חיים כצמן, יור גזית גלוב קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

הרווח הנקי של גזית גלוב ברבעון צנח ל-23 מיליון ש”ח בלבד

הפגיעה ברווח הנקי מגיעה בשל ירידת ערך נכסים ומירידה ברווח משערוכים פיננסים; שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר יציב ועמד על 93.8%

חדשות ספונסר 24/11/2020 12:12

א+א-

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2020, תחת השפעת וירוס הקורונה, כאשר רבים מנכסי החברה היו סגורים או פעלו תחת מגבלות שהטילו הממשלות השונות על הפעילות.

 

ה- NOI באיחד יחסי ברבעון הסתכם בכ- 285 מיליון ש"ח לעומת כ- 318 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ב- NOI נובע בעיקר מברזיל אשר נפתחה לפעילות חלקית החל מאמצע חודש יוני ושבה לפעילות מלאה החל מאמצע אוקטובר, כתוצאה מהירידה בהכנסות מבוססות פידיון והכנסות מחניונים, כמו גם מפיחות הריאל הברזילאי בשיעור של כ- 28% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

ה- FFO ברבעון הסתכם בכ- 62 מיליון ש"ח לעומת כ- 138 מיליון ש"ח לרבעון המקביל אשתקד. ה- FFO למניה ברבעון הסתכם לכ- 0.40 ש"ח למניה לעומת 0.75 ש"ח למניה ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם ה- FFO בכ- 364 מיליון ש"ח לעומת כ- 456 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וה-FFO למניה הסתכם בכ- 2.11 ש"ח לעומת כ- 2.46 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת סולו מורחב ברבעון הסתכם לכ- 0.28 ש"ח למניה בדומה לכ- 0.28 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי לבעלי המניות בסך כ- 23 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 474 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מרווח משערוך נגזרים פיננסיים של כ- 187 מיליון ש"ח ברבעון לעומת רווח של כ- 482 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, חלק החברה. בנוסף, מירידת ערך נכסים בסך של כ- 95 מיליון ש"ח ברבעון לעומת כ- 18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, חלק החברה.

 

שיעור הגבייה המשוקלל בקבוצה ברבעון הסתכם בכ- 86% לעומת כ- 84% ברבעון השני. שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר יציב ועמד ליום 30 בספטמבר, 2020 על כ- 93.8%.

 

במהלך התקופה נחתמו 243 הסכמי שכירות חדשים לרבות חידושי אופציות בנכסים הפרטיים של החברה, בשטח להשכרה של כ- 50 אלף מ"ר ובשכ"ד ממוצע משוקלל העולה בכ- 21% על שכר הדירה ששולם על אותם שטחים. ברבעון השני נחתם הסכם שכירות חדש במנהטן עם ענקית ה-DIY הום דיפו בשכ"ד בסך כ- 7.5 מיליון דולר לשנה, שכ"ד בהסכם החדש כפול לעומת שכ"ד בהסכם הקודם. לאחר תאריך המאזן נחתם הסכם שכירות חדש עם ליגת ה- NBA לפתיחת החנות הרביעית בגודלה בעולם בסאו פאולו.

 

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב: "חרף אי הוודאות, שיעורי התפוסה לאורך הרבעון ואחריו נותרו יציבים בכל המדינות בהן אנו פועלים כתוצאה מביקושים גבוהים לנכסים איכותיים במיקומים אורבניים צפופי אוכלוסין כפי שגם בא לידי ביטוי בכמות הסכמי השכירות שנחתמו ובשכ"ד שעלה לעומת הסכמי השכירות שהסתיימו.

 

מגפת הקורונה יצרה שגרת חיים חדשה איתה אנו מתמודדים ואנו פועלים כמעט מדי יום בכל הנכסים שלנו ברחבי העולם על מנת להתאימם למציאות המשתנה. אין ספק שההתפתחויות האחרונות באשר להשגת חיסון לקורונה הן "משנה משחק" ואני מאמין שברבעונים הקרובים נראה שיפור בתפוסות, מספר המבקרים והגבייה וחזרה לשגרה שלפני הקורונה.

 

אנו ממשיכים לקדם את הפרויקטים היזמיים שלנו בישראל, אירופה וארה"ב תוך מיקוד בעירוב שימושים והגדלת זכויות הבנייה בנכסים הקיימים. אנו ממשיכים בתכנית עליה הודענו להורדת המינוף בקבוצה בין השאר באמצעות מימוש נכסים שאינם נכסי ליבה.

 

בשבועות האחרונים אנו רואים התעוררות ממשית בביקוש לנכסים איכותיים ואנו בוחנים הצעות שקיבלנו למכירת נכסים אלו במחיר מלא ובעתיד הנראה לעין." 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה