המדינה תשתתף בהנפקת אל על בהיקף של 264 מיליון ש”ח

אל על תציע לציבור כ-750 מיליון מניות בכ--505.5 מיליון ש"ח; אם ההנפקה לא תיענה במלואה על ידי הציבור, המדינה תרכוש אופציות של החברה, כדי שאל על תקבל את מלוא התמורה המתוכננת

חדשות ספונסר 06/09/2020 15:26

א+א-

חברת אל על פרסמה מכתב שקיבלה מקרן טרנר מנכ"לית משרד האוצר המאשר את מתווה המדינה לסיוע לחברה בעקבות משבר הקורונה וסגירת השמיים שהביא את אל על למשבר הגדול בתולדותיה. מכתבה של טרנר מגיע אחרי חודשים ארוכים של דיונים בין החברה למדינה על אופי מתווה הסיוע, היקפו ומועדי הביצוע שלו.

 

על פי המתווה המוצע, אל על תפרסם הצעה לרכישת מניות לציבור עד ל-10.9 (יום ה), לפי דו"ח הצעת מדף שתפרסם החברה. התקופה להגשת הזמנות תסתיים לא יאוחר מה-15.9. במסגרת ההנפקה לציבור תציע החברה כ-750 מיליון מניות בסכום שלא יפחת מ-505.5 מיליון ש"ח. מחיר המינימום במכרז יעמוד על 67.1 אגורות למניה.

 

במסגרת ההנפקה תציע המדינה לרכוש כ-393 מיליון מניות במחיר המינימום, בסכום כולל של כ-264.2 מיליון ש"ח. בנוסף, המדינה תתחייב כי כל עוד המניות שהוקצו לה מוחזקות על ידה, היא לא תעשה שימוש בזכויות ההבעה המוקנות לה. המדינה תמשיך להיות בעלת כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות שהוקצו לה. המגבלה הזו תחול רק על המדינה וכשתמכור את מניותיה לצד שלישי כלשהו, הוא יהיה זכאי למלוא זכויות ההצבעה.

 

עוד התחייבה המדינה למכור או להעביר את המניות שהוקצו לה בתוך 24 חודשים ממעוד ההקצאה. המדינה תמכור או תעביר את המניות שהוקצו לה לרוכש אפשרי של החברה, במלואן או בחלקן, בפעם אחת או במספר פעמים, לקונה אחד או למספר קונים. הכל בהתאם להליך המכירה שטרם החל.

 

במידה וההנפקה של אל על לא תיענה במלואה על ידי הציבור, מתחייבת המדינה לרכוש אופציות של החברה, שיוקצו לה בהנפקה נפרדת, או כל חלופה אחרת שתסוכם בין המדינה לחברה כדי שאל על תוכל לקבל את מלוא תמורת ההנפקה המתוכננת לציבור.

 

לאחר השלמת המתווה להנפקה, תעמיד המדינה ערבות להלוואה שתיקח אל על מגורם מממן בסכום של 250 מיליון דולר. את הערבות תעמיד המדינה רק לאחר שמתווה ההנפקה ימוצה ויבוצע במלואו.

 

כאשר החברה תפרסם את דו"ח הצעת המדף לציבור לצורך קבלת ההזמנות, המדינה תיתן את הסכמתה לשחרור יתרת הסכום שבקופת הפיצויים הנאמדת בכ-22 מיליון דולר. המתווה יובא לאישור הממשלה על ידי משרד האוצר בתחילת השבוע הבא. מאל על נמסר כי היא בוחנת את האמור במכתב.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה