דוחות כספיים

אמות מציגה תוצאות טובות ברבעון, אך מורידה תחזיות לשנה כולה

ה-NOI צמח בכ-5% והסתכם בכ-192 לעומת כ-183 מיליון ש"ח ברבעון המקביל; ה-FFO צמח בכ-9% והסתכם בכ-136 מיליון ש"ח לעומת 125 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 09/11/2020 10:51

א+א-

אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ (57%), הפועלת בתחום הנדל"ן המניב ומחזיקה 105 נכסים מניבים בישראל, מדווחת היום על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020 המציגות צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים.

 

ה-NOI ברבעון השלישי צמח בכ-5% והסתכם בכ-192 לעומת כ-183 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מתוספת הכנסות מנכסים חדשים וכן מנכסים שהקמתם הסתיימה ובניכוי קיטון הנובע בעיקרו מהפרשה כללית בעקבות הסגר לשוכרי המרכזים המסחריים בסך של כ-9 מיליון ש"ח, אשר הוכרה במלואה ברבעון הנוכחי.

 

ה-FFO ברבעון השלישי צמח בכ-9% והסתכם בכ-136 מיליון ש"ח לעומת 125 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה אשר נובעת מהגידול ב-NOI ובניכוי עליה במיסים השוטפים. ה-FFO למניה ברבעון השלישי הסתכם ל-35.8 אג’, עליה של כ-5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וזאת אגב גידול של 4% במספר המניות המשוקלל.

 

הרווח הנקי עלה ב-2% ברבעון והסתכם ב-121 מיליון ש"ח לעומת 119 מיליון ש"ח ברבען המקביל אשתקד. לעומת זאת, בתשעת החודשים הראשונים של 2020 חלה ירידה של 43% ברווח הנקי שהסתכם ב- 219 מיליון ש"ח לעומת 382 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

 

את הירידה החדה מסבירים באמות על רקע הפחתת שווי הוגן שהחברה ביצעה ברבעון השני בהיקף של 137 מיליון שקל, לעומת עלית שווי הוגן בסך 115 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כמחצית מהפחתת השווי ההוגן בתקופה המדווחת נובעת מהשפעת ירידת המדד והשפעת משבר הקורונה בעיקר על הנכסים המסחריים.

 

שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות, מסר: "אנו מסכמים רבעון שלישי עם צמיחה בפרמטרים התפעוליים וזאת על אף אי הוודאות שנמשכת מאז פרוץ המגיפה בישראל והסגר במהלך השבועיים האחרונים של הרבעון. תוצאות אלו מעידות על עוצמתו של תיק הנכסים שלנו והחוסן של החברה.

 

לאורך כל התקופה אנו עסוקים בניהול צמוד של המשבר, תוך שמירה על רציפות תפקודית כוללת ושמים לנגד עיננו את הקשר עם השוכרים. במרכזים המסחריים אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם השוכרים למציאת פתרונות ומתן הקלות נקודתיות.

 

פעילות המשרדים ממשיכה להתנהל בצורה טובה ונכון להיום אנחנו לא רואים שינוי משמעותי במגמות: פעילות הגביה מתנהלת כסדרה, שיעורי התפוסה נותרו גבוהים ומספר חידושי החוזים ומימושי האופציות נותרו דומים לפעילות ערב המשבר. בתחום המרכזים הלוגיסטיים, שבו גלום פוטנציאל משמעותי, הפעילות ממשיכה לצמוח ובכוונתנו להמשיך ולהעמיק בו את אחיזתנו.

 

הגמישות והיכולת להשתנות הן המפתח להמשך פעילות עסקית מוצלחת. אמות תמיד ידעה לזהות מגמות בשווקים ולהתאים עצמה לשינויים. המשבר הנוכחי האיץ תהליכים שהתחלנו בהטמעתם כבר לפני מספר שנים, ביניהם: הרחבת זרוע הלוגיסטיקה כמענה להתחזקות תחום האון ליין, הקמת מגדלי משרדים באיכויות האדריכליות וההנדסיות הגבוהות ביותר ושינוי התמהיל במרכזים המסחריים תוך מענה לצרכי הבילוי והפנאי.

 

ההתאמות שביצענו לצד ההשקעה ארוכת השנים בלקוחות ובנכסי הנדל"ן, האיתנות הפיננסית החזקה, הפיזור בין הסקטורים השונים ותמהיל השוכרים החזק והמגוון, מאפשרים לנו להיות ערוכים להתמודדות מיטבית עם אתגרי התקופה. נמשיך להתמקד בהשבחת הנכסים ובאיתור הזדמנויות - כך שנוכל להמשיך להתפתח לצד הקורונה ולהתמיד בתנופה המשמעותית המאפיינת אותנו."

 

אמות מורידה את התחזיות שלה לשנת 2020 ומסבירה כי התחזית המקורית לשנת 2020 נעשתה בהתייחס לנתונים המאקרו כלכליים כפי שהיו ידועים בפועל בשנת 2019. בעקבות אירועי הקורונה שהובילו להטלת הסגר הכללי בחודשים מרץ ואפריל 2020 והמגבלות על הפעילות העסקית וכפועל יוצא ממתן ההקלות לשוכרים במרכזים המסחריים, פרסמה החברה ברבעון הקודם תחזית מעודכנת לשנת 2020.

 

על פי התחזית, ה-NOI שהוערך במקור בטווח של 790-805 מיליון ש"ח, הורדה לטווח של 740-760 מיליון ש"ח. ה-FFO שהוערך בתחזית המקורית ב-575-590 מיליון ש"ח ירד לטווח של 530-550 מיליון ש"ח.

 

באמות מסייגים כי התחזית לא לוקחת בחשבון פגיעה אפשרית כתוצאה מהטלת סגר שלישי על המדינה. כמו כן היא מציינת כי לאחרונה, בעקבות הסגר הכללי הנוסף שהוטל במחצית ספטמבר 2020 ואשר עודנו חל ביחס לפעילות במרכזים המסחריים הפתוחים והסגורים ואין וודאות באשר למשכו, למועד סיומו ולמידת השפעתו על הפעילות העסקית, וכן בעקבות גיוס ההון שביצעה החברה בתחילת אוקטובר 2020 (ואשר תרם לגידול של 7.2% בהון המניות של החברה), תיתכן סטייה מהטווח התחתון של התחזית המעודכנת באחוזים בודדים.

 

בחודש מרץ 2020 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2020 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 98 אג’ למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 24 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 25 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, הכריזה החברה בחודש נובמבר 2020 על חלוקת דיבידנד לרבעון השלישי בסך של 25 אג’ למניה (כ-102 מיליון ש"ח) אשר ישולם ב-30 לנובמבר 2020.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה