IPO

אלרוב מנפיקה את חברת הבת בשוויץ

היקף ההנפקה מוערך בכ-200 מיליון פרנק שוויצרי (כ-220 מיליון דולר); יום המסחר הראשון של חברת הבת בשוויץ צפוי להיות ב-1.10.2020

חדשות ספונסר 22/09/2020 10:49

א+א-

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על כוונתה להנפיק את חברת הבנק השוויצרית אפיק סוויס בבורסה לניירות ערך בשוויץ (SIX) ומפרסמת היום תשקיף לקראת ההנפקה.

 

במסגרת ההנפקה מוצעות עד 3.3 מיליון מניות חדשות של חברת הבת למכירה לציבור וכן יוענק לבנק UBS אופציה להקצאת יתר של עד 303 אלף, מניות חדשות המשקפות 10% מהיקף הצעת הבסיס, למימוש תוך 30 יום.

 

היקף ההנפקה מוערך בכ-200 מיליון פרנק שוויצרי (כ-220 מיליון דולר) טווח המחירים למניה נקבע בין 66 ל-77 פרנק שוויצרי, ומשקף שווי לחברת הבת לאחר ההנפקה שנע בין 695-778 מיליון פרנק שוויצרי.

 

שיעור החזקות הציבור בחברת הבת לאחר ההנפקה צפוי להיות כ-28.8% ובהתאם לכך שיעור ההחזקה של אלרוב בחברת הבת לאחר ההנפקה יעמוד על כ-55.4%. בעלי המניות העיקריים של חברת הבת (החברה וצד ג’) הסכימו שלא למכור את החזקותיהם הנוכחיות בחברת הבת במהלך 12 החודשים הראשונים שלאחר מועד תחילת המסחר במניות חברת הבת.

 

במסגרת התשקיף, חברת הבת ציינה כי בכוונתה לחלק דיבידנד קבוע בסך של 2.6 פרנק שוויצרי למניה עבור שנת 2020 (חלקה של החברה כ-2.15 מיליון פרנק שוויצרי בהתחשב באחזקותיה), ולאחר מכן בהתאם למדיניות הדיבידנד שאומצה היעד לחלוקה יהיה דיבידנד שנתי בגובה של 80% מהכנסות ה-FFO של חברת הבת.

 

כמות המניות הסופית שתונפק והמחיר למניה בהנפקה, ככל שתצא לפעול ועל פי לוח הזמנים המתוכנן הנוכחי של חברת הבת, צפויים להתפרסם ב- 30.9 או בסמוך לו; ובהתאם, יום המסחר הראשון של חברת הבת בבורסת ה -Exchange Swiss SIX בשוויץ צפוי להיות ב-1.10.2020 או בסמוך לו.

 

על פי הדוחות הכספיים של חברת הבת לשנת 2019 ולמחצית הראשונה של 2020, הכנסות החברה משכירות הסתכמו ב-52.5 מיליון פרנק ב-2019 ו-27.3 מיליון פרנק שוויצרי במחצית הראשונה של השנה.

 

אפיק סוויס פועלת בתחום המרכזים המסחריים והמשרדים, אלרוב מחזיקה כיום 77.8% ממניות החברה. על פי הדיווח של אלרוב, לאפיק שיעור תפוסה של כ-96% בנכסים בשוויץ, בחוזי שכירות ארוכים של מעל 8 שנים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה