דוחות כספיים

אבגול מסכמת רבעון עם זינוק של כ-270% ברווח הנקי

לאחר פרוץ מגפת הקורונה החלה החברה לייצר בדים המיועדים למוצרים רפואיים כמו מסיכות וחלוקים רפואיים; ההכנסות ירדו בכ-9% בגלל ירידת מחירי חומרי הגלם

חדשות ספונסר 09/11/2020 12:12

א+א-

יצרנית הבדים הלא ארוגים אבגול, פרסמה אמש לאחר סיום המסחר את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2020 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה. . במהלך הרבעון, הדרישה למוצרי היגיינה ומוצרים רפואיים המשיכה להיות משמעותית ברחבי העולם, ותמכה בהיקפי מכירות וייצור גבוהים בתמהיל מוצרים רחב.

 

במהלך 2020, החלה החברה לייצר ולמכור בדים אשר נועדו לייצור מסיכות, חלוקים רפואיים ומוצרים נוספים אשר נועדו להתמודדות עם מגפת ה-Covid-19 (מגפת הקורונה). במהלך המחצית הראשונה של 2020 החברה זיהתה את הפוטנציאל ואת המחסור בייצור של מוצרי בד לא ארוג הנדרשים לייצור המוצרים הללו, ובהתאמה נקטה בפעולות על מנת להתאים את קווי הייצור שלה, על מנת לתמוך ביצרנים של מוצרי רפואיים בהתאם לדרישות השוק.

 

כתוצאה מכך החברה רשמה במהלך הרבעון השני של 2020 שיעורי רווחיות גבוהים מהרגיל וממשיכה להראות תוצאות חיוביות גם ברבעון השלישי. היקף הביקוש והמחירים ו/או הרווחיות של מוצרים אלו התמתנו במהלך הרבעון השלישי של 2020, כתוצאה מגידול משמעותי בייצור הגלובלי של בדים אשר נועדו לייצור של מוצרים רפואיים.

 

יתרה מכך, הדרישה למוצרי היגיינה ומוצרים רפואיים עודנה גבוהה, והחברה נוקטת בפעולות בכדי להמשיך ולמקסם את רווחיה על ידי שיפור והרחבת היצע המוצרים המגוון אותם היא מייצרת במפעליה ברחבי העולם.

 

עם זאת, מבהירה החברה כי במהלך הרבעון הרביעי של 2020, מדדי מחירי חומרי הגלם החלו לעלות. במידה ומגמה זו לא תשתנה, מצפים באבגול לראות השפעה שלילית על תוצאות הרבעון הרביעי של 2020.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בכ-93.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-102.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2019. ההכנסות במהלך התקופה כללו הכנסות מבדים שנועדו למוצרים רפואיים ברווחיות שהינה גבוהה מהרווחיות הממוצעת מבדים בתחום ההיגיינה. 

 

במהלך התקופה נרשמה ירידה במחירי המכירה הממוצעים, אשר עודכנו כלפי מטה בעיקר כתוצאה מירידת מדדי מחירי חומרי הגלם ומהנחות במחירים שניתנו ללקוחות העיקריים של החברה אשר השפיעו על הכנסות החברה. במהלך הרבעון השלישי הכמות הנמכרת ירדה בכ-1.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בכמות הנמכרת הרבעון נבעה בעיקר מהצמצום התפעולי באתר החברה בברקן בין התקופות.

 

במהלך הרבעון הראשון של 2020, אבגול חידשה הסכמים עם לקוחות עיקריים. חלק מההסכמים הינם לתקופה של שנה ואחרים לתקופה של שנתיים. ההסכמים כוללים צמיחה צפויה בהיקף המכירות, המלווה במתן הנחות במחירים שניתנו. החברה הצליחה לקזז חלק מהשפעת ההנחות במחיר על ידי שיפור הסכמי רכישת חומרי הגלם שנחתמו לשנת 2020 ועל ידי כך שהמשיכה לשפר את היעילות התפעולית של החברה.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-23.4 מיליון דולר, המהווה כ-25.1% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 17.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019, אשר היווה כ-17.1% מסך ההכנסות בתקופה זו.

 

ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2020 נאמד בכ-22.0 מיליון דולר, עלייה של כ-6.2 מיליון דולר לעומת ה-EBITDA ברבעון השני של 2019. בנטרול השינויים במחירי חומר הגלם, (הן במחירי הרכישה והן במחיר המכירה), ה-Underlying EBITDA ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-23.5 מיליון דולר, עלייה של 8.3 מיליון דולר בהשוואה ל- Underlying EBITDA ברבעון השלישי של 2019.

 

תזרים המזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם בכ-11.8 מיליון דולר, לעומת תזרים של כ-17.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הירידה בתזרים המזומנים נבעה בעיקר מעלייה במאזן יתרת הלקוחות כתוצאה מהגדלת ה- Non-recourse פקטורינג בגין יתרת לקוחות החברה בכ-1.3 מיליון דולר במהלך התקופה.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-8.3 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-34.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של כ-8.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מנכ"ל החברה, שחר רחים: אבגול המשיכה להראות ברבעון השלישי את עמידותה וכוחה במהלך תקופת משבר. מטרתה המרכזית של אבגול הינה להמשיך ולמקסם את הערך לבעלי המניות תוך מחויבות ליציבות ולצמיחה בתנאי שוק ייחודיים. אבגול מכוונת להמשיך להיות בין החברות המובילות את שוק ההיגיינה העולמי ולהמשיך לבחון מגזרים ושווקים אסטרטגיים אשר יתרמו לגיוון ולביסוס המומחיות של החברה.

 

אבגול, לצד עסקים ותעשיות נוספות, ניצבת בפני מגמות חסרות ודאות ויציבות, ומשתמשת בכל משאביה על מנת להגיב במהירות ולהתאים ולמנף את התנאים לטובתה. גישה זו תשפיע על החדירה לשווקים חדשים, תחזק את הקשרים עם לקוחות מרכזיים, ותאפשר הזדמנויות חדשות עם לקוחות פוטנציאליים מובילים בשוק המקומי והגלובלי.

 

בהמשך להחלטת החברה לצאת מהמפעל בברקן עד לסוף שנת 2020, החברה העבירה את ציוד ה- Melt Blown מאחד מקווי ההיגיינה בברקן למפעל בדימונה במטרה ליצור בד MB המשמש למסיכות פנים ויישומי MB נוספים (למוצרים רפואיים ולמוצרים נוספים). פרויקט המיקום מחדש הושלם בהצלחה והקו מתחיל את פעילותו המסחרית בימים אלו.

 

בנוסף , קו ה-SMMS החדש והגדול יותר שהיה מותקן בברקן עם יכולת ייצור של 10 אלף טון, יעבור להודו ויתמוך בצמיחת הביקוש העצומה למוצרינו שם, תוך ביסוס טביעת רגל גדולה יותר לאבגול בדרום מזרח אסיה ובהודו בפרט.

 

במהלך מגפת הקורונה הצלחנו להמשיך ולתפעל באופן מלא את כל קווי הייצור שלנו ברחבי העולם, לצד שמירה על בטיחותם ובריאותם של כלל העובדים שלנו.

  1. מניות בכתבה
  2. אבגול

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה