דוחות כספיים

הכנסות אלקטרה צריכה ברבעון השלישי עלו בכ-21% לכ-741 מיליון

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה טיפס בכ-66% והסתכם בכ-281 מיליון שקל, סכום הגבוה בכ-52% מהרווח בכל שנת 2019

חדשות ספונסר 10/11/2020 11:18

א+א- 1

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020. הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 עלו בכ-20.8% לכ-741.2 מיליון שקל לעומת כ-613.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הגידול בהכנסות נובע מגידול במחזור המכירות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים. 

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה בכ-41.9% לכ-182.8 מיליון שקל (כ-24.7% מההכנסות), לעומת כ-128.8 מיליון שקל (כ-21% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי מקורה במגזר מוצרי צריכה חשמליים ובמגזר קמעונאות חשמל. 

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 זינק בכ-72.2% לכ-219.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-127.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי נובע מהשיפור ברווח התפעולי, כאמור, וכן מרווח שרשמה החברה ברבעון בגין מכירת החזקותיה בגולן טלקום.

 

ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 למעלה מהוכפל לכ-71 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההון העצמי של החברה, ליום ה-30.9.2020 הסתכם בכ-622.6 מיליון שקל. הנכס הפיננסי, נטו, של החברה, בנטרול התחייבות בגין חכירה (IFRS 16), גדל והוא מסתכם, נכון ליום 30.9.2020, בסך של כ-263 מיליון שקל.

 

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלו בכ-10.7% לכ-1.86 מיליארד שקל לעומת כ-1.68 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-66.3% לכ-281.1 מיליון שקל לעומת כ-169 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-63.2% לכ-160 מיליון שקל, לעומת כ-98 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עם רווח הגבוה ביותר מ-50% מהרווח בכל שנת 2019, ועם תוצאות חזקות במיוחד ברבעון השלישי של השנה. הרבעון השלישי התאפיין בגידול משמעותי בהכנסות, עלייה חדה ברווח הנקי ושיפור בכל הפרמטרים התפעוליים המרכזיים.

 

השיפור בתוצאות החברה הינו המשך ישיר של הטמעת אסטרטגיית החברה, הכוללת, את העמקת יתרונותיה הטכנולוגיים בתחום מיזוג האוויר, הרחבת ערוצי מכירה של מוצרים מיובאים והשקת מותגים חדשים נוספים, חיזוק אתר האינטרנט של חטיבת הקמעונאות וייעול רצפת המכירה.

 

על אף השפעות הקורונה על המשק, אלקטרה מוצרי צריכה המשיכה ליהנות מגידול בביקושים ובמכירות בכל תחומי פעילותה. בתחום הקמעונאות, אנו מציגים גידול בהכנסות, המתבטא בגידול בהיקפי המכירה בחנויות זהות, כאשר פעילות המגזר מוגדרת במשק כחיונית, ובעלייה חדה במכירות אתר האינטרנט של החברה.

 

זאת, בעקבות גידול בצריכה של מוצרי חשמל ביתיים, שנבע משהות ממושכת יותר של האוכלוסייה בבית. אנו ממשיכים לפעול להרחבת פעילות הקמעונאות, ומשיקים חנויות חדשות במיקומים בהם אנו רואים פוטנציאל מכירות משמעותי.

 

במהלך הרבעון חתמנו על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם קונצרן BOSCH העולמי, במסגרתו יוקם מפעל חדיש באשקלון, בו תייצר החברה משאבות חום לשווקים הבינלאומיים, לצד מוצרי מיזוג אוויר חדשניים. אנו רואים במפעל זה מנוע צמיחה מרכזי עבור החברה.

 

בנוסף, השלמנו לאחרונה את העסקה למכירת גולן טלקום בתמורה כוללת של למעלה מ-600 מיליון שקל וברווח משמעותי, שחלק ניכר ממנו חולק כדיבידנד לבעלי המניות של החברה".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כל הכבוד להם אחת החזקות בשוק

    שלנו חבל שאין עוד הרבה מניות כמו אלקטרה צריכה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    m-g 10/11/2020 11:35