דוחות כספיים

משבר הקורונה פגע בהכנסות וברווח של אופל בלאנס

ההכנסות ירדו בכ-17% והסתכמו ב-12.8 מיליון ש"ח; קיטון משמעותי בחומ"ס שהסתכם בכ-215 אלף ש"ח ומהווה פחות מ-0.07% מסך עסקאות הניכיון ברבעון

חדשות ספונסר 26/08/2020 13:24

א+א-

אופל בלאנס השקעות, העוסקת במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים, מדווחת היום על תוצאות הרבעון השני של שנת 2020. אופל המשיכה לספק שירותים באופן מלא בתקופת משבר הקורונה ופעלה לטיוב תיק לקוחות החברה תוך הקשחת הליך החיתום הקפדני הנהוג בשגרה, ומתוך כוונה להבטיח ככל הניתן את יציבות החברה.

 

בהתאם לכך, קטן תיק הלקוחות הממוצע של החברה מ-296 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה ל-257 מיליון ש"ח ברבעון השני. פעולות אלו, בשילוב מספר הליכי גבייה שהסתיימו בתקופת הדו"ח, הביאו לקיטון משמעותי בחומ"ס אשר הסתכם בכ-215 אלף ש"ח המהווה פחות מ-0.07% מסך עסקאות הניכיון ברבעון השני של 2020.

 

ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון השני הסתכמו בכ-12.8 מיליון ש"ח, קיטון של כ-17% בהשוואה להכנסות של כ-15.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים ברבעון הסתכמו בכ-11.5 מיליון ש"ח (90% מההכנסות), קיטון של כ-9.5% בהשוואה לכ-12.7 מיליון ש"ח (82% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2019.

 

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-5.3 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח נקי של כ-4.8 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, ורווח נקי של כ-6.3 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2019.

 

סך עסקאות הניכיון ברבעון הסתכם בכ-340 מיליון ש"ח.תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון זה בכ-22.1 מיליון שקל, וזאת על רקע ’קריאה לכסף’ שבוצעה עם הכניסה למשבר, וקיטון בהיקף תיק הלקוחות.

 

למרות משבר הקורונה והשפעותיו, החברה לא משנה את מדיניות הדיבידנד שלה ומודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד, כמדי רבעון ובפעם השבע-עשרה בסה"כ, בסכום של 2.5 מיליון ש"ח.

 

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "אופל מאמינה כי דווקא בזמני משבר ניתן לבחון את פעילות הקבוצה ואת יתרונותיה ביחס לחברות המתחרות, שכן התקופה הנוכחית מדגישה את החשיבות שבנטילת סיכונים אחראית ויציבות פיננסית.

 

עם פרוץ המשבר קיבלנו החלטה אסטרטגית לבצע חיתום קפדני אף יותר מתמיד בכדי לשמר את חוסנה ואיתנותה של קבוצת אופל בלאנס. החלטה זו הביאה אומנם לירידה בהכנסות אך לצד זאת לקיטון משמעותי בחומ"ס אשר הסתכם בפחות מ-0.07% מסך עסקאות הניכיון של הקבוצה.

 

אופל ממשיכה להתקדם ולספק שירות ללקוחותיה הקיימים והחדשים עם צוות מקצועי אשר עובד בדייקנות בכדי לוודא שגם בתקופה זו משקיעי החברה לא יפגעו. לאור הפעילויות השמרניות בהן נקטנו ונוכח האיתנות הפיננסית שלנו הבאה לידי ביטוי ביחס הון למאזן של 54%, אנו חולקים ברווחים עם בעלי המניות גם ברבעון הנוכחי".

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה