מעיין בק, אנליסטית בכירה בלאומי פרטנרס קרדיט: אורן דאי

המלצות אנליסטים

לאומי פרטנרס מעלה את מחיר היעד של פתאל ל-398 ש”ח, אפסייד של כ-19% על מחיר השוק

מעיין בק-מרום, אנליסטית בכירה בלאומי פרטנרס מעדכנת את התחזית על בסיס תרחיש של התקדמות בהשגת חיסון

חדשות ספונסר 17/12/2020 12:12

א+א-

מעיין בק-מרום, אנליסטית בכירה בלאומי פרטנרס מעדכנת את התחזית על בסיס תרחיש של התקדמות בהשגת חיסון.

 

פתאל מסיימת את השנה המורכבת בתולדותיה, כשמשבר הקורונה פוגע ישירות בליבת הפעילות ובשיאו בחודש אפריל נסגרו מרבית מלונות החברה. המשבר החל בסימן חוסר ודאות ביכולתה של פתאל לגייס תוספת של מקורות ולקצץ בהוצאות על מנת לעמוד בהחזרי החוב שלה לצד ההפסד מהפעילות, ופתאל הוכיחה כי היא מסוגלת לנהל את המצב בצורה טובה מול שוק ההון ומול מחזיקי האג"ח שלה ולגייס מקורות נוספים הכוללים ערבויות בערבות מדינה ותזרים ממכירת מלון.

 

אנו מעדכנים את התחזית שלנו לאור ההתקדמות שהושגה באישור החיסון לנגיף הקורונה, והצפי כי עד למחצית שנת 2021 יחוסן חלק משמעותי באוכלוסייה. אנו מניחים כי בשנת 2021 יעלה היקף ההכנסות והחברה תציג איזון תפעולי ולא תציג רווחיות. זוהי תחזית שנמצאת ברף התחתון של טווח התחזית שהציגה החברה לשנה זו. בשנים שלאחר מכן אנו מניחים שיפור הדרגתי ברווחיות עד לחזרה לרמות הרווחיות המייצגות טרם המשבר, בשנת 2024. אנו לא מייחסים שווי למלונות עתידיים שהחברה התקשרה כבר בהסכמים לרכישתם/שכירתם לאור הצורך לשמור על האיתנות הפיננסית בשנים הקרובות.

 

נזכיר כי הדוחות הקרובים ברבעון הרביעי של השנה וברבעון הראשון לשנה הבאה עדיין צפויים להיות לא פשוטים ולהציג הפסדים לאור רמות התחלואה הקיימות, אולם לדעתנו לצד החיסון ישנו אפסייד במניה. אנו מעדכנים את מחיר המניה ל-398 ₪ למניה ומותירים את ההמלצה על תשואת יתר.

 

עדכון התחזית שלנו על בסיס תרחיש של חיסון: לפי תרחיש הבסיס שלנו להמשך רמות התחלואה עד ליציאה מהמשבר אנו מניחים כי בשנת 2021 תציג החברה עליה בהכנסות עקב חיסון חלק משמעותי באוכלוסייה החל מהמחצית השנייה של 2021 וצמצום מגבלות התנועה וההתכנסות בעקבות השפעות החיסון. אנו מעריכים כי רק בשנת 2024 צפויה החברה לחזור להיקף הכנסות אותו הציגה בשנת 2019 טרם המשבר.

 

אנו מעריכים כי החברה תסיים את שנת 2021 באיזון ולא תציג EBITDA חיובי עקב ההפסדים הצפויים להירשם במחצית הראשונה של השנה עקב מגבלות תנועה משמעותיות שאנחנו מניחים הקלה בהן רק לאחר הגעה לנתח משמעותי של אוכלוסיה מחוסנת. זוהי הנחה העומדת על הרף התחתון של תחזית החברה לשנה זו. אנו מזכירים כי החברה צופהד EBITDAR של 800-1,250 מיליון ₪ בשנת 2021, ומעריכה הוצאות שכירות של כ-800 מיליון ₪ (כולל ויתורים ודחיות על חלק משכ"ד) מכך נגזר טווח EBITDA צפוי של כ-0-450 מיליון ₪ בשנת 2021.

 

אנו מניחים כי החברה תשוב להציג היקפי רווחיות הדומים לשנת 2019 רק בשנת 2024 ואילו רק בשנה המייצגת אנו מניחים גידול ברווחיות כפי שצפתה החברה להשיג טרם המשבר.

 

תוכנית הייצוב וגיוס מקורות מנוהלת בצורה טובה: בחודשים האחרונים שמאז פרוץ המגיפה תפקדה החברה בצורה טובה מול שוק ההון ומול גורמים נוספים והוכיחה כי היא מסוגלת לעשות את הנדרש על מנת לגייס תזרים ולקצץ בהוצאות כדי להתמודד עם הירידה המהותית בתזרים. הצעדים העיקריים שבוצעו כללו: הגעה להסדר מול בעלי אג"ח תמורת ויתור זמני על קובננטים, הנפקת אג"ח להמרה (בהיקף של 300 מ’ ₪), הקצאה פרטית (50 מ’ ₪), הנפקת זכויות (100 מ’ ₪), הנפקת אג"ח (250 מ’ ₪), קבלת הלוואות בערבות מדינה בהיקף של כ-400 מ’ ₪ מגרמניה וישראל, השהייה/ויתור תשלומי שכירות (190 מ’ ₪) ומכירת מלון באירופה (70 מ’ ₪). החברה מעריכה כעת כי צעדים אלו וצעדים שעוד יבוצעו יביאו לתוספת מקורות בסך של כ-1.5 מיליארד ₪ ויאפשרו לה לעמוד בכל מחויבויותיה בשנה הקרובה לכל הפחות עד לחזרה לשגרה פעילות מדורגת. יתרת המזומנים הנוכחית של פתאל הינה כ-1 מיליארד ₪, כאשר פרעונות החוב בשנה הקרובה עומדים על כ-700 אלף ₪.

 

תוצאות הפעילות בתשעת החודשים הראשונים של השנה: ברבעון השלישי של השנה הגדילה החברה בהדרגה את כמות המלונות הפתוחים בהתאם למגבלות במדינות השונות כך שנכון לסוף חודש נובמבר 132 מתוך 185 מלונות הקבוצה בישראל ובאירופה פתוחים, אך שיעורי התפוסה נמוכים לאור רמות התחלואה.

 

זהו רבעון בו במרבית המדינות רמת התחלואה התאוששה לאחר הגל הראשון וטרם הגל השני ולכן נרשם שיפור ברמת ההכנסות, תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו עד כה בהיקף הכנסות של 1,669 מיליון ₪ לעומת 4,083 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד, שהביאו ל- EBITDA שלילי של (327) מיליון ₪ בנטרול 16 IFRS (וכולל איחוד יחסי) לעומת EBITDA של 868 מ’ ₪ בשנת 2019. הפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עמד על (754) מיליון ₪ לעומת רווח נקי של 192 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרבעון השני היה הקשה ביותר מבחינה תזרימית כאשר ברבעון השלישי החלו המלונות להיפתח בהדרגה ולכן ההפסד ירד לעומת הרבעון הקודם.

 

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה