דוחות כספיים

הכנסות אלקטרה ברבעון השני עלו בכ-4.1% לכ-1.79 מיליארד שקל

עליה קלה ברווח הנקי לרבעון שהסתכם ב-47.1 מיליון ש"ח; צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-14.6 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 26/08/2020 11:25

א+א-

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2020.

 

הכנסות הקבוצה ברבעון השני עלו בכ-4.1% לכ-1.79 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.72 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.

 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-149.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-159.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של כ-47.1 מיליון שקל (כ-39.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה לכ-46.9 מיליון שקל (כ-41.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) ברבעון המקביל.

 

ה-EBITDA ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-138.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-140.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

 בחלוקה לפי מגזרים ניתן לראות כי ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו ברבעון השני בכ-15% לכ-1.00 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-874 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי במגזר עלה ברבעון בכ-138% לכ-43.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-18.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה בהיקפי הביצוע בפרויקטים של החברה בתחומים של קבלנות ראשית לתשתיות והתקנת מערכות אלקטרו-מכניות.

 

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-288.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-296 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם ברבעון בכ-12.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה מהשפעת מגבלות שהוטלו על חלק מלקוחות החברה בחו"ל.

 

במגזר שירות ואחזקה הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-466 מיליון שקל, בהשוואה לכ-506 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם ברבעון בכ-43.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-49.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-68.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-82.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם ברבעון בכ-6.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-14.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה מההאטה במכירת יחידות דיור בעקבות המגבלות שהטילה הממשלה.

 

במגזר הזכיינות רשמה החברה ברבעון הכנסות של כ-46 מיליון שקל, בהשוואה לכ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה ברבעון השני רווח תפעולי במגזר זה של כ-2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "בתקופה הנוכחית, שבה הכלכלה העולמית והמשק הישראלי נפגעים מאירועי הקורונה, אנו נהנים מיתרונות האסטרטגיה העסקית של קבוצת אלקטרה. המגוון הרחב של פעילויות הקבוצה, והפריסה הגיאוגרפית של החברות הבנות שלה, מאפשרות לנו למקד את הצמיחה שלנו תוך ניצול הזדמנויות בתחומים הנהנים מתנופה עסקית, ובעיקר – תשתיות, תחבורה, אנרגיה, בריאות וביטחון".

 

"היום דיווחנו על זכייתנו, כחלק מקבוצה, במכרז ענק להקמה והפעלת חניונים ומערך היסעים בפרויקט הנתיבים המהירים. זכייה זו תאפשר לאלקטרה הרחבה משמעותית בהיקף הפעילות של הקבוצה בתחום תשתיות תחבורה, לצד כניסה לעולם ההפעלה של התחבורה הציבורית, שהינו בעל פוטנציאל צמיחה גבוה בישראל".

 

במהלך תקופת הדוח הודענו על מספר עסקאות משמעותיות, ביניהן: הסכם אסטרטגי למתן שירותי ניהול, אחזקה ושירות מתכלל לכל מתקני חברת רפאל בישראל, זכייה שנייה במספר במכרז של "החברה לפיתוח ירושלים" לביצוע עבודות תשתית בצומת הגבעה הצרפתית (לאחר זכייתנו במכרז להקמת חניון שז"ר בכניסה לעיר)".

 

"בנוסף, במהלך הרבעון התחלנו בהפעלת מתקן האגירה השאובה בגלבוע, סימן דרך שמבטיח תזרימי מזומנים יציבים לאורך שנים ארוכות, ובמקביל מביא להצפת ערך משמעותית עבור זרוע הזכיינות של אלקטרה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה