דוחות כספיים

דיסקונט: רווח נקי של 174 מיליון ש”ח אחרי הפרשת 532 מיליון ש”ח להפסדי אשראי

התשואה להון עמדה על 3.7%; עליה של 10.2% בפיקדונות הציבור מתחילת השנה; דירקטוריון הבנק אישר תוכנית פרישה מוקדמת לכ-300 עובדים

מערכת ספונסר 27/08/2020 09:55

א+א- 1

בנק דיסקונט מפרסם הבוקר את תוצאותיו לרבעון הראשון של 2020 ולמחצית הראשונה של השנה, בצל משבר הקורונה והשלכותיו. ברבעון זה נרשמה הוצאה להפסדי אשראי בסך של 532 מיליון ש"ח, מתוכה הוצאה קבוצתית להפסדי אשראי של 521 מיליון ש"ח. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 1.14%.

 

הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2020 בסך של 453 מיליון ש"ח, לעומת 950 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 52.3%. התשואה להון הגיעה במחצית לשיעור של 4.8% לעומת 11.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

את הרבעון השני של שנת 2020 מסכמת קבוצת דיסקונט, ברווח נקי של 174 מיליון ש"ח לעומת 545 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 68.1%. הרווח משקף תשואה להון של 3.7% לעומת 12.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בשלושת הרבעונים האחרונים, מאז פרוץ משבר הקורונה, רשם הבנק הוצאה להפסדי אשראי מעל 1.4 מיליארד ש"ח. שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מסך האשראי עמד על 1.82% לעומת 1.63% ברבעון הקודם ו-1.33% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור זה נובעת מהגדלת ההפרשה, בעיקר ההפרשה הקבוצתית, בכדי לשקף את הגידול בהפסדי אשראי המוערכים לתקופה בגין לווים שנפגעו במשבר וטרם זוהו.

 

ברבעון השני של השנה, סך האשראי לציבור נטו הסתכם ב-183.4 מיליארד ש"ח, עליה של 1.6% מתחילת השנה וגידול של 6.5% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. האשראי העסקי הסתכם ב-55.7 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 2.6% בהשוואה לרבעון הקודם וגידול של 11.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

האשראי הצרכני, ללא הלוואות לדיור הסתכם ב-14.9 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של 4.0% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 4.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מירידה בביקושים לאור משבר הקורונה. תיק המשכנתאות הסתכם ב-39.7 מיליארד ש"ח. עליה בשיעור של 3.4% בהשוואה לרבעון הקודם וגידול של 13.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-222.0 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 10.2% מתחילת השנה וגידול של 15.2% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות ריבית, נטו הסתכמו ברבעון השני של 2020 ב-1.5 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 0.5% בהשוואה לרבעון הקודם וירידה של 8.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

ברבעון השני של שנת 2020 נמשך הגידול בסך כל ההון, שצמח בשיעור של 1.7% מתחילת השנה והגיע לסך של כ-19.5 מיליארד ש"ח. יחס ההון העצמי רובד 1 ליום 30 ביוני 2020 עמד על 10.08%, למעלה מ- 1% מעל דרישת ההון הרגולטורית. יחס כיסוי הנזילות עמד על 136.9% ויחס המינוף ברבעון זה עמד על 6.4%.

 

חברות הבת הושפעו אף הן ממשבר הקורונה. ברבעון השני של שנת 2020, בנק מרכנתיל הציג רווח נקי של 58 מיליון ש"ח, קיטון בשיעור של 29.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שרובו נבע מגידול בהוצאות להפסדי אשראי.

 

כאל הציגה רווח של 23 מיליון ש"ח, ירידה בשיעור של 57.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התוצאות הושפעו בעיקר מעליה משמעותית בהוצאות להפסדי אשראי ומירידה בהיקף ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי. דיסקונט ניו יורק הציג רווח נקי של 21 מיליון דולר, ירידה בשיעור של 19.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 

במהלך הרבעון ההנהלה והדירקטוריון קיימו דיונים אסטרטגיים בהם הוחלט ליישם תוכנית פרישה מוקדמת לכ-300 עובדים בגילאי 50-66, שיפרשו בתנאים מועדפים עד סוף שנת 2020. על רקע משבר הקורונה, אישר הדירקטוריון לשנות את מתווה הפרישה בבנק באופן חריג וחד פעמי, ולהציע לפורשים תנאים משופרים בהשוואה לתנאי הפרישה שהוצעו בתוכניות פרישה קודמות. עד לסוף שנת 2021 צפויים לפרוש מהבנק כ-450 עובדים, כולל בפרישה טבעית.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כנראה מרוצים מהדוח.. מובילה במדד ה

    בנקים.. |52|.. מחכים לדוח לאומי
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    mvk 27/08/2020 10:10