דוחות כספיים

חלל תקשורת: עליה קלה בהכנסות והעמקת ההפסד הנקי

ה-EBITDA ברבעון עלה ב-5% בזכות לקוחות חדשים בעמוס 17 והסתכם בכ-16.6 מיליון דולר; צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-345 מיליון דולר

חדשות ספונסר 01/09/2020 09:54

א+א-

חלל-תקשורת מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון שני 2020 ומציגה גידול בהכנסות וב-EBITDA ויתרות מזומנים של כ-121 מיליון דולר.

 

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-21.8 מיליון דולר, לעומת 21.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עלייה של כ-4%. העלייה בהכנסות נובעת בעיקרה מגידול בהכנסות בתחום פעילות 17°E, לאור הפעלתו המסחרית של הלוויין עמוס- 17 בסוף 2019 והצטרפות לקוחות חדשים. יצוין, כי הלוויין עמוס- 17 צפוי לפעול 22.5 שנים.

 

ה-EBITDA ברבעון שני 2020 הסתכם בכ-16.6 מיליון דולר, לעומת 15.8 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עלייה של כ-5%. העלייה ב- EBITDA נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מלקוחות חדשים בעמוס 17 ומירידה בעלויות שיווק ומכירות בעקבות משבר הקורונה.

 

הרווח הגולמי ברבעון שני 2020 הסתכם בכ-4.5 מיליון דולר לעומת כ-8.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הקיטון ברווח הגולמי נובע בעיקרו מגידול בהוצאות פחת, ביטוח ותפעול של הלוויין עמוס 17.

 

הרווח התפעולי וההפסד הנקי ברבעון שני 2020 הסתכמו בכ-2.6 מיליון דולר ו-5.4 מיליון דולר בהתאמה בנטרול ההפרשה לירידת ערך בלוויין עמוס -4, לעומת רווח תפעולי של כ-4.9 מיליון דולר והפסד נקי בסך של כ-3.1 מיליון דולר, בהתאמה, ברבעון מקביל אשתקד.

 

צבר הזמנות הסתכם בסך של 345 מיליון דולרים ויתרת המזומנים של החברה ליום 30 ביוני 2020 הסתכמה ב- 121 מיליון דולר.

 

בפעילותם של הלוויינים עמוס 3 ועמוס 7 לא ניכרה השפעה מהותית של משבר הקורונה שכן שני הלוויינים הללו מאוכלסים בתפוסה גבוהה. ההכנסות מהלוויין עמוס 4 לעומת זאת סבלו מביטול הסכם של אחד הלקוחות וכן על רקע משבר הקורונה, החברה אמדה מחדש את הסכום בר ההשבה ורשמה הפרשה לירידת ערך של 3.4 מיליון דולר. החברה מציינת שהחלה במאמצי שיווק לאיתור לקוח חלופי לגבי קיבולת השירות בלוויין עמוס- 4 שהתפנתה.

 

עיקר פעילות החברה למכירות בלוויין הדיגיטלי עמוס 17, אשר החל פעילותו המסחרית בסוף השנה שעברה, הינה ללקוחות בחו"ל ובאפריקה בפרט. על-אף משבר הקורונה, גדלו הכנסות החברה בלוויין עמוס -17 ב-12% לעומת הרבעון הקודם ומסתכמות ב- 2.4 מיליון דולר.

 

החברה דיווחה ב-17 באוגוסט על חתימת הסכם למתן שירותי תקשורת באפריקה בלוויין עמוס -17 ולאספקת ציוד תקשורת ושירותים נלווים נוספים, שההכנסות הצפויות ממנו הינן בהיקף של כ-92 מיליון דולר במצטבר לתקופה של 10 שנים ומותנה בהודעה על הסכם מימון מצד הלקוח.

 

דן זיצ’ק, מנכ"ל החברה מציין כי החברה מקדמת הזדמנויות עסקיות ושת"פים בלוויין עמוס - 17. "אנו שמחים על חתימת ההסכם עליו דיווחה החברה החודש, בהיקף הכנסות של 92 מיליון דולר, הכולל מלבד אספקת רוחב פס גם מענה טכנולוגי קרקעי מלא ללקוח, ופועלים בכדי לממש הזדמנויות מעניינות נוספות."

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה