דוחות כספיים

גיקס מעריכה שהכנסותיה ברבעון השלישי יסתכמו ב-36 מיליון ש”ח

החברה מפרסמת אומדנים לתוצאותיה הרבעוניות ומעריכה כי הרווח התפעולי יסתכם ב-3.8 מיליון ש"ח; בתשעת החודשים הראשונים ירדו הכנסות החברה בשל משבר הקוורנה ב-16%

חדשות ספונסר 12/11/2020 12:22

א+א-

חברת גיקס (לשעבר אלגומייזר) מפרסמת היום אומדנים להכנסות הקבוצה לרבעון שלישי לשנת 2020( חודשים יולי-ספטמבר( ולתשעת החודשים הראשונים של 2020 . אומדנים אלו אינם סקורים ואינם מבוקרים.

 

אומדן הכנסות הקבוצה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2020 ,עומד על כ- 36 מיליון ש"ח. אומדן זה משקף גידול של 2% בהכנסות מול התקופה המקבילה ב-2019 שהסתכמו לסך של כ-35 מיליון ש"ח . בניטרול השפעות שער הדולר נרשם גידול של 5% בהכנסות הדולריות ברבעון השלישי של 2020 מול התקופה המקבילה ב- 2019.

 

אומדן הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות של חברת הבת לינקיורי בע"מ ברבעון השלישי לשנת 2020 הוא כ-4.7 מיליון ש"ח, לעומת סך של 4 מיליון ₪ גידול של כ- 18%. אומדן הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות המאוחד של הקבוצה לרבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם לסך של 3.8 מיליון ש"ח, גידול של 74% לעומת סך של 2.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב- 2019.

 

במהלך הרבעון השלישי בשל תכנית ההתייעלות בקבוצה, הוצאות התפעול המאוחדות הסתכמו לסך של כ- 5.6 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 7.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב-2019,קיטון של 21%.

 

אומדן הכנסות הקבוצה לתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו לסך של 99 מיליון ש"ח, לעומת כ-119 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. למרות הקיטון בהכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ,הנובע בין היתר כתוצאה ממשבר הקורונה, אל מול התקופה המקבילה אשתקד.

 

אומדן הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2020 צמח והסתכם לסך של 8 מיליון ש"ח לעומת 7.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 11%.

 

האומדנים הינם כפי שנקלטו במערכות המידע הפנימיות של הקבוצה, עבור התקופות האמורות, ויתכנו בהם שינויים לא מהותיים; אומדנים אלו אינם סקורים ואינם מבוקרים, שער הדולר איננו אחיד לאורך התקופות.

 

לאור אימוץ ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים, תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020 ייכללו במסגרת הדוח השנתי לשנת 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה