דוחות כספיים

אס.אר אקורד סיימה את הרבעון השלישי עם גידול של כ-10% ברווח הנקי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה חל גידול של כ-9% בהכנסות המימון שהסתכמו ב-88 מיליון ש"ח; עדי צים, בעל השליטה, השקיע 25 מיליון ש"ח בהון החברה; תחלק דיבידנד של 8 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 19/10/2020 09:57

א+א-

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של 2020.

 

החברה סיימה את הרבעון עם מצבת לקוחות נטו של כ- 691.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 652.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 6%. האשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים בסוף הרבעון הסתכם בכ- 432.5 מיליון ש"ח, שמורכב מ- 415.0 מיליון ש"ח מתאגידים בנקאיים ו- 17.5 מיליון ש"ח מנותני אשראי אחרים, לעומת כ- 464.4 מיליון ש"ח בתום הרבעון המקביל.

 

הלוואת הבעלים בתום הרבעון הסתכמה בכ- 44 מיליון שקלים לעומת כ-52.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לאחר המרת 25 מיליון ש"ח מהלוואת הבעלים להון במהלך הרבעון. הון החברה בתום הרבעון הסתכם בכ- 238.6 מיליון ש"ח, הכפלה לעומת כ- 120.3 מיליון ש"ח בתום הרבעון המקביל.

 

בתשעת החודשים הראשונים של 2020 גדלו הכנסות המימון בכ- 9% והסתכמו בכ- 87.8 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ- 80.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נבעה בין היתר, מהתמורה שהתקבלה בחברה עבור הקצאת מניות למשקיעים מסווגים בתחילת 2020, מהגדלת אשראי מתאגידים בנקאיים בכ- 52% תוך הקטנה של כ- 92% של האשראי מתאגידים חוץ בנקאיים.

 

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים 2020 עם רווח נקי של כ- 42.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 4% לעומת רווח נקי של כ- 40.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והכריזה על חלוקת דיבידנד של 8 מיליון ש"ח, המצטרף לחלוקת דיבידנד של כ- 22 מיליון ש"ח מתחילת השנה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה - חלוקת לפחות 40% מהרווח הנקי בחישוב ובתשלום רבעוני.

 

ברבעון השלישי הסתכמו הכנסות המימון בכ-29.6 מיליון ש"ח, הרווח לפני מס עלה בכ-9% והסתכם ב-22.4 מיליון ש"ח והרווח הנקי הגיע ל-17.2 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של כ- 15.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, עלייה של כ- 10%.

 

בנוגע להשפעת התפשטות נגיף הקורונה, מוסרת החברה כי מונה צוות מקצועי אשר מבצע ברמה יומית הערכת סיכונים וחשיפות והחברה פועלת במתכונת שמרנית על מנת להבטיח את פירעון התחייבויות לקוחותיה כלפיה. בהתאם, החברה דואגת לעיבוי הביטחונות המתקבלים מלקוחותיה, מבצעת הליכי חיתום מחמירים הרגיל וממשיכה, כפי שנהגה עד היום, בטיוב תיק האשראי כמו גם הגדלת המרווח הפיננסי.

 

עדי צים, בעל השליטה בחברה, ממשיך לתמוך בה. הוא השקיע ברבעון 25 מיליון שקל בהון החברה, מעמיד הלוואת בעלים בסכום של כ- 44 מיליון שקל וממשיך להעמיד ערבויות אישיות לטובת התאגידים המממנים להבטחת התחייבויותיה.

 

מהנהלת החברה נמסר עם פרסום הדוחות כי היא ערוכה להתמודד עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה ותוצאותיהם וזאת בשל מצבה הפיננסי האיתן, הנתמך בין היתר באיכות תיק האשראי, הבטוחות שהתקבלו בגינו, החשיפה המצומצמת לענפים אשר נפגעו משמעותית ממשבר הקורונה וזאת בשילוב עם יחסיה העסקיים עם המערכת הבנקאית, תמיכת בעל השליטה בחברה והמוניטין שצברה. 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה