ירידה של 19% ברכישת דירות באוקטובר בהשוואה לחודש שעבר

הביקוש לדירות בתל אביב עלה בשיעור קל של 3% לעומת אוקטובר שעבר, ואילו הביקוש לדירות בנתניה עלה ב-57%

חדשות ספונסר 14/12/2020 11:44

א+א- 1

אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסם סקירה של ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר 2020 ממנה עולה כי חלה ירידה של כ-19% ברכישת דירות בחודש זה לעומת החודש הקודם, אולם בהשוואה לחודש אוקטובר בשנה שעברה, חלה דווקא עליה מפתיעה של 20%.

 

בחודש אוקטובר נרכשו 7.7 אלף דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בחודש אוקטובר ב-6.7 אלף, עליה של 33% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 21% בהשוואה לחודש הקודם.

 

יש לציין כי בשנה שעברה כל חגי תשרי חלו באוקטובר, בעוד שהשנה הם החלו בספטמבר, לפיכך גם חלק מהגידול בעסקאות בהשוואה לאוקטובר אשתקד מוסבר בעיתוי השונה של חגי תשרי, אולם עדיין יש להביא בחשבון שבמחצית הראשונה של אוקטובר השנה המשק היה תחת סגר בשל הגבלות הקורונה, כמו גם במחצית השנייה של ספטמבר.

 

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול בעסקאות בשוק החופשי בהשוואה לאוקטובר אשתקד הקיף את כל האזורים, כאשר בתחתית נמצאים אזורי נצרת ות"א עם שיעורי גידול נמוכים משמעותית מהממוצע הארצי (עליה של 7% ו-15%, בהתאמה). מנגד אזורי נתניה וירושלים בולטים עם שיעורי גידול חדים של 54% ו-42%, בהתאמה.

 

הגידול שנרשם בחודשים האחרונים באזור ירושלים אינו דווקא בעיר ירושלים, אלא בערים אחרות באזור זה, בפרט בית שמש. בחודש אוקטובר עניין זה בולט עוד יותר. כך, בעיר ירושלים נרשם גידול של 9% בלבד במספר העסקאות בשוק החופשי בהשוואה לאוקטובר אשתקד (רבע משיעור הגידול ברמה הארצית), ואילו בית שמש רשמה גידול חד של 156%, זאת במידה רבה על רקע תנופת בניה גדולה בעיר זו ורמות מחירים נמוכות יחסית.

 

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש אוקטובר עמד על 4.7 אלף, עליה חדה של 28% בהשוואה לאוקטובר אשתקד, אולם ירידה של 21% בהשוואה לחודש הקודם. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול בעסקאות הקיף את כל האזורים, למעט נצרת (ירידה של 10%) כאשר שיעור גידול מתון (3%) נרשם באזור ת"א. יש לציין כי בשני אזורים אלו נרשמה חולשה במספר העסקאות גם בחודש ספטמבר, והם רשמו ירידה של 5% ו-10%, בהתאמה, לעומת עליה של 3% ברמה הארצית. מנגד בולט אזור נתניה עם עליה חדה של 57% בחודש אוקטובר, בהמשך לעליה של 31% בספטמבר.

 

מכירות הקבלנים בחודש אוקטובר הסתכמו בשלושת אלפי דירות, מזה אלף דירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לאוקטובר אשתקד נרשמה עליה של 11% בסך מכירות הקבלנים, כאשר מכירות אלו בשוק החופשי רשמו גידול חד עוד יותר, של 49%. עם זאת, בהשוואה לספטמבר ירדו מכירות הקבלנים בשיעור של 17%, ומכירות הקבלנים בשוק החופשי ירדו ב-22%.

 

רכישות המשקיעים בחודש אוקטובר הסתכמו ב-1.4 אלף דירות, גידול חריג של 83% בהשוואה לאוקטובר אשתקד, זאת על רקע הורדת מס הרכישה על משקיעים בסוף יולי האחרון. עם זאת, בהשוואה לחודש ספטמבר האחרון ירדו רכישות המשקיעים ב-22%. משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 18%, גבוה בשש נקודות אחוז בהשוואה לאוקטובר אשתקד, אולם נמוך במעט ממשקלם בחודש הקודם.

 

מכירות המשקיעים בחודש אוקטובר הסתכמו ב-1.5 אלף דירות, עליה חדה של 55% בהשוואה לאוקטובר אשתקד, אולם ירידה של 20% בהשוואה לחודש הקודם. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת גם באוקטובר כאשר במהלכו נגרעו מלאי זה כ-130 דירות.

 

רכישות הזוגות הצעירים בחודש אוקטובר הסתכמו ב- 3.9 אלף דירות, עליה של 9% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 16% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי נרשם גידול של 31% ברכישות אלו בהשוואה לאוקטובר וירידה של 19% בהשוואה לספטמבר.

 

בחודש אוקטובר נמשכה הירידה החדה ברכישות במסגרת "מחיר למשתכן". מאז פרוץ מגפת הקורונה ירדו רכישות אלו בשיעור חד של 21% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת לאחר עליה בשיעור דומה בחודשיים הראשונים השנה לעומת אשתקד.

 

יתכן כי הירידה החדה ברכישות במסגרת "מחיר למשתכן" מאז פרוץ המגפה, בפרט בחודשים במהלכן היה המשק בסגר, עשויה להיות מוסברת לפחות בחלקה ביכולת פחותה של החברות להקדים את חתימות החוזים לפני הטלת הסגר לעומת חברות הפועלות בשוק החופשי.

 

אולם העובדה לפיה גם בחודש אוגוסט, בו המשק לא היה תחת סגר, נרשם קיפאון ברכישות אלו בסבסוד ממשלתי, יש בה כדי לרמז על גורמים נוספים ש"תרמו" לירידה חדה זו במכירות אלו. לא מן הנמנע כי העובדה לפיה אוכלוסייה זו, הרוכשת דירות ב"מחיר למשתכן" פחות מבוססת מזו של הזוגות הצעירים הרוכשים דירות בשוק החופשי, מביאה לביטולי זכיה גבוהים יותר מאשר בעבר, על רקע הזינוק בשיעורי האבטלה.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    לא ברור מה האינטרס לשים כזו כותרת

    הנתונים מעורבים. ולכן היתה מתאימה כותרת אחרת.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    GandalftheWhit 14/12/2020 13:18