IBI: ביידן וקונגרס מפוצל - טוב לשווקים, פחות לכלכלה

ההתפתחויות האחרונות, השלכות מהמישור הפוליטי בארה"ב והחרפה בתחלואה, מפעילות לחץ מחודש לירידה בסביבת האינפלציה והריביות

חדשות ספונסר 09/11/2020 13:41

א+א-

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI מתייחס היום בסקירת המאקרו השבועית למצב בשווקים לאחר הבחירות בארה"ב ומסביר כי אחרי סאגה ממושכת של מספר ימים הכריזו רשתות התקשורת המובילות בארה"ב על ג’ו ביידן כנשיא הבא של ארה"ב. טקס ההשבעה צפוי להיערך ב-20 לינואר ועד אז טראמפ משמש כנשיא, ובהתחשב בכך שהוא טרם הכיר בהפסד, תקופה זו עלולה להתאפיין בחוסר יציבות מסוימת.

 

למרות ההפסד של טראמפ, התוצאות עבור הרפובליקנים היו טובות מאלו שעלו בסקרים המוקדמים, ומעבר למרוץ צמוד לנשיאות באו לידי ביטוי גם בסנאט וגם בבית הנבחרים. בית הנבחרים נותר אמנם בשליטה דמוקרטית, אך הפער לטובתה הצטמצם ביחס לבחירות אמצע הקדנציה ב-2018. חשוב מכך, למרות ציפיות למהפך בסנאט, כלומר מעבר לשליטה דמוקרטית, הוא נותר בשלב זה בשליטה רפובליקנית (50-48), כאשר שני המושבים הנותרים הם של מדינת ג’ורג’יה, שלגביהם צפוי סיבוב שני מכריע ב-5 לינואר.

 

החשיבות לגבי זהותם של שני מושבים אלו מכרעת, שכן במצב של שיויון (50-50) הקול המכריע בסנאט הוא של סגן(ית) הנשיא, כלומר מייצר מצב של שליטה דמוקרטית. עם זאת, הסיכוי המיוחס לכך אינו גבוה (כ-25% באתרי ההימורים) , שכן ג’ורג’יה היא מדינה עם נטייה רפובליקנית. עם זאת, בניגוד לבחירות לפני מספר ימים, שיעור ההצבעה בסבב השני לסנאט צפוי להיות נמוך במידה ניכרת, מה שמציב אי ודאות גבוהה ביחס לתוצאות.

 

התגובה החדה בשווקים לתוצאות הבחירות, כלומר נשיא דמוקרטי בשילוב עם קונגרס מפוצל, חידדה את החשיבות שמייחסים השווקים לשליטה בבתים כאמצעי ליישום המדיניות. במקביל התגובה גם שיקפה את הפער בין הציפיות בשווקים לשליטה דמוקרטית, כפי שעלה מהסקרים המוקדמים, לבין התוצאות בפועל, שהובילה לסגירת פוזיציות מהירה.

 

שכן, ההשפעה העיקרית של תוצאת הבחירות היא יישום חלקי בלבד של המדיניות הדמוקרטית, כלומר סיכוי נמוך להעלאת מיסים ולהרחבה פיסקאלית משמעותית. כפי שהדברים נראים בימים האחרונים, החבילה הפיסקאלית עליה יהיה ניתן להסכים תהיה מצומצמת יותר, אך נוכח העובדה שטראמפ טרם הכיר בתוצאות הבחירות, לא מן הנמנע שהעברת תוכנית הרחבה נוספת תמתין לממשל החדש, למרות ההחרפה במצב התחלואה ועל אף העובדה שהתוכנית הקודמת הסתיימה בסוף יולי. 

 

בהקשר זה, נתוני התעסוקה בארה"ב לחודש אוקטובר הצביעו אמנם על המשך שיפור בשוק העבודה, אך בקצב שהולך ומתמתן. תוספת המועסקים בספטמבר ר הסתכמה ב-638 אלף, כך שממוצע החודשים ספטמבר-אוקטובר נע סביב 655 אלף, וזאת לעומת תוספת ממוצעת של כ-1.6 מיליון בחודשים יולי-אוגוסט. כמו כן, בחינת ההתפתחויות מתחילת המשבר מעלה כי מתוך כ-22 מיליון מועסקים נפלטו בחודשים מרץ-אפריל, כ-10 מיליון מועסקים נותרו עדיין מחוץ למעגל העבודה.

 

בנוסף, בחינת ההכנסה משכר משקפת גם היא התמתנות בקצב השיפור והיא מסבירה את ההיחלשות היחסית בפעילות ומחדדת את הצורך בהמשך תמיכה במשקי הבית שנפגעו מהמשבר כל עוד לא נמצא פתרון בריאותי. קצב הגידול השנתי של ההכנסה משכר ירד בשנה האחרונה בכ-2%, וזאת לעומת קצבי גידול חיוביים של 5%-4% טרום המשבר. כפי שעולה מהגרף הבא, תוכנית הסיוע הראשונית הובילה לגידול בהכנסה הפנויה הכוללת, בעקבות עלייה חדה בתשלומי ההעברה, אך השפעת הולכת ומתפוגגת. 

 

המשמעות המיידית של תוצאות הבחירות עבור נכסי הסיכון היא חיובית, ובאה לידי ביטוי בעלייה חדה (ששיקפה כאמור גם סגירת פוזיציות) במדדי המניות המובילים בשיעורים של 8%-7%, עם הובלה של סקטור הטכנולוגיה. שכן, החשש טרום הבחירות בנוגע לסקטור זה התמקד בהעלאת שיעור המס והכבדת הרגולציה.

 

מנגד, מדובר בחדשות פחות טובות עבור הכלכלה הריאלית, שכן חבילה פיסקאלית בהיקפים גדולים הייתה תומכת בהתאוששות מחזורית, כמובן במגבלות שמכתיב משבר הקורונה. לכן, התגובה בשווקים בימים האחרונים הייתה ביצועי חסר של הענפים המחזוריים, ובראשם אנרגיה, תשתיות פיננסים ונדל"ן, כך שלמעשה ענפים אלו חזרו לנקודת המוצא של החודשים האחרונים כלומר עמדת המתנה לפתרון בריאותי.

 

הפגיעה בענף הפיננסים נובעת גם מירידה מחודשת בתלילות העקום, וזאת מתוך הנחה לסביבת פעילות ואינפלציה נמוכות יותר. הנחה זו נתמכת גם בעלייה החדה בתחלואה, ובתמונת המצב בשוק העבודה. אם בשבועות שקדמו לבחירות נרשמה עליית תשואות ששיקפה עלייה ב-Term premium מתוך ציפייה להרחבה פיסקאלית משמעותית (כאשר ברקע ה-FED "מאפשר" עלייה זמנית באינפלציה מעבר ליעד), הרי שהגורמים לכך נחלשו.

 

להערכתנו, הפוטנציאל של עלייה בסביבת האינפלציה תלוי במדיניות פיסקאלית שתכוון להקטנת אי השיויון תוך עלייה בהכנסה לעשירונים התחתונים. ללא נקיטת צעדים ממושכים בכיוון זה, קשה לצפות לעלייה של ממש בסביבת האינפלציה, כך שמדיניות המוניטארית המרחיבה תייצר בעיקר אינפלציה של נכסים, באופן דומה לזה שהתרחש לאורך העשור האחרון.

 

לפיכך, בהנחה והבחירות בג’ורג’יה לא יובילו לשליטה דמוקרטית בסנאט, הרי שהלחץ על התשואות והציפיות לאינפלציה בארה"ב נוטה כלפי מטה, ומפנה בהן בהמשך תלוי בהתפתחויות סביב החיסון לקורונה כגורם מפתח להתאוששות מחזורית.

 

הפוקוס בשווקים בשבועיים האחרונים נע מן הסתם סביב הבחירות בארה"ב, אך הוא צפוי לחזור בהדרגה להתפתחויות הכלכליות שמושפעות מהתפתחות התחלואה ומתגובת המדיניות. תרחיש מרכזי שבו הקונגרס מפוצל יגביל את הפוטנציאל של המדיניות הפיסקאלית, כלומר יגביר את המשך התלות במדיניות המוניטארית עד שיושג פתרון בריאותי.

 

מבחינת המדיניות המוניטרית החלטת הריבית האחרונה בארה"ב לא כללה שינויים מיוחדים, אך ה-FED רמז על נכונות לבצע שינויים במידת הצורך בתוכניות הרכישות, ובאופן כללי אותת על אפשרות להצגת לוח זמנים להמשך תוכנית הרכישות.

 

 

מבחינת התחלואה, תמונת המצב הגלובלית הידרדרה במידה ניכרת לאחרונה בהובלת אירופה וארה"ב. כפי שעולה מהגרפים הבאים, לאחר יציבות יחסית בחודשים אוגוסט-ספטמבר במספר המקרים המאומתים ליום בעולם, סביב 250-300 אלף, במהלך השבועות האחרונים נרשמה האצה במספר המקרים והם הוכפלו לסביבה של סביב 550-600 אלף ליום.

 

למרות שאירופה התנהלה טוב יותר לאחר הגל הראשון, וזאת בניגוד לארה"ב שבה רמת התחלואה נותרה גבוהה יחסית, התקררות מזג האוויר עשתה ככל הנראה את שלה ותרמה לעלייה ניכרת בתחלואה. העלייה באירופה מקיפה את כלל היבשת, והעלייה בתחלואה גבוהה באופן ניכר מאשר זו שנרשמה בגל הראשון. מספר המקרים המאומתים במדינות המובילות במערב אירופה הגיעה לאחרונה לכ-180 אלף ליום לעומת רמות של כ-40 אלף ליום בשיא הגל הראשון. בדומה לגל הראשון, העלייה בתחלואה בארה"ב מגיעה בפיגור לזו שבאירופה והיא חצתה בימים האחרונים את רף ה-100 אלף מקרים ליום.

 

השפעת ההידרדרות בתחלואה על הפעילות אינה מידית ותלויה אמנם גם בתגובת המדיניות, אך היא הופכת בהדרגה למשקולת ככל שהשליטה במצב התחלואה נחלשת. אומדן לרמת הפעילות מתוך הנתונים השוטפים שמפרסם Bloomberg מעלה כי חלה ירידה בפעילות הגלובלית, בהובלת ארה"ב ואירופה. על רקע ההאצה בתחלואה, סביר לצפות להמשך מגמה זו בתקופה הקרובה, התפתחות שצפויה להביל להנמכת תחזיות הצמיחה לרבעון האחרון של 2020 ואף לרבעון הראשון של 2021.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה