מיכאל ודניאל זלקינד, מנכלים משותפים באלקו קרדיט: ישראל הדרי

דוחות כספיים

קבוצת אלקו: הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-276 מיליון שקל

הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו לכ-2.86 מיליארד שקל; הנהלת הקבוצה לא צופה כי תושפע לרעה באופן מהותי בהמשך השנה כתוצאה ממשבר הקורונה

חדשות ספונסר 24/11/2020 12:12

א+א-

קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

 

ההכנסות ברבעון עלו בכ-16.3% לכ-2.86 מיליארד שקל, לעומת כ-2.46 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלו בכ-12.1% לכ-8.06 מיליארד שקל, לעומת כ-7.19 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-39% לכ-431 מיליון שקל, בהשוואה לכ-310 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה של תשעת החודשים הראשונים, עלה בכ-29% לכ-1.16 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-899 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-72.7% לכ-209 מיליון שקל, לעומת סך של כ-121 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הרווח התפעולי עלה בכ-44% לכ-542 מיליון שקל, לעומת סך של כ-376 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה סיימה את הרבעון עם גידול של כ-5.74% ברווח הנקי לסך של כ-276 מיליון שקל (כ-124 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-261 מיליון שקל (כ-130 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

את תשעת החודשים הראשונים של 2020 סיימה החברה עם גידול של כ-13.7% ברווח הנקי לסך של כ-487 מיליון שקל (כ-234 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-428 מיליון שקל (כ-210.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברות הבנות תרמו להכנסות הקבוצה באופן הבא - אלקטרה סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ-2 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-51 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-113 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מזה סך של 92 מיליון שקל ממימוש פעילות חלוקת הגז בדרום.

 

אלקטרה נדל"ן רשמה ברבעון הכנסות של כ-47.3 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-35 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. אלקטרה מוצרי צריכה רשמה ברבעון הכנסות של כ-741 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-219 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-127 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  סופרגז אנרגיה, שהונפקה בחודש יוני 2020, רשמה ברבעון הכנסות של כ-106.4 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-10 מיליון שקל.

 

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.9.2020, של כ-1.29 מיליארד שקל. הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30.9.2020, הסתכם בכ-3.12 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.65 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).

 

במהלך תקופת הדוח חילקו והכריזו החברות הבנות הציבוריות של הקבוצה על דיבידנדים בסך של כ-245 מיליון שקל. קבוצת אלקו חילקה לבעלי מניותיה במהלך התקופה דיבידנדים בסך של כ-57 מיליון שקל.

 

אלקו פועלת בימים אלה על מנת לצמצם את השפעת משבר הקורונה על פעילותה, ונכון למועד פרסום הדוחות, הקבוצה לא הושפעה באופן מהותי. כמו-כן, הנהלת הקבוצה אינה צופה בשלב זה כי תושפע לרעה באופן מהותי בהמשך השנה כתוצאה מהמשבר. יחד עם זאת, היה והמשבר האמור יעמיק ויביא להאטה משמעותית בפעילות העסקית בישראל וברחבי העולם, אזי צפויה להיות לכך השפעה על התוצאות הכספיות של הקבוצה.

 

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "אנחנו שמחים לסכם את הרבעון השלישי של שנת 2020 עם המשך מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים בקבוצה ובחברות הבנות שלה. במהלך התקופה המשיכה אלקטרה בע"מ להציג שיפור בפרמטרים התפעוליים המשמעותיים שלה, לצד המשך העלייה בצבר העבודות, שמסתכם בכ-16 מיליארד שקל. בנוסף, הודיעה החברה על זכייתה בשלושה פרוייקטי ביצוע גדולים בהיקף כולל של כ-720 מיליון שקל, במכרז להפעלת מערך הנתיבים המהירים, ובחתימה על הסכמים אסטרטגיים עם רפאל וטסלה.

 

אלקטרה מוצרי צריכה הציגה בתקופה שיפור משמעותי בתוצאותיה הודות לצמיחה משמעותית בפעילות מגזר מוצרי הצריכה החשמליים ובתחום קמעונאות החשמל. כמו כן, החברה השלימה את העיסקה למכירת אחזקותיה בגולן טלקום שהניבה לה רווח משמעותי.

 

במישור הפיתוח העסקי, אלקטרה צריכה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם קונצרן BOSCH להקמת מפעל מתקדם לייצור משאבות חום ומזגנים, ולאחרונה עדכנה על ניהול מגעים מתקדמים עם רשת ’סבן אילבן’ העולמית לקראת חתימה על מזכר הבנות לא מחייב להתקשרות בהסכם זכיינות לפיתוח ולתפעול חנויות נוחות תחת המותג ’סבן אילבן’ בישראל.

 

חברת אלקטרה נדל"ן סיכמה את התקופה עם המשך גידול ב-NOI מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב ועם עלייה ברווח הנקי. החברה ממשיכה להרחיב את היקף קרנות הנדל"ן שהיא מנהלת, לרבות קרן החוב שהוקמה השנה, והיא אף חילקה לראשונה מזה 12 שנים דיבידנד לבעלי מניותיה.

 

סופרגז, שהשלימה השנה הנפקה מוצלחת שביטאה הצפת ערך משמעותית עבור קבוצת אלקו, נמצאת כיום בתנופה גדולה להרחבת פעילותה בתחום הגז הטבעי והחשמל, כחלק מפיתוח מנועי צמיחה נוספים לשנים הבאות.

 

אלקו מדיה פעלה בהתאם להוראת השעה והפסיקה את פעילות בתי הקולנוע במועד הנדרש, הוציאה את מרבית עובדיה לחל"ת וצמצמה מהותית בתקורות. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים טרם חודשה פעילות אלקו מדיה".

  1. מניות בכתבה
  2. אלקו

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה