קנאביס

עמיר שיווק מגדילה את השקעתה בחברת הקנאביס BOL

החברה ומשקיעים נוספים השקיעו סכום מצטבר של כ-3 מיליון דולר תמורת הקצאה נוספת של מניות BOL

חדשות ספונסר 04/10/2020 14:09

א+א-

חברת עמיר שיווק מדווחת היום על הגדלת השקעה בחברת הקנאביס BOL. על פי ההודעה החברה ומשקיעים נוספים השקיעו סכום מצטבר של כ-3 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות של BOL.

 

חלקה של עמיר בסכום הגיוס הנוסף עומד על כ-52% כאשר בסך הכל השקיעה החברה במסגרת ההשקעה הנוספת 5.4 מיליון ש"ח. שיעור אחזקותיה של עמיר שיווק לאחר הקצאת המניות ב-BOL עומד על כ-40.38% ובדילול מלא לאחר הקצאת אופציות נוספות לעובדים ונושאי משרה ב-BOL יעמוד על כ-26.9%.

 

לפני כשנתיים, באוקטובר 2018 ביצעה עמיר שיווק את כניסתה הראשונה להשקעה בתחום הקנאביס כאשר רכשה 66.6% בזכויות בתאגיד משקיע יחד עם ליאון קופלר המחזיק ביתרה. התאגיד המשקיע העמיד לBOL הלוואה המירה למניות בסכום של עד 30 מיליון דולר.

 

בדצמבר 2019 הודיעה עמיר שיווק על השקעה נוספת בBOL בהיקף של 3.2 מיליון דולר כך ששיעור האחזקה של התאגיד המשותף הגיע לכ-36% בחברה. עד למועד זה הועבר ל-BOL סכום מצטבר של 30.8 מיליון דולר כשחלקה של החברה עומד על 20.2 מיליון דולר ובכך הושלמה ההלוואה בהתאם להסכם.

 

BOL שקלה להנפיק את מניותיה בבורסה הקנדית ודיווחה במהלך יוני על הגשת תשקיף ראשוני של החברה לרשויות ניירות הערך הקנדיות על מנת לרשום את מניותיה למסחר בבורסת טורונטו, אולם בהמשך הודיעה כי היא מעריכה שבשל תנאי השוק, סביר להניח שההנפקה תידחה, ואין כל וודאות באשר להשלמתה.

 

לחברה עמדה אופציה להשקעה נוספת ב - BOL וזכות להמיר את ההלוואה למניות BOL. החברה בחרה להמיר את ההלוואה למניות בחודש אפריל השנה, ושיעור אחזקותיה ב - BOL, לאחר ההמרה למניות, עמד על 39.95% מסך הון המניות של BOL, ובדילול מלא על כ - 27.8%.

 

במסגרת היותה חברה כלולה, עמיר שיווק פירסמה את תוצאותיה הכספיות של BOL בעת פרסום דוחותיה הרבעוניים ודיווחה כי BOL רשמה במחצית הראשונה של 2020 הכנסות של 38 מיליון שקל ורווח גולמי של 25.1 מיליון שקל. הרווחיות הגולמית של החברה נאמדת ב - 66%. החל ממועד ההמרה רשמה עמיר שיווק את חלקה בהפסדי BOL בסך 1.6 מיליון שקל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה