דוחות כספיים

גידול של 36% ברווח הנקי של קבוצת נקסטקום ברבעון השני

הכנסות החברה ירדו מעט והסתכמו בכ-73.5 מיליון שקל; הרווחיות הגולמית עלתה ל-12.4% מסך ההכנסות; החודש נכנס לתוקף ההסכם להקמת פרויקט אנרגיית הרוח בראשית

חדשות ספונסר 27/08/2020 15:14

א+א-

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2020, המצביעות על  שיפור ברווחיות התפעולית וברווח נקי.

 

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-73.5 מיליון שקל, לעומת הכנסות בהיקף של 82.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. ההכנסות הושפעו מהמשך צמיחה במגזר האלחוטי כתוצאה מגידול בפעילות הסולארית והתקדמות בפרויקט טורבינות הרוח בעמק הבכא, לצד ירידה בהיקף פעילות פרויקט במגזר העל קרקעי וסיום פרויקט בקיבוץ במגזר התת קרקעי.

 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-9.1 מיליון שקל, בדומה לרווח הגולמי ברבעון המקביל. שיעור הרווחיות הגולמית עלה הרבעון ל-12.4% מסך ההכנסות, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 11.2% ברבעון המקביל. העלייה בשיעור הרווחיות מקורה במגזר האלחוטי ונובעת מהרווח שנרשם בפרויקט טורבינות הרוח והשיפור בפרויקטים הסולאריים.

 

הרווח הנקי ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-3.4 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ליום ה-30 ביוני, 2020, הסתכם ב-7.4 מיליון שקל. ההון העצמי נכון ליום ה-30 ביוני, 2020 הסתכם ב-74 מיליון שקל, כ-37% מסך המאזן, בהשוואה להון עצמי של 68.9 מיליון שקל, כ-31.3% מהמאזן ביום ה-31 בדצמבר, 2019.

 

נכון למועד הדוח, אין בידי החברה אינדיקציה על השפעה מהותית של המשבר הקורונה על פעילותה העסקית. החברה מבצעת את העבודות כסדרן ומצמצת את ההשלכות השליליות האפשריות של האירוע.

 

ברבעון זה חתמה החברה על הסכמים עם ענקית החשמל הצרפתית EDF לתכנון והקמה של שתי חוות סולאריות קרקעיות בטכנולוגיה פוטו-וולטואית בהספק של 25 מגה וואט ובהיקף כולל של מעל 30 מיליון שקל; מתנהל מו"מ מתקדם לחתימה על הסכמי תחזוקה.

 

בנוסף, החודש נכנס לתוקף ההסכם להקמת פרויקט אנרגיית הרוח הגדול בישראל, פרויקט בראשית, להקמת 39 טורבינות רוח ברמת הגולן בהספק של 190 מגה וואט ובהיקף של כ-260 מיליון שקל.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה