הממונה על התחרות החליטה כי התחרות בתחום המלט בשלה, וניתן להסיר את הכרזת המונופולין מנשר מפעלי מלט ישראליים ("נשר"):

"התחרות בענף המלט נותנת את אותותיה ולאחר שנים רבות שבו נשלט שוק המלט בידי מונופול מקומי (נשר), הממונה על התחרות החליטה כי התחרות בתחום בשלה וכי ניתן להסיר את הכרזת המונופולין מנשר".

נשר נוסדה בשנת 1925, ועד לשנת 2015 היתה היצרן המקומי היחיד של מלט בישראל. בהיעדר יבוא משמעותי לישראל, הרי שברב שנות קיומה של נשר היא החזיקה בכוח שוק משמעותי ובנתחי שוק העולים על 90%.

ההכרזה בדבר מעמדה המונופוליסטי של נשר בשוק המלט, עמדה בעינה במשך כשלושים שנה. בשנים האחרונות ענף המלט נפתח לתחרות וחלו בו שינויים משמעותיים. השינויים נובעים בעיקרם מהסרת חסמי היבוא בענף. כיום, מלט מיובא באמצעות רציפים בנמל אשדוד, נמלי חיפה ומספנות ישראל, וזאת באמצעות תשתיות יבוא חדשות שהוקמו. מלט מיובא לישראל מיוון, מטורקיה, מקפריסין ומירדן. כמו כן, הוקמו מפעלי טחינת קלינקר חדשים המייצרים מלט. צמצום ההגבלות על היבוא סייע אף הוא להתפתחות התחרות.

התחרות הביאה לירידת נתח השוק של נשר. בעוד שבשנת 2014 נתח השוק של נשר עמד על כ-90%, כיום נתח השוק שלה פחת מ-50%. ההצלחה של התחרות לטובת הציבור הובילה לאובדן הכוח המונופוליסטי של נשר בענף והביאה לפריחה במספר המתחרים בתחום, להגדלת היצע המלט, לגיוון מקורות האספקה ולירידה של כ-20% במחירו של המלט בחמש שנים.

בהחלטת רשות התחרות, צוין כי "לאחר שנבחנו מאפייני שוק המלט בשנים האחרונות, נמצא כי בזכות פתיחת הענף לתחרות ובהיעדר הטלת מגבלות על היבוא, שהיו מגדילות משמעותית את כוח השוק של נשר כלפי צרכני המלט בישראל, נשר איננה עוד בעלת מונופולין בתחום זה. הנתונים שנאספו על ידי רשות התחרות מראים כי ממצאים אלו יציבים ומשקפים מגמה מתמשכת בענף: קיטון בחלקה ובכוחה של נשר וגידול בנתחי השוק של יתר השחקנים. בהתאם לכך, הממונה מצאה לנכון לבטל את הכרזתה של נשר כבעלת מונופולין בענף המלט, כאשר נשר תיאלץ לפעול בצורה יעילה בכדי להצליח להתחרות בתחום. ככל שיחולו בעתיד שינויים כלשהם בתנאי השוק שיעניקו לנשר כוח שוק משמעותי, תחזור נשר להיות בעלת מונופולין ויחולו עליה כל החובות החלות על בעלי מונופולין".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש