דוחות כספיים

על רקע התמשכות משבר הקורונה: בזן מציגה הפסד נקי של 50 מיליון דולר ברבעון

ההכנסות ירדו ב-40%; החוב הפיננסי נטו עומד על 802 מיליון דולר; החברה נוקטת בצעדים להפחתת העלויות שלה, היקף ההוצאות הקבועות מתחילת השנה ירד בכ-25 מיליון דולר

חדשות ספונסר 04/11/2020 09:37

א+א- 1

תשלובת בתי הזיקוק והפטרוכימיה בז"ן מפרסמת הבוקר את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של השנה ולתשעת החודשים הראשונים של 2020. על רקע התמשכות משבר הקורונה, החברה מציגה ירידה בהכנסות ומעבר להפסד נקי של 50 מיליון דולר.

 

משה קפלינסקי, מנכ"ל קבוצת בזן: "על רקע התמשכות משבר הקורונה והשפעתו החריגה על המרווחים בענף הזיקוק בעולם והפעילות של השוק המקומי, בזן מסיימת את הרבעון השלישי עם EBITDA מנוטרל מאוחד של אפס והפסד נקי של 50 מיליון דולר. הפעילות במגזר הפולימרים – בזכות הסינרגיה עם בית הזיקוק - ממשיכה להפגין יציבות בביקושים וברווחיות עם EBITDA של 30 מיליון דולר ברבעון.

 

החיוניות של בזן, למשק הישראלי כולו ולצפון הארץ בפרט, מתחדדת לנוכח התקופה המשברית במשק. בזן ממשיכה לייצר את מוצריה החיוניים אשר מסייעים להניע את הכלכלה, והקפידה בכל התקופה להמשיך להעסיק את עובדיה מבלי להוציאם לחל"ת. תקופה זו מהווה תזכורת נוספת לחשיבותה של תעשייה מקומית יציבה ומשגשגת, כעוגן חיוני למשק".

 

כמענה להשפעה השלילית של משבר הקורונה ממשיכה בזן לנקוט בצעדים להפחתת העלויות שלה. היקף ההוצאות הקבועות במהלך תשעת החודשים שהסתיימו ירד בכ-25 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במהלך הרבעון החברה החלה ביישום תכנית הפרישה המוקדמת שאושרה, בהיקף כולל של כ-23 מיליון דולר אשר צפויה להפחית את עלויות השכר של הקבוצה בשנים הבאות.

 

את הרבעון השלישי של השנה סיימה בזן עם הכנסות של 990 מיליון דולר, ירידה של כ-40% לעומת 1.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה החדה שחלה במחירי הנפט ובמרווחי הזיקוק, גרמו לכך שהחברה סיימה את הרבעון עם EBITDA של 0, לעומת 114 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019.

 

הרווח הנקי של החברה הפך כאמור להפסד של 50 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 7 מיליון דולר ברבעון המקביל. בתשעת החודשים האחרונים הסתכם ההפסד ב-207 מיליון דולר לעומת רווח של 99 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

 

לאחר מועד הדוח הושגו הסכמות בין חברות הקבוצה לוועדי העובדים אודות ויתור על הטבות שכר בגין הרבעון הרביעי של 2020 בשווי הנאמד בכ- 5 מיליון דולר בתנאים שהוסכמו. כמו כן עתידה הקבוצה לחסוך סכום הנע בין 30 ל-45 מיליון דולר בגין רכש גז טבעי בעיקר בשנת 2021.

 

בזן ממשיכה לראות בניהול תזרים מזומנים אחראי, אחד מהיעדים המרכזיים בעת הזו. על רקע זה הפחיתה בזן את היקף השקעות ההון (CAPEX) הצפוי לשנת 2020 לכ-90 מיליון דולר וכן לשנת 2021 לכ-110 מיליון דולר, בעיקר בשל דחיית השיפוץ המחזורי המתוכנן בחלק ממתקניה לשנת 2022. יודגש, כי הפרויקטים שנדחו נבחרו לאחר בחינה של מכלול השיקולים ההנדסיים בהיבטי בטיחות, סביבה ותפעול של חצר הזיקוק.

 

במהלך הרבעון הנפיקה החברה סדרת אג"ח חדשה (י"ב) במח"מ ארוך של כ-6 שנים, שתתחיל להיפרע בסכומים משמעותיים החל משנת 2024. בכך השלימה בזן את מלוא צורכי מחזור החוב לזמן ארוך לשנת 2020 וכ-45 מיליון דולר לשנת 2021 באמצעות המערכת הבנקאית והגופים המוסדיים המובילים במשק.

 

נוסף לכך, במהלך הרבעון האריכה בזן את מסגרות האשראי הבנקאיות המובטחות עד אוקטובר 2021 תוך הגדלתן ל-390 מיליון דולר והבטיחה מגוון נוסף של כלים למימון צרכי הון חוזר, בעיקר מול ספקיה הממשיכים להביע את אמונם בקבוצה, בסכום כולל של למעלה מ-600 מיליון דולר (במחירי הנפט כיום).

 

בסיום הרבעון השלישי מסתכם החוב הפיננסי נטו של בזן על 802 מיליון דולר.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    בזן תתעוררי הגיע קץ סיבלותייך

    מתי נראה אור במנהרה , מעל עשור מחזיק את המניה שלכם השיווי רק יורד והדוידנט מגיע בכפיות

    אילן 04/11/2020 11:13