דוחות כספיים

ביומיקס הגדילה את ההפסד ברבעון השלישי ל-8.8 מיליון דולר

יתרות המזומנים, שווי המזומנים והפיקדונות לזמן קצר הסתכמו ב-64.5 מיליון דולר וצפויים להספיק למימון תוכניות החברה עד אמצע 2022

חדשות ספונסר 12/11/2020 14:01

א+א-

חברת הביוטכנולוגיה הדואלית ביומיקס, הנמצאת בשלבים קליניים לפיתוח טיפולים מבוססי פאג’ים (וירוסים שתוקפים חיידקים) טבעיים ומהונדסים, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2020, שהסתיים בתאריך 30 בספטמבר 2020.

 

סך יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לטווח קצר הסתכמו לסך של 64.5 מיליון דולר נכון ליום ה-30 בספטמבר 2020 בהשוואה ל-82.4 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2019. הירידה נבעה בעיקר מתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת.

 

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2020 הסתכמו לסך של 6.4 מיליון דולר, בהשוואה ל - 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המחקר והפיתוח נובע בעיקר מעלייה במספר העובדים שגרמה לעלייה בהוצאות שכר ונלוות, ומעלייה בהוצאות פחת והפחתות.

 

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר של 2020 הסתכמו לסך של 2.4 מיליון דולר, בהשוואה ל – 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מהוצאות הקשורות להתנהלות החברה כחברה ציבורית, הכוללת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, הוצאות ביקורת, הוצאות משפטיות והוצאות בגין דיווחים. 

 

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב8.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ-4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בסך של 17.3 מיליון דולר, בהשוואה ל 10.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יתרות המזומנים, שווי המזומנים והפיקדונות לזמן קצר צפויים להספיק למימון התוכניות הנוכחיות של החברה עד אמצע 2022.

 

יונתן סולומון, מנכ"ל ביומיקס, ציין, "ביומיקס ממשיכה להוביל בתחום הטיפולים מבוססי הפאג’ים על ידי יישום תהליכים ייחודיים לפיתוח מואץ. פלטפורמת ה- BOLT החדשה שלנו, תוצר של חמש שנות פיתוח טכנולוגי, מפחיתה באופן משמעותי את הזמן שנדרש כדי להגיע להוכחת היתכנות קלינית. היעילות המשופרת של הפלטפורמה מאפשרת לנו להרחיב את הפורטפוליו שלנו עם שתי תוכניות פיתוח משמעותיות, מבלי להשפיע על תזרים המזומנים העתידי שלנו".

 

מר סולומון המשיך, "הרחבת הפורטפוליו כוללת הוספת אבני דרך בטווח הזמן הקרוב. אנו צופים תוצאות קליניות להוכחת היתכנות בבני אדם עבור סיסטיק פיברוזיס בסוף 2021 ועבור אטופיק דרמטיטיס (אקזמה) באמצע 2022 .

 

השיפור במערך המו"פ מאפשר גם איחוד של תוכניות הפיתוח שלנו עבור מחלת מעי דלקתית (IBD) ומחלת כבד כרונית חסימתית (PSC) לכדי מוצר אחד משופר רחב טווח, BX003 שמתמקד בחיידק בשם Klebsiella pneumoniae, פתוגן שמקושר לשתי המחלות. תוצאות קליניות משלב 1b/2a של BX003 צפויות במחצית 2022. יתר על כן, אנו מצפים לקבל נתונים מהניסוי הקליני הקוסמטי בשלב 2 באקנה ברבעון השני של 2021".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה