נגיף הקורונה

הגירעון הממשלתי הגיע לשיא של 20.3 מיליארד ש”ח באוקטובר

מתחילת השנה נמדד גירעון של 122.7 מיליארד ₪ לעומת 37.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד; הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על 10.1% מהתמ"ג

חדשות ספונסר 05/11/2020 12:27

א+א-

חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי מפרסמת היום את האומדן הראשוני של הגירעון ומימונו ושל התקציב בתקופה ינואר-אוקטובר 2020. על פי הנתונים, בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש אוקטובר נמדד גירעון בסך של 20.3 מיליארד ₪, לעומת חודש אוקטובר אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי בסך של 6.7 מיליארד ₪.

 

החל מחודש מרץ החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית. משבר הקורונה משפיע באופן משמעותי הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות, השפעה המתבטאת בעליה בהוצאות הממשלה ומנגד בירידה בהכנסות ממסים, ובכך שהביטוח הלאומי אינו מפקיד עודף הכנסות על הוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף חודש אוקטובר, על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים בהם צפוי המוסד לסיים בגירעון תזרימי. כנגזרת מההשפעות אלו גדל הגירעון למימון כפי שיפורט בהמשך.

 

הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2020 - בחודשים ינואר – אוקטובר נמדד גירעון בסך 122.7 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 37.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2019 – אוקטובר 2020) עומד על 10.1% מהתמ"ג (גירעון בסך 137.1 מיליארד ₪).

 

הוצאות הממשלה הסתכמו באוקטובר ב-44.9 מיליארד ש"ח , המורכבים מהוצאות משרדי הממשלה עמדו על 38.8 מיליארד ש"ח, מתוכם 6.1 מיליארד שייכים להוצאות של מערכת הביטחון. תשלומי הריבית על החוב הממשלתי הסתכמו ב-2.4 מיליארד ש"ח, פירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי עמדו  על 3.7 מיליארד ש"ח. מתחילת שנת 2020 הסתכמו הוצאות הממשלה ב-381.1 מיליארד ש"ח.

 

בחודשים ינואר – אוקטובר 2019 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-325.0 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2020 חל גידול של 17.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" חל גידול של 1.5% לעומת הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בצד הכנסות הממשלה, אלה הסתכמו בחודש אוקטובר ב-24.6 מיליארד ₪. סך ההכנסות מתחילת שנת 2020 הסתכמו ב-258.4 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של -10.0% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

 

גביית המסים בחודש אוקטובר הסתכמה ב-24.1 מיליארד ₪, הכנסות ממסים ישירים בסך 13.4 מיליארד ₪, הכנסות ממסים עקיפים בסך 10.2 מיליארד ₪, הכנסות מאגרות בסך 0.5 מיליארד ₪. גביית המסים מתחילת שנת 2020 הסתכמה ב-254.4 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של -2.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו בסך 138.0 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של -0.7% לעומת ינואר – אוקטובר אשתקד.

ההכנסות האחרות מתחילת שנת 2020 הסתכמו ב-4.0 מיליארד ₪, לעומת 25.4 מיליארד ₪ בחודשים ינואר – אוקטובר אשתקד. בחודשים ינואר – אוקטובר לא היו הפקדות של המוסד לביטוח לאומי לעומת פירעון קרן וריבית בסך 18.9 מיליארד ₪ כאמור לעיל.

 

הכנסות רשות המסים באוקטובר 2020 הסתכמו ב-23.6 מיליארד ש"ח לעומת 21.4 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, בנטרול דחיית תשלומים מאוקטובר 2019 לנובמבר 2019, עלו הכנסות רשות המסים ב-1%. המסים הישירים עלו ב-7% לעומת אוקטובר 2019 והמסים העקיפים ירדו ב-5%.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה