דוחות כספיים

איתמר מדיקל מציגה עליה של 36% בהכנסות הרבעון השלישי

החברה מעלה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח שבין 39.5 מיליון דולר ל-40.5 מיליון דולר, המשקפת צמיחה של עד 29% בהשוואה להכנסות בשנת 2019

חדשות ספונסר 17/11/2020 13:21

א+א-

איתמר מדיקל הדואלית, חברת טכנולוגיה רפואית, המתמקדת בפיתוח ומסחור של מכשירים ופתרונות רפואיים לא פולשניים המסייעים לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2020.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי גדלו ב-36% ל-11.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהכנסות נבע מגידול במכירות WatchPAT בארה"ב ובאירופה. הכנסות WatchPAT ברבעון גדלו ב-39% ל-10.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.

 

הכנסות WatchPAT בארה" גדלו ב-55% ל-8.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הגידול נבע בעיקר מגידול במכירות WatchPAT ONE וכן מגידול במכירות ה-WatchPAT Direct. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל ה-WatchPAT ONE, היוו כ-73% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השלישי של 2020, בהשוואה ל-71% ברבעון המקביל ב-2019 .

 

הרווח הגולמי גדל ל-7.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.2 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2019. שיעור הרווח הגולמי ירד ל-68% בהשוואה ל-77% ברבעון המקביל ב-2019. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS ברבעון השלישי השנה ירד ל-70% בהשוואה ל-79% ברבעון המקביל ב-2019.

 

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי עמד על 2.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות, שקוזז בחלקו על ידי גידול במכירות.

 

הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב-32% ל-6.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019, בשל הרחבה מתוכננת של צוות המכירות בארה"ב לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות (32 טריטוריות בסוף הרבעון השלישי בהשוואה ל-27 טריטוריות בתקופה המקבילה אשתקד) לצד עמלות מכירה נוספות הנובעות מהגידול בהכנסות.

 

הוצאות מחקר ופיתוח גדלו ב-26% ל-1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהוצאות אלו נובע מגידול בכוח אדם לתמיכה בפיתוח מוצרים, בעיקר הפלטפורמה הדיגיטלית.

 

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב-1.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS ברבעון השלישי של 2020 אינו כולל הוצאות של כ-0.6 מיליון דולר של תשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.5 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל ב-2019.

 

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-2.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2020 עמד על 2.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019.

 

ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS ברבעון השלישי של 2020 אינו כולל הוצאות של כ-0.7 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.5 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל ב-2019.

 

נכון ליום 30 בספטמבר 2020, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסכם של 41.2 מיליון דולר.

 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו הכנסות החברה ב-31% והסתכמו ב-28.3 מיליון דולר בהשוואה ל-21.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-8 מיליון דולר בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים בשנה שעברה.

 

"אנו מעודדים מאוד מתוצאות הרבעון השלישי, שהושפעו מהמגמה הגלובלית העקבית למעבר לטיפול ביתי ומהצמיחה במכירות המוצר החד פעמי שלנו, ה-WatchPAT ONE. למעשה, בהתאם לסקר אחרון שביצעה האקדמיה לרפואת שינה בארה"ב, כמעט 46% מבין 500 גופים הפועלים בתחום רפואת השינה הביעו חשש מפשיטת רגל עד סוף השנה לנוכח השפעות וירוס הקורונה, אנו מאמינים כי הסקר נותן רוח גבית לפתרון האלטרנטיבי שאנחנו מאפשרים.

 

זאת בעוד, אנו ממשיכים לזהות ביקוש גבוה בארה"ב למוצרינו, כמעט בכל האזורים הגיאוגרפיים ובתחומי הטיפול הרפואי השונים, כולל מתחום הקרדיולוגיה וכמו כן מארגון משוחררי הצבא האמריקאי (VA), כמו גם בשווקים מרכזיים באירופה ובאסיה", מסר גלעד גליק, נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה