פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: יח"צ

ריבית

בנק ישראל הותיר שוב את הריבית ברמה של 0.1%

הקצב המהיר של ההתחסנות בישראל מגדיל את האופטימיות לחזרה מהירה של לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה; עם זאת, הפגיעה בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת

חדשות ספונסר 04/01/2021 12:12

א+א-

בנק ישראל הותיר היום את הריבית המוניטרית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בבנק מסבירים כי עוד בטרם הספיק המשק להשלים את תהליך היציאה מהסגר השני, הגידול בתחלואה הביא לכך שהממשלה הכריזה על סגר שלישי. נכון לעתה המגבלות קלות יותר מאשר אלו שהוטלו בסגרים הקודמים, ובפרט, מערכת החינוך המשיכה בשגרת הפעילות שהייתה לפני הסגר.

 

חטיבת המחקר מעריכה שבתנאים הנוכחיים, העלות השבועית הישירה של הסגר השלישי לעומת מצב של פעילות מלאה של המשק היא כ-2.5 מיליארדי ש"ח. הכנסת התפזרה מבלי לאשר את התקציב לשנת 2021. לצד זאת, ההתחלה המוקדמת מהצפוי של מבצע החיסון וקצב ההתחסנות הגבוה עד כה בישראל צפויים לתמוך בהתאוששות הכלכלית בהמשך השנה.

 

שיעור הבלתי מועסקים לפי ההגדרה הרחבה, שהגיע לכ-23% במהלך הסגר השני, ירד לכ-12.7% במחצית הראשונה של דצמבר, אך הוא צפוי לשוב ולעלות לנוכח הסגר השלישי. הפגיעה בתעסוקה גבוהה יותר בענפים המתאפיינים בשכר נמוך.

 

תחזית חטיבת המחקר מתארת שני תרחישים אפשריים המושפעים מקצב חיסון האוכלוסייה. בתרחיש של חיסון מהיר, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 6.3% בשנת 2021 וב-5.8% ב-2022. בתרחיש של תהליך חיסון איטי, צפויה צמיחה של 3.5% ב-2021 ושל 6% ב-2022. לאור קצב ההתחסנות המהיר עד כה, נראה שהסבירות להתממשות תרחיש החיסון המהיר גבוהה מאשר ההסתברות לתרחיש האיטי.

 

בנוסף, סביבת האינפלציה נותרה נמוכה; מדד חודש נובמבר ירד ב-0.2%, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.6%- (0.2%- בניכוי אנרגיה ופו"י). הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים נותרו מתחת לגבול התחתון של היעד; הציפיות פורוורד החל מהשנה השנייה נמצאות בתוך תחום היעד.

 

מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-1.5% במונחי השער האפקטיבי, ב-2.8% מול הדולר וב-0.6% מול האירו. עד כה היצוא צומח למרות הייסוף, אך בשלב מסוים תיתכן השפעה לא לינארית של שער חליפין על היצוא, והמשך הייסוף צפוי לפעול להאטה נוספת באינפלציה.

 

שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות, בתמיכת מגוון צעדי בנק ישראל והאוצר. האשראי הבנקאי למגזר העסקי עלה בחודשיים האחרונים, ונמשך גידול גם באשראי לדיור. עם זאת, לפי סקר המגמות הקושי בגיוס אשראי עדיין גבוה מאשר ערב המשבר, בעיקר בקרב העסקים הקטנים.

 

הכלכלה העולמית מתאוששת, אך נמשכת אי ודאות לאור תחילת מבצעי החיסונים מחד, והמשך התפשטות התחלואה מאידך. צפויה שונות גבוהה בקצב צמיחת המשקים השונים ב-2021, וחלק מהמדינות לא צפויות להתאושש לחלוטין מהמשבר גם ב-2022, בעיקר אם יהיו התפרצויות נוספות של הנגיף וקצב החיסונים יהיה איטי. המדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.

 

הקצב המהיר של תהליך ההתחסנות בישראל מגדיל את האופטימיות באשר לחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה. עם זאת, הסיכונים לפעילות עדיין גבוהים, והפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת. לכן, הוועדה תמשיך להפעיל מגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים.

 

הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה