דוחות כספיים

מגדל ביטוח מציגה רווח של 47 ש”ח ברבעון השלישי

החברה ממשיכה להוביל בתשואות ב 12 החודשים האחרונים, מבין חברות הביטוח

חדשות ספונסר 26/11/2020 11:49

א+א- 1

מגדל אחזקות, מדווחת היום (ה’) על תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת 2020.

ברבעון השלישי של שנת 2020 נרשם רווח כולל בסך של כ-47 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך של כ-82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע מרווחי השקעות של הקבוצה, ובכלל זה מרווחי השקעות בתיק הנוסטרו בסך של כ-430 מיליון ש"ח לפני מס. אומדן דמי הניהול שלא ייגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם ליום 30 בספטמבר 2020 בכ-150 מיליון ש"ח לפני מס. לאחר תאריך המאזן, ובזכות המשך העליות בתיקי העמיתים, החברה כיסתה את הפסדי ההשקעות, כך שנכון ליום הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים מוערכים דמי הניהול המשתנים בסך של כ-340 מיליון  ש"ח.

החברה המשיכה בצעדי ההתייעלות ורשמה ירידה משמעותית בהיקף כח האדם והוצאות אחרות ובשל כך קטנו הוצאות הנהלה וכלליות (בנטרול תגמול משתנה) של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בכ-82 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-295 מיליארד ש"ח ליום 30.9.2020, לעומת כ-282 מיליארד ש"ח ליום 30.9.2019 וכ-293 מיליארד ש"ח ליום 31.12.2019. היקף הנכסים המנוהלים נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים עלה לכ-308 מיליארד ש"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.7 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2020, ירידה של כ-4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים ברבעון השלישי נרשם בעיקרו במוצרי ביטוח חיים וגמל ומיוחס בעיקרו למשבר הקורונה.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השלישי של השנה ואמר:

"ברבעון זה נמשכה מגמת הצמיחה בפרמטרים המרכזיים, המבטאת יישום נכון של תכנית העבודה ותהליכים אותם הובלנו לאורך השנה. מגמה זו מקבלת משקל יתר בראי משבר הקורונה העולמי. יש להדגיש כי בחודשים האחרונים האצנו תהליכים הקשורים בחדשנות, הן בתחומי ההשקעות והן בתחומי הדיגיטציה. התשואות שלנו מוסיפות להשתפר באופן משמעותי ובכך לחזק את מעמדנו כגוף ההשקעות המוביל מבין חברות הביטוח, וזאת הודות למהלכים פורצי דרך שהובלנו במערך ההשקעות שלנו. לאחרונה אף הודענו על התחייבותנו לנהל את תיק החיסכון ארוך טווח הגדול בישראל, בהיקף של כ- 230 מיליארד שקל, על-פי תפיסת ESG (אחריות סביבתית וחברתית), מדיניות השקעות אשר אנו מאמינים שתהפוך להיות סטנדרט להשקעות אחראיות בעולם ובמשק הישראלי. בנוסף, אנו ממשיכים להתמקד, להרחיב ולשפר את הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו ואת נוכחותנו בזירה המקוונת. גם בתחום זה, אנו החברה החדשנית והמובילה בענף הביטוח".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    טעות סופר.!

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    טיפלי 26/11/2020 11:57