עמוס לוזון קנה מגזית גלוב את מניות קבוצת לוזון שברשותם

תמורת הרכישה ישלם לוזון כ-36 מיליון ש"ח; לאחר השלמת העסקה יחזיק עמוס לוזון ב-83.7% מהחברה

חדשות ספונסר 29/10/2020 12:12

א+א-

קבוצת לוזון דיווחה אמש כי בעל השליטה בחברה עמוס לוזון רכש מגזית גלוב את ניירות הערך של הקבוצה שהוחזקו בידה בחברת הבת ג’י ישראל.

 

לוזון רכש מגזית גלוב כ-51.4 מיליון מניות של החברה, כ-26.7 מיליון מניות שינבעו לגזית כתוצאה מהמרת שטר הון המוחזק על ידה, וכן 3,000 כתבי אופציה מסדרה 4 של החברה. בתמורה לרכישה שילם לוזון 35.9 מיליון ש"ח.

 

בהתאם למתווה העסקה, במועד ההשלמה הראשון שיחול חמישה ימים ללאחר חתימת ההסכם, ישלם לוזון 3.5 מיליון ש"ח ובמועד ההשלמה השני ירכוש את המניות הנובעות מהמרת שטר ההון וישלם עבורן 1.83 מיליון ש"ח.

 

יתרת התמורה העומדת על כ-30.5 מיליון ש"ח תועמד על ידי גזית כהלוואה הנושאת ריבית שנתית של 3.5% ותיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים (קרן וריבית) כשהתשלום הראשון יתבצע שנה לאחר מועד חתימת ההסכם. את ההלוואה יוכל לוזון לפרוע באופן מלא או חלקי לפי שיקול דעתו לפני המועד הפירעון ללא קנסס או פיצוי, בהודעה מראש לגזית.

 

לטובת גזית ירשם שיעבוד ראשון הכולל הגבלה על יצירת משכון נוסף, על המניות הקיימות והמניות הנובעות מהמרת שטר ההון, כולל כל התוצרים האפשריים הנובעים מהנכסים המשועבדים. במקרה שהחברה תחלק דיבידנד או כל הטבה אחרת, סכם הדיבידנד ישמש לפירעון של הלוואת המוכר.

 

לאחר השלמת העסקה יחזיק עמוס לוזון במישרין ובאמצעות חברה בשליטתו 83.7% מהחברה ו-73.4% בהנחה שאגרות החוב מסדרה ט’ יומרו עד ל-21.6.22.

 

בד בבד עם פרסום ההודעה על רכישת מניות גזית גלוב, פרסמה קבות לוזון דוח הצעת מדף להנפקת אגח מסדרה י’ (הרחבת סדרה). על פי ההצעה תנפיק לוזון בין 20-25 מיליון ש"ח ע.נ. של אג"ח סדרה י’, העומדות לפרעון ב-13 תשלומים חצי שנתיים לא שווים, עד לשנת 2026.

 

קרן אגרות החוב נושאת ריבית שנתית משתנה בשיעור הריבית של בנק ישראל בתוספת שיעור מרווח קבוע של 5.5%. החברה מציעה יחידות של 1000 ש"ח ע.נ במחיר של 1018 ש"ח ליחידה. תקופת הגשת ההזמנות החלה הבוקר בשעה 9:30. רכז ההנפקה הוא בנק מזרחי.

 

קבוצת לוזון (לשעבר א. דורי) עוסקת ביזמות, פיתוח ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל,ן. החברה משמשת גם כקבלן מבצע בחלק מהפרויקטים. בנוסף החברה מפעילה תחנת כח פרטית באזור אשקלון באמצעות חברת דוראד. בשנת 2016 מכרה גזית גלוב את החזקותיה לחברה של עמוס לוזון, והיום כאמור מתבצעת רכישת יתרת המניות שהיו ברשותה של גזית גלוב.

  1. מניות בכתבה
  2. לוזון קבוצה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה