דוחות כספיים

קבוצת אורון מסכמת מחצית עם גידול של כ-60% ברווח הגולמי

ה- EBITDA גדל בכ-131% והסתכם ב-53 מיליון ש"ח; צבר ההזמנות של החברה במגזר התשתיות גדל בכ-78% ל-1.7 מיליארד ש"ח

חדשות ספונסר 25/08/2020 12:12

א+א-

קבוצת אורון, העוסקת בתחום תשתיות והנדסה אזרחית, תעשייה ונדל"ן יזמי למגורים, מפרסמת היום את תוצאות המחצית הראשונה של 2020 עם שיפור משמעותי ברווח וברווחיות של כל מגזרי הפעילות למרות משבר הקורונה.

 

ההכנסות במחצית הראשונה גדלו בכ-9% והסתכמו לכ-425 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-388 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מהתנופה ממגזר הנדל"ן ומגידול בהכנסות מגזר התעשייה.

 

צבר ההזמנות של החברה גדל בכ-78% והוא מסתכם בעת פרסום הדו"ח על כ-1.7 מיליארד ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הצבר כולל ביצוע פרויקטים של מחיר למשתכן בהם זכתה אורון נדל"ן, זרוע ייזום הנדל"ן של הקבוצה.

 

החברה מציגה מגמת שיפור מתמשכת ברווח וברווחיות הגולמית שהסתכם בששת החודשים לכ-52.8 מיליון ש"ח, כ-12.4% מהמכירות, לעומת כ-33.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שיעור של כ-8.6%.

 

מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח הודיעה החברה על זכייה בארבעה פרויקטים במגזר התשתיות בהיקף כולל של כ-621 מיליון ש"ח - בצוע עבודות בכביש 60 בהיקף של כ-273 מיליון ש"ח, הקמת מחלף להבים בהיקף של כ-78 מיליון ש"ח, פרויקט חיבור נמל המפרץ בהיקף של כ-107 מיליון ש"ח ועבודות בנייה ותשתית לנמל אשדוד בהיקף של כ-163 מיליון ש"ח.

 

במגזר הנדל"ן היזמי החברה מראה צמיחה של כ-28% בהכנסות בחציון, שהסתכמו בכ-125.7 מיליון ש"ח לעומת הכנסות של כ-97.9 מיליון ש"ח בחציון המקביל. הגידול בהכנסות נובע מהתקדמות משמעותית בביצוע פרויקטים ומכירת דירות במהלך הרבעון.

 

החברה קיבלה אישור תב"ע לשני פרוייקטים של התחדשות עירונית (פינוי - בינוי). האחד בדרך השלום בתל אביב לבניית 172 יחידות דיור בארבעה בניינים וכן פרויקט בגבעת אולגה לבניית 274 יחידות בשני בניינים.

 

הרווח הנקי לבעלים במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 13.5 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 370 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה.

 

ההון העצמי לבעלים של הקבוצה נכון ליום 30.6.2020 עומד על כ-202 מיליון ש"ח, שיעור של כ-21% מסך המאזן. לחברה יתרות מזומנים בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח ליום 30.6.2020. תזרים המזומנים לפעילות שוטפת בחציון הראשון הינו שלילי, אך נובע מהשקעה בקרקעות מכרזי "מחיר למשתכן" במהלך התקופה. התזרים בנטרול ההשקעות בקרקעות, הינו חיובי.

  1. מניות בכתבה
  2. אורון קבוצה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה