להיקפי גירעון כפי שהיו בעשור שקדם למשבר עלולה להימשך מספר שנים.

 

בנק ישראל הודיע שירכוש בשנת 2021 סכום של 30 מיליארד דולר. לפי הבנק, ההודעה מראש על היקף הרכישות מיועדת לספק לשוק ודאות לגבי מחויבות הבנק להתמודדות עם ההתחזקות החדה שחלה לאחרונה בשקל, התחזקות משמעותית בהרבה ממהלך היחלשות הדולר בעולם בתקופה זו.

 

על מנת למתן את התחזקות השקל, בנק ישראל כבר הגביר את היקף ההתערבות בשוק המט"ח עוד בשנת 2020 לכ-21 מיליארד דולר, ולמרות זאת השקל התחזק ביחס לסל המטבעות, וזאת ביתר שאת בחודשיים האחרונים. לכך יש להוסיף את השפעת חולשת הדולר בעולם והתוצאה הינה התחזקות של ממש של השקל ביחס לדולר. פעילות ההתערבות בשוק המט"ח של בנק ישראל פעלה רק למתן את קצב ההתחזקות של השקל.

 

בנק ישראל מסביר את התחזקותו של השקל בהתעצמות זרמי המט"ח הנכנסים למשק הישראלי, על רקע הגידול בעודף בחשבון השוטף (כ-20 מיליארד דולר ב-2020) ומעבר לכך גם השקעות ישירות, השקעות פיננסיות נכנסות נטו, ולאחרונה מכירות מט"ח (גידורים) בהיקפים גבוהים על ידי המשקיעים המוסדיים כנגד רווחי ההשקעות שלהם בשווקי ההון בחו"ל.

 

אין מגבלה של ממש על רמת היתרות של בנק ישראל, כך שהמהלך של היום הוא "הצהרתי" בלבד, וכפי שהיה בעבר, בתקופות כהונתם של נגידים קודמים, בנק ישראל מצא את עצמו רוכש לבסוף הרבה יותר מט"ח מאשר הצהיר תחילה באמצעות יעדי רמת יתרות מט"ח שנקבו בהם. לכן, באופן מעשי, אין מה שימנע מהלך רכישות גדול עוד יותר מ-30 מיליארד דולר בהמשך השנה.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה