דוחות כספיים

עמיר שיווק: הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני ב-6.6 מיליון שקל

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני בכ - 271.4 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ - 280 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

מערכת ספונסר 31/08/2020 17:14

א+א-

חברת עמיר שיווק והשקעות בחקלאות, העוסקת בשיווק ובהפצה של ציוד ומוצרים לחקלאות וכן משקיעה בחברה המתמחה בתחום הקנאביס הרפואי (BOL), מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2020:

נוכח התפשטות וירוס הקורונה, עמיר שיווק מציינת כי מוצריה הינם חלק הכרחי בייצור ובאספקה של מזון, מכון התערובת מוגדר כמפעל לשעת חירום וכי הפעלת סניפי החברה המספקים תשומות לחקלאות הינה הכרחית להמשך פעילות יצוא ירקות ופירות באופן סדיר. החברה ממשיכה לעבוד בהתאם לצווים ולתקנות באספקת מוצרי הקבוצה ללקוחותיה במתכונת מלאה.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני בכ - 271.4 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ - 280 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו ההכנסות ב - 503 מיליון שקל, גידול של 2.3% בהשוואה להכנסות של 492.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. במחצית הראשונה של השנה נרשם גידול בשלושה מבין ארבעה מגזרי הפעילות החקלאית של החברה, שהתבטא בעלייה של כ - 23.9 מיליון שקל, בקיזוז ירידה של 12.8 מיליון שקל בפעילות התערובות הנובעת מירידה בכמויות הנמכרות.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השני ב - 37.8 מיליון שקל בהשוואה לרווח גולמי של כ - 40.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של 2020 גדל הרווח הגולמי ל - 78.3 מיליון שקל בהשוואה לרווח גולמי של 75.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה. בתחומי ההדברה, הדשנים והאריזות נרשם גידול ברווחיות הגולמית ואלה היוו 31.1% , 10.5% ו-10.7% בהתאמה מסך הכנסות החברה ברבעון השני.

הרווח התפעולי רשם עלייה ברבעון השני של 2020 ל - 14.2 מיליון שקל בהשוואה לרווח תפעולי של 13.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של 2020 הסתכם הרווח התפעולי ב - 30.8 מיליון שקל, גידול של 26% בהשוואה לרווח תפעולי של 24.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווחיות התפעולית במחצית הראשונה של השנה הגיעה ל - 6.2% מסך הכנסות החברה בהשוואה לרווחיות תפעולית של 5% במחצית הראשונה של 2019.

ה-EBITDA הסתכם ברבעון השני של 2020 בכ - 18 מיליון שקל, בהשוואה ל - EBITDA של 17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של 2020 הסתכם ה - EBITDA ב - 38.4 מיליון שקל, גידול של 17.5% בהשוואה ל - EBITDA של 32.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני ב - 6.6 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 7.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של 2020 הסתכם הרווח הנקי ב-16.9 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 16 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הנקי במחצית הראשונה הושפע מהפסד של 5.3 מיליון שקל מירידת ערך ההלוואה ההמירה שהעניקה החברה, במסגרת תאגיד משותף עם מר ליאון קופלר, לחברת הקנאביס הרפואי BOL. סכום ההלוואה הכולל שהוענק לחברת BOL הסתכם ב - 30.8 מיליון דולר, וחלקה של עמיר שיווק בו היה כ - 20.2 מיליון דולר.

לחברה עמדה אופציה להשקעה נוספת ב - BOL וזכות להמיר את ההלוואה למניות BOL. החברה בחרה להמיר את ההלוואה למניות, ושיעור אחזקות החברה ב - BOL, לאחר ההמרה למניות, עומד על 39.95% מסך הון המניות של BOL, ובדילול מלא על כ - 27.8%.

במסגרת היותה חברה כלולה, עמיר שיווק מפרסמת את תוצאותיה הכספיות של BOL ומעדכנת כי BOL רשמה במחצית הראשונה של 2020 הכנסות של 38 מיליון שקל ורווח גולמי של 25.1 מיליון שקל. הרווחיות הגולמית של החברה נאמדת ב - 66%. החל ממועד ההמרה רשמה עמיר שיווק את חלקה בהפסדי BOL בסך 1.6 מיליון שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני בכ - 13.2 מיליון שקל, ומתחילת השנה ייצרה החברה מזומן בהיקף של 29.8 מיליון שקל.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה