דוחות כספיים

הכנסות עדיקה עלו ברבעון השלישי אך הרווח הנקי צנח

באוגוסט נרשם שיא כל הזמנים במכירות, על אף השפעות משבר הקורונה והסגר בישראל בשבועיים האחרונים של הרבעון

חדשות ספונסר 18/11/2020 12:12

א+א-

חברת עדיקה מציגה היום את תוצאותיה ברבעון השלישי של השנה ואת סיכום תשעת החודשים הראשונים של 2020. הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ-33% והסתכמו לסך של כ-55 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 41.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, אך ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית ועליה חדה בהוצאות המכירה הביאו לצניחה בשורת הרווח.

 

ההכנסות מפעילות Adika ברבעון הסתכמו בכ-49.6 מיליון ש"ח, עלייה של כ-27%, לעומת כ-39.2 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נובע מצמיחה בפעילות השוטפת של החברה הן בפעילות עדיקה ובעיקר במגזר הבינלאומי, אשר מתורגמת בין היתר לגידול בלקוחות הפעילים באתר.

 

מספר הלקוחות הפעילים באתר עדיקה ישראל בלבד צמח ברבעון בכ-13% והסתכם ל-69 אלף לקוחות בהשוואה ל-61 אלף ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ-27.2 מיליון ש"ח (54.9% מהמכירות) לעומת כ-23 מיליון ש"ח (58.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מגידול בפעילות הבינלאומית אשר מאופיינת ברווחיות נמוכה יותר לאור עלויות שילוח גבוהות יותר.

 

הרווחיות הגולמית של פעילות עדיקה ישראל עומדת על שיעור של כ- 55%, ירידה ביחס לשנת 2019, הנובעת, בין היתר, מגידול מהותי בעלויות ייבוא המוצרים, סגירת החנויות מאמצע ספטמבר וכן שינוי מדיניות עלות המשלוחים ללקוחות.

 

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון בכ-25.6 מיליון ש"ח לעומת כ-18.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כחלק מביסוס הפעילות הבינלאומית, הוכרו במהלך תקופה הדוח הוצאות שעיקרן שיווק ותמיכה בפעילות, בסך של כ-5.8 מיליון ש"ח. בנוסף, הגדילה ההנהלה את הוצאות השיווק בישראל בכ-2 מיליון ש"ח. 

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-74 אלפי ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 6.4 מיליון ש"ח לעומת 8.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

מזומנים ושווי מזומנים בסוף הרבעון הסתכמו לסך של 11.7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 6.5 מיליון ש"ח ביום 31.12.2019. ההון העצמי הסתכם לכ-49.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-45 מיליון ש"ח ליום ה-31.12.2019 הגידול נובע מרווח כולל בין התקופות בסך כ-3.2 מיליון ש"ח ומתגמול מבוסס מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה בסך 1.7 מיליון ש"ח.

 

רועי הסל, מנכ"ל החברה, מסר: " אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות כאשר באוגוסט נרשם שיא כל הזמנים במכירות, וזאת על אף השפעות משבר הקורונה והסגר בישראל בשבועיים האחרונים של הרבעון. מגמה זו מעידה על יכולתה של החברה לפעול גם בתקופות של אי וודאות כאשר פלטפורמת האונליין שלנו מוכיחה שוב את ייחודה.

 

במהלך הרבעון המשכנו ביישום המהלכים העסקיים והתפעוליים, אופטימיזציה של פעילות השיווק, השקענו בתשתיות והמשכנו לייעל את הפלטפורמה הטכנולוגית תוך התייעלות בכל תחומי הפעילות. כמו כן, פעלנו לחיזוק הפעילות הבינלאומית, המהווה נדבך מרכזי בהתפתחותה העסקית של החברה והתמקדנו בפיתוח מנועי הצמיחה העתידיים.

 

אנו ממוקדים בהמשך צמיחתה של החברה ומאמינים כי הפעולות שאנו מבצעים היום יהוו תשתית לצמיחה משמעותית בהכנסות וברווח כבר בתקופה הקרובה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה