דוחות כספיים

המלט עברה לרווח נקי של 1.9 מיליון דולר ברבעון השני

ההכנסות עלו בכ-7% והסתכמו ב-48.7 מיליון דולר; גידול של כ-43% ב-Ebitda ברבעון השני שהסתכם בכ-6.5 מיליון דולר

חדשות ספונסר 24/08/2020 09:54

א+א- 1

חברת המ-לט, שבשליטת קרן פימי (30.5%), העוסקת בפיתוח ומכירת ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות והאולטרה נקיות, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון השני לשנת 2020, והציגה גידול בהכנסות ובמדדי הרווח למרות השפעות משבר הקורונה הגלובלי על פעילות החברה.

 

המכירות ברבעון השני לשנת 2020 הסתכמו בכ-48.7 מיליון דולר, גידול של כ-6.8% לעומת מכירות של כ-45.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד הנובע בעיקר מעלייה במכירות בתחום המוצרים האולטרה-נקיים ובתחום המוצרים לבקרת הזרימה. מכירות המוצרים לתעשיית האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון השני לשנת 2020 בכ-17.1 מיליון דולר לעומת כ-15 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13.6%.

 

העלייה נובעת בעיקרה מעלייה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות אירופה, המזרח הרחוק וצפון אמריקה בקיזוז ירידה בביקושים בסין. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון השני לשנת 2020 בכ-20.5 מיליון דולר לעומת כ-20.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

תמהיל המכירות הושפע בעיקר מירידה בביקושים בטריטוריות צפון אמריקה ואירופה לטובת עליה בביקושים בטריטוריית המזרח הרחוק. מכירות המוצרים לבקרת זרימה גדלו בכ-9% ברבעון השני לשנת 2020 והסתכמו בכ-11.2 מיליון דולר לעומת כ-10.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה מעלייה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריית המזרח הרחוק בקיזוז חלקי של ירידה בביקושים באירופה.

 

המכירות במחצית הראשונה לשנת 2020 הסתכמו בכ-99 מיליון דולר, גידול של כ-11.8% לעומת מכירות של כ-88.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד הנובע מעלייה במכירות בכל תחומי הפעילות של החברה.

 

ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובנטרול סעיפים חד פעמיים) שהציגה הקבוצה ברבעון השני לשנת 2020 צמח בכ-43.2% והסתכם בכ-6.5 מיליון דולר לעומת כ-4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2020 צמח בכ-51.7% והסתכם בכ-13 מיליון דולר לעומת כ-8.6 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון השני לשנת 2020 הסתכם בכ-1.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-677 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במחצית הראשונה לשנת 2020 הסתכם בכ-2.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-491 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות נכון ליום 30.6.2020 הסתכם בכ-80.2 מיליון דולר לעומת כ-77.6 מיליון דולר ליום 31.12.19.

 

אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט, מסר: "התוצאות החזקות ברבעון השני לשנת 2020 שהושגו למרות המשבר העולמי מעידות על חוסן הקבוצה ועל היציבות של התעשיות שאותן היא משרתת. נכון למועד זה, הנהלת החברה מעריכה כי השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה אינה מהותית.

 

ניצול יתרון הפיזור הגיאוגרפי הגלובלי של הקבוצה מאפשר לנו לפצות על ירידה מקומית בביקושים, כפי שחווינו ברבעון הראשון של השנה בסין, ולהציג תוצאות חזקות וזאת למרות השפעת התפשטות הקורונה בעולם. הצפי שלנו להצטיידות ה-FABs החדשים שממוקמים בארה"ב ובמזרח הרחוק מתממש ואנו צופים המשך גידול בביקושים למוצרים ולפתרונות של החברה.

 

אנו ממוקדים בהתייעלות תפעולית בחברות הקבוצה וערוכים גלובלית להמשך ביסוס הצמיחה ולהרחבת נתחי שוק ומצפים לראות צמיחה בתוצאות הקבוצה בשנת 2020 ובשנים הבאות."

 

 

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מי שקנה אתמול לבריאות

    אלא אם כן הכל מגולם חח
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    eladiko 24/08/2020 09:57