דוחות כספיים

הכנסות רני צים ברבעון השלישי גדלו לכ-14.9 מיליון שקל

ה-NOI מנכסים זהים ירד לכ-8.8 מיליון שקל בשל מתן הקלות לשוכרים בעת שמרכזי הקניות היו סגורים; הרווח הנקי ברבעון היה כ-8.1 מיליון שקל, גבוה יותר מהרווח של 2 הרבעונים האחרונים יחד

חדשות ספונסר 25/11/2020 13:43

א+א-

חברת ’רני צים מרכזי קניות’, בניהולו של רני צים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020, שבו נסגרו מרכזי הקניות החל מאמצע ספטמבר בשל התפרצות הקורונה, ונפתחו רק לאחרונה

 

הכנסות החברה, כולל תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעור האחזקה בהן, עלו ברבעון השלישי בשיעור קל לכ-14.9 מיליון שקל, לעומת כ-14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מתחילת ההנבה השנה של הנכס הנרכש בנוף הגליל, בקיזוז חלקי עם ההקלות לשוכרים שניתנו ברקע לאירוע הקורונה.

 

ה-NOI ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-9.9 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ברבעון בכ-8.8 מיליון שקל, לעומת כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי מיוחס להקלות שניתנו לשוכרים בגין אירוע הקורונה.

 

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, הסתכם ברבעון בכ-1.9 מיליון שקל, לעומת כ-3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

 

החברה רשמה ברבעון זה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-9.1 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך כ-24.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עליית הערך ברבעון מיוחסת בעיקר לשערוך נכס בהקמה בכפר סבא, בקיזוז ירידות ערך המיוחסות להשקעות במרכזים המסחריים. עליית הערך בתקופה המקבילה אשתקד מיוחסת בעיקרה לשערוך הקרקע בשדרות.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-8.1 מיליון שקל, לעומת כ-20.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול רווח חד פעמי בסך כ-14 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד בגין שערוך הנכס בשדרות עקב מכירתו לאחר תאריך המאזן, רשמה החברה גידול של כ-22.6% ברווח הנקי לעומת רווח נקי של כ-6.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, הסתכמו בכ-40.3 מיליון שקל, לעומת כ-41.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מיוחס כאמור להקלות לשוכרים בקיזוז חלקי עם גידול בהכנסות מהנכס בנוף הגליל שנבעו לראשונה בשנת הדוח, החל מיום 25 בפברואר 2020.

 

ה-NOI בתקופה הסתכם בכ-28 מיליון שקל, לעומת כ-29.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם בתקופה בכ-24.6 מיליון שקל לעומת כ-29.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-FFO של החברה, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בכ-8.1 מיליון שקל, לעומת כ-11.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ-15.9 מיליון שקל, לעומת כ-22.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

רני צים, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי של שנת 2020 כאשר המשק הישראלי עדיין מתמודד עם משבר הקורונה ונמצא בשלבי יציאה מהסגר השני. המרכזים המסחריים הפתוחים של החברה חזרו לאחרונה לפעילות כחלק מהפתיחה המחודשת של המשק ואנו ערים בהם לתנועת קונים גדולה בכל המתחמים.

 

אנו מאמינים שברגע שיוסרו ההגבלות (בין 4-10 קונים בחנות), הפדיונות יעלו בצורה משמעותית יותר. את הרבעון השלישי שהושפע אף הוא מאירוע הקורונה אנחנו מסכמים עם יציבות בשורת ההכנסות ורווח נקי של כ-8.1 מיליון שקל.

 

גם ברבעון השלישי המשכנו בפעילות פיתוח עסקי נמרצת, ובין היתר רכשנו את אחזקות שותפתנו במגזר הלא יהודי, חתמנו על הסכם משמעותי שלמעשה מכפיל את שטח פרויקט המרכז המסחרי אותו אנו מקימים כיום בעיר טירה ל-10,000 מ"ר, ומכרנו מחצית מאחזקתנו במרכז המסחרי בהקמה בגני תקווה לשותף איכותי תוך הצפת ערך.

 

נמשיך לפעול במרץ לפיתוח והרחבה של פורטפוליו הנכסים של החברה במגזר היהודי והלא יהודי, תוך קידום התוכניות העסקיות של החברה וביצוע פעילות מתמדת לאיתור עסקאות חדשות בעלות פוטנציאל השבחה והצפת ערך".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה